Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (137)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Χημικά αντιδραστήρια' ( 33696300-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 59
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 45
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 22
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 21
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 18
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 15
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 13
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 13
24100000-5 Αέρια 10
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 10
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 9
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 9
44512210-7 Σφιγκτήρες 8
39224200-0 Βούρτσες 8
24965000-6 Ένζυμα 8
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 7
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 7
38412000-6 Θερμόμετρα 7
44832000-1 Διαλύτες 7
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 7
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 6
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 4
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 4
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4
44423000-1 Διάφορα είδη 4
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 4
03417100-7 Πριονίδια 4
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 4
15700000-5 Ζωοτροφές 4
44523300-5 Εξαρτήματα 4
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 3
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 3
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 3
31515000-9 Λαμπτήρες υπεριώδων ακτίνων 3
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 3
24322220-5 Αιθανόλη 3
24000000-4 Χημικά προϊόντα 3
31711140-6 Ηλεκτρόδια 3
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 2
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 2
44164200-9 Σωλήνες 2
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 2
38417000-1 Θερμοστοιχεία 2
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 2
42514310-8 Φίλτρα αέρα 2
24111700-2 Άζωτο 2
24411000-8 Νιτρικό οξύ 2
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 2
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 2
44176000-4 Μεμβράνες 2
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 2
44211500-7 Θερμοκήπια 2
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 2
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 2
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 2
31440000-2 Μπαταρίες 2
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 2
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 2
44113810-6 Κάλυψη επιφάνειας 2
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 2
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 2
24413000-2 Αμμωνία 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
30192110-5 Μελάνια 1
42955000-5 Μέρη μηχανημάτων διήθησης 1
37412000-9 Εξοπλισμός θαλασσίων σπορ 1
33651510-6 Αντιοροί 1
33141310-6 Σύριγγες 1
14810000-2 Λειαντικά προϊόντα 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 1
34312100-8 Ιμάντες ανεμιστήρων 1
24322210-2 Μεθανόλη 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 1
44167110-2 Φλάντζες 1
33141126-9 Ράμματα 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
24311411-1 Θειικό οξύ 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 1
18141000-9 Γάντια εργασίας 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
24326320-4 Αιθέρες 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
38425100-1 Μανόμετρα 1
39299000-4 Γυάλινα είδη 1
43132300-0 Τρυπάνια 1
09211810-2 Ελαφρά έλαια 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 1
15712000-2 Ξηρή ζωοτροφή 1
42912310-8 Συσκευές διήθησης νερού 1
03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 1
39711430-2 Θερμαντικές πλάκες 1
38434310-2 Ηχόμετρα 1
31711100-4 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών 1
42957000-9 Μέρη μηχανημάτων ψεκασμού 1
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 1
24322000-7 Αλκοόλες, φαινόλες, φαινολαλκοόλες και τα αλογονωμένα, θειωμένα, νιτρωμένα, ή νιτριδωμένα παράγωγά τους· βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες 1
33152000-0 Κλίβανος 1
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 1
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
24323210-9 Οξικό οξύ 1
42124300-7 Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
38432200-4 Χρωματογράφοι 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
44163140-3 Αγωγοί ατμού και νερού 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
33772000-2 Χάρτινα είδη μιας χρήσης 1
18424000-7 Γάντια 1
38941000-7 Μετρητές άλφα ακτινοβολίας 1
19522000-1 Ρητίνες 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
15897300-5 Πακέτα τροφίμων 1
24326200-7 Ενώσεις με ρίζα κετόνης και κινόνης 1
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 1
42124222-6 Μέρη δοσιμετρικών αντλιών 1
38431100-6 Συσκευές ανίχνευσης αερίων 1

ΦΟΡΕΙΣ (65)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Χημικά αντιδραστήρια' (CPV: 33696300-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 49
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 16
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 16
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 10
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 8
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 7
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 6
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 4
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 3
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' 2
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ' 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 1
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste