Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 3,3 χιλ. €
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την προμήθεια υπολογιστικών και εκτυπωτικών συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης για την Υλοποίηση του έργου: "Εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης"_ΥΠΟΕΡΓΟ 2_Προμήθεια Υπολογιστικών και Εκτυπωτικών Συστημάτων» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Καλλίθρακα-Κόντο και με κωδικό έργου 81737, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ με ενάριθμο ΣΑΕ 2017ΣΕ14600000

έως 40,3 χιλ. €
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

«Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : (α) μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών ΔΙ.Π.ΘΑ.Π., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων Ευρώ #20.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), (β) μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών Δ.ΕΚΠ., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #24.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), και (γ) εκτυπωτή προς κάλυψη αναγκών Δ.Λ.Α., συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων Ευρώ #6.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)».

έως 21,8 χιλ. €

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (66)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών' ( 30000000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
37414100-4 Στρώματα ύπνου 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
39100000-3 Έπιπλα 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
39221180-2 Μαγειρικά σκεύη 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
39711130-9 Ψυγεία 1
72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 1
33196000-0 Ιατρικά βοηθήματα 1
39113200-9 Καναπέδες 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
35720000-7 Συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης, πρόσκτησης στόχου και αναγνώρισης 1
42122130-0 Αντλίες νερού 1
48180000-3 Πακέτα ιατρικού λογισμικού 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
39131000-9 Ράφια γραφείου 1
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 1
32531000-4 Εξοπλισμός επικοινωνιών μέσω δορυφόρου 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
09331100-9 Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
39512100-5 Σεντόνια 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 1
39500000-7 Υφαντουργικά είδη 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
42920000-1 Μηχανήματα καθαρισμού φιαλών, συσκευασίας και ζύγισης, μηχανήματα ψεκασμού 1
31120000-3 Γεννήτριες 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1

ΦΟΡΕΙΣ (37)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών' (CPV: 30000000-9)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ -Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste