Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 143,4 χιλ. €

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (36)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές' ( 30125120-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 23
30192113-6 Φυσίγγες μελάνης 9
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 7
30192700-8 Γραφική ύλη 6
30192110-5 Μελάνια 6
30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 3
30192320-0 Μελανοταινίες εκτυπωτών 3
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 3
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 3
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2
30124300-7 Κύλινδροι για μηχανήματα γραφείου 2
30197642-8 Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί 1
31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 1
30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες 1
37800000-6 Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 1
30199230-1 Φάκελοι 1
30234300-1 Σύμπυκνοι δίσκοι (CD) 1
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1
30192340-6 Μελανοταινίες συσκευών τηλεομοιοτυπίας 1
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
30192154-5 Ανταλλακτικοί μελανωτήρες 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 1
50324200-4 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 1
30121400-7 Μηχανές αναπαραγωγής εγγράφων 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
30197644-2 Ξηρογραφικό χαρτί 1
30121000-3 Φωτοαντιγραφικές και θερμοαντιγραφικές συσκευές 1
30234400-2 Ψηφιακοί βιντεοδίσκοι (DVD) 1
37461000-7 Επιτραπέζια παιχνίδια και σχετικός εξοπλισμός 1
31213000-2 Εξοπλισμός διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
30124400-8 Κασέτες συρραφής 1
22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 1

ΦΟΡΕΙΣ (27)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές' (CPV: 30125120-8)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste