Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 3,0 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η-Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD,) 2014-2020», για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας, λόγω των αυξημένων αναγκών εκτύπωσης εγγράφων εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας, παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής των προμηθευτών και των παρεχόντων υπηρεσιών, καθώς και λοιπών απαραίτητων εγγράφων στο πλαίσιο της Πράξης, «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015- 2016- Κ.Σ.ΗΛΕΙΑΣ»,

έως 49,0 χιλ. €
Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: α) Φωτοτυπικού Υλικού προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018-2019, β) Μελανιών, Εκτυπωτών, Φαξ και Φωτοτυπικών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, γ) Γραφικής Ύλης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δ) Μηχανών Γραφείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (79)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας' ( 30125110-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 43
30192700-8 Γραφική ύλη 29
30192110-5 Μελάνια 24
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 22
30192320-0 Μελανοταινίες εκτυπωτών 14
30192113-6 Φυσίγγες μελάνης 12
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 7
22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 6
30124300-7 Κύλινδροι για μηχανήματα γραφείου 6
30192154-5 Ανταλλακτικοί μελανωτήρες 5
79521000-2 Φωτοαντιγραφικές υπηρεσίες 4
30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 4
30234300-1 Σύμπυκνοι δίσκοι (CD) 4
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 4
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 3
30192112-9 Μελανωτήρες για εκτυπωτικά μηχανήματα 3
30197320-5 Συρραπτικά 3
30192300-4 Μελανοταινίες 3
30199500-5 Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη 2
30197321-2 Αποσυρραπτικά 2
22110000-4 Τυπωμένα βιβλία 2
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 2
30234400-2 Ψηφιακοί βιντεοδίσκοι (DVD) 2
30199792-8 Ημερολόγια 2
42962000-7 Εξοπολισμός εκτύπωσης και γραφικών 2
44616200-3 Κυλινδρικά δοχεία αποβλήτων 2
30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες 2
22800000-8 Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα και άλλα τυπωμένα χαρτικά είδη 2
30197220-4 Συνδετήρες χαρτιών 2
30199230-1 Φάκελοι 2
79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 2
37800000-6 Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 2
30192124-6 Μαρκαδόροι 2
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 2
22820000-4 Έντυπα 2
22816300-6 Αυτοκόλλητα σημειωματάρια 1
22900000-9 Ποικίλα έντυπα υλικά 1
24910000-6 Κόλλες 1
30199600-6 Διαχωριστικά για χαρτικά είδη 1
30192125-3 Μαρκαδόροι επισήμανσης 1
30197642-8 Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 1
30199720-3 Χαρτί σημειώσεων/Επιστολόχαρτο/Χαρτί αλληλογραφίας 1
30192910-3 Διορθωτικές μεμβράνες ή ταινίες 1
30199330-2 Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30199711-7 Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 1
30191000-4 Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα 1
30140000-2 Αριθμομηχανές και λογιστικές μηχανές 1
30197330-8 Διατρητήρες 1
37820000-2 Υλικά καλλιτεχνίας 1
22852000-7 Ντοσιέ 1
44619000-2 Άλλα δοχεία 1
22853000-4 Θήκες εγγράφων 1
32354800-7 Κολλητικές ταινίες 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
39241200-5 Ψαλίδια 1
37461000-7 Επιτραπέζια παιχνίδια και σχετικός εξοπλισμός 1
30192153-8 Σφραγίδες με φράσεις 1
30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου 1
22851000-0 Κλασέρ 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
30192131-8 Μηχανικά στυλό 1
30192130-1 Μολύβια 1
30197640-4 Αυτοαντιγραφικό χαρτί ή άλλο αντιγραφικό χαρτί 1
72267100-0 Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 1
30197310-2 Χαρτοκόπτες 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30124400-8 Κασέτες συρραφής 1
72611000-6 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30197110-0 Συνδετήρες συρραφής 1
30192133-2 Ξύστρες μολυβιών 1
30192340-6 Μελανοταινίες συσκευών τηλεομοιοτυπίας 1
30145100-8 Χαρτοταινίες αριθμομηχανών 1
30199340-5 Συνεχή έντυπα 1
30192121-5 Στυλογράφοι διαρκείας με μπίλια 1
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 1
30192100-2 Γομολάστιχες 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1

ΦΟΡΕΙΣ (92)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας' (CPV: 30125110-5)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 68
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 15
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 11
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 9
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 9
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 7
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 5
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 4
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ) 2
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 1
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 1
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste