Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (39)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός' ( 31000000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 3
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
39112000-0 Καρέκλες 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 1
38341310-3 Αμπερόμετρα 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
39225730-1 Φιαλίδια 1
30211300-4 Υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
44115710-9 Κουβούκλια 1
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 1
18521000-7 Ρολόγια 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste