Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 29,1 χιλ. €
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ XANTHOMONADACEAE ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ», (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80613), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ €29.085,00 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €36.065,40 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

έως 20,8 χιλ. €
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΈΛΑΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ", (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80609), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ).

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με θέμα την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» στα πλαίσια της Πράξης : «Ανάπτυξη καινοτόμου λειτουργικού τροφίμου εμπλουτισμένου με β-γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων» με ακρωνύμιο FUNglucan, (MIS) 5031221, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (119)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Χημικά αντιδραστήρια' ( 33696300-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 60
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 50
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 26
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 17
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 17
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 17
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 14
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 14
44512210-7 Σφιγκτήρες 13
39224200-0 Βούρτσες 13
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 12
38412000-6 Θερμόμετρα 12
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 10
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 10
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 10
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 8
24965000-6 Ένζυμα 7
44832000-1 Διαλύτες 7
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 6
24100000-5 Αέρια 6
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 5
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 5
24000000-4 Χημικά προϊόντα 4
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 4
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 4
15700000-5 Ζωοτροφές 4
44423000-1 Διάφορα είδη 4
44523300-5 Εξαρτήματα 4
03417100-7 Πριονίδια 4
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 3
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 3
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 3
31711140-6 Ηλεκτρόδια 3
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 2
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 2
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 2
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 2
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 2
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 2
33141126-9 Ράμματα 2
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 2
44176000-4 Μεμβράνες 2
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 2
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 2
24960000-1 Ποικίλα χημικά προϊόντα 2
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 2
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 2
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
30192110-5 Μελάνια 1
24313120-8 Θειικά άλατα 1
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
37412000-9 Εξοπλισμός θαλασσίων σπορ 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
38100000-6 Όργανα πλοήγησης και μετεωρολογίας 1
33152000-0 Κλίβανος 1
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 1
24413200-4 Χλωριούχο αμμώνιο 1
33141310-6 Σύριγγες 1
33631110-6 Σαλικυλικά οξέα 1
09211810-2 Ελαφρά έλαια 1
14400000-5 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
24413300-5 Θειικό αμμώνιο 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 1
15712000-2 Ξηρή ζωοτροφή 1
42912310-8 Συσκευές διήθησης νερού 1
24313400-5 Νιτρικά άλατα 1
24411000-8 Νιτρικό οξύ 1
03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 1
39711430-2 Θερμαντικές πλάκες 1
38434310-2 Ηχόμετρα 1
31711100-4 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών 1
24111700-2 Άζωτο 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 1
38519650-7 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 1
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 1
38432200-4 Χρωματογράφοι 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
24313310-7 Ανθρακικό νάτριο 1
44163140-3 Αγωγοί ατμού και νερού 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
24313220-9 Φωσφορικά άλατα 1
38417000-1 Θερμοστοιχεία 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
18424000-7 Γάντια 1
33651510-6 Αντιοροί 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
15897300-5 Πακέτα τροφίμων 1
44164200-9 Σωλήνες 1
38431100-6 Συσκευές ανίχνευσης αερίων 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 1
42124222-6 Μέρη δοσιμετρικών αντλιών 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1
38941000-7 Μετρητές άλφα ακτινοβολίας 1

ΦΟΡΕΙΣ (67)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Χημικά αντιδραστήρια' (CPV: 33696300-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 16
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 14
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 13
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 11
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 10
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 7
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 6
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 5
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 5
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ 2
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 2
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 'ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste