Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 5,8 χιλ. €
Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια εξοπλισμού σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: δύο (2) υπολογιστές γραφείου (desktop), Τμήμα 2: δύο (2) οθόνες υπολογιστή (monitor), Τμήμα 3: μία (1) συσκευή τύπου τάμπλετ, Τμήμα 4: έναν (1) φορητό υπολογιστή (laptop), Τμήμα 5: είδη περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο «G4M», Κ.Ε. 81957 και επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (105)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών' ( 30000000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 8
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 8
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 4
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 4
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 3
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 3
39100000-3 Έπιπλα 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 2
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 2
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 2
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 2
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
39141300-5 Ερμάρια 1
48318000-0 Πακέτα λογισμικού σαρωτών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
30194000-5 Προμήθειες σχεδίασης 1
39141200-4 Επιφάνειες εργασίας 1
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
39711130-9 Ψυγεία 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
31730000-2 Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1
32342412-3 Ηχεία 1
42960000-3 Εξοπλισμός συστημάτων χειρισμού και ελέγχου, εκτύπωσης, γραφικών, αυτοματισμών γραφείου και επεξεργασίας πληροφοριών 1
37000000-8 Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
43410000-0 Μηχανήματα επεξεργασίας μεταλλευμάτων 1
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
42660000-0 Εργαλεία για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση και θερμοσυγκόλληση, μηχανές και συσκευές για επιφανειακή βαφή και ψεκασμό εν θερμώ 1
33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
33196000-0 Ιατρικά βοηθήματα 1
34990000-3 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού 1
32331000-2 Συστήματα περιστροφής δίσκων 1
33182100-0 Απινιδωτής 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48613000-8 Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων 1
33112000-8 Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler 1
38260000-5 Γεωφυσικά όργανα μαγνητομέτρων 1
31682200-2 Πίνακες οργάνων 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
35120000-1 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας 1
48521000-6 Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
31150000-2 Αδρανές αέριο για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
38920000-0 Εξοπλισμός διανομής σπόρων και χορτονομής 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
33172000-6 Συσκευές αναισθησίας και ανάνηψης 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
32440000-9 Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1

ΦΟΡΕΙΣ (51)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών' (CPV: 30000000-9)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 10
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 7
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste