Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (19)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής' ( 80533100-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 3
38126000-4 Επίγειες συσκευές παρατήρησης 2
72222300-0 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών 2
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
79415000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 1
72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
79311000-7 Υπηρεσίες ερευνών 1
79996000-2 Υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων 1
79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
73210000-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας 1
79111000-5 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών 1
72212517-6 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste