Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 58,0 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

έως 93,5 χιλ. €
Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια χημικών – πρόσθετων και αναλώσιμων υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας του Δήμου για την περίοδο 2018-2019.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (44)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων' ( 24961000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
24951100-6 Λιπαντικά 4
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 4
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 3
09211650-2 Υγρά φρένων 3
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 3
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 3
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 3
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 3
09211100-2 Έλαια κινητήρων 2
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 2
44316400-2 Υλικά σιδηρουργείου 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 1
44531700-8 Κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα 1
24910000-6 Κόλλες 1
09211500-6 Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού 1
42620000-8 Τόρνοι, τρυπάνια και φρέζες 1
44820000-4 Βερνίκια 1
39224210-3 Βούρτσες ελαιοχρωματιστών 1
19721000-6 Σχοινί από συνθετικές ίνες 1
24911200-5 Συγκολλητικά μέσα 1
24570000-0 Ρητίνες ουρίας σε πρωτογενείς μορφές 1
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 1
24951310-1 Αποπαγωτικά υγρά 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
44618100-6 Ελαφριά δοχεία 1
50531200-8 Υπηρεσίες συντήρησης συσκευών αερίου 1
44315200-3 Υλικά συγκόλλησης 1
09132000-3 Βενζίνη 1
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1
09200000-1 Πετρέλαιο, άνθρακας και πετρελαιοειδή 1
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
44832000-1 Διαλύτες 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
44812210-0 Λαδομπογιές 1
39831500-1 Καθαριστικά αυτοκινήτου 1
44530000-4 Συνδετήρες 1
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 1
44812320-4 Χρώματα για επιγραφοποιούς 1
24963000-2 Αντιδιαβρωτικά προϊόντα 1
24951200-7 Πρόσθετα για ορυκτέλαια 1
44424200-0 Κολλητική ταινία 1
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων' (CPV: 24961000-8)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste