Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 74,3 χιλ. €
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
έως 16,6 χιλ. €
Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PITSTOP για την υλοποίηση του έργου PITSTOP του Προγράμματος InterregV-AGreece–Italy (EL-IT) 2014-2020 (Διόρθωση στο υπό προμήθεια είδος με Α/Α 2, στο είδος του επεξεργαστή από το λανθασμένο «Επεξεργαστή IntelCorei5 ή αντίστοιχο» στο σωστό «Επεξεργαστή IntelCorei3 ή αντίστοιχο»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (107)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών' ( 30230000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 7
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 5
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 3
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
64216120-0 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
51610000-1 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών 2
44322300-6 Σωληνοειδή περιβλήματα καλωδίων 2
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48811000-6 Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
39711120-6 Καταψύκτες 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 2
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 2
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
30192110-5 Μελάνια 2
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 1
72420000-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδικτύου 1
34927000-1 Εξοπλισμός διοδίων 1
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1
32543000-1 Τηλεφωνικά κέντρα 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
38520000-6 Σαρωτές 1
32424000-1 Υποδομή δικτύου 1
38341310-3 Αμπερόμετρα 1
34928000-8 Εξοπλισμός οδικού δικτύου 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
31219000-4 Προστατευτικά ερμάρια 1
38100000-6 Όργανα πλοήγησης και μετεωρολογίας 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
35720000-7 Συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης, πρόσκτησης στόχου και αναγνώρισης 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
39141300-5 Ερμάρια 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
39711130-9 Ψυγεία 1
44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια 1
72411000-4 Υπηρεσίες παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
50230000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
38436100-1 Μηχανικοί ανακινητήρες 1
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
48320000-7 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης 1
22460000-2 Εμπορικό διαφημιστικό υλικό, εμπορικοί κατάλογοι και εγχειρίδια 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 1
50310000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γραφείου 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
39111000-3 Καθίσματα 1
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
32344110-0 Σύστημα καταγραφής φωνητικών δεδομένων 1
48611000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 1
34965000-9 Εξοπλισμός μέτρησης αποστάσεων (DME) 1
72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
63712210-8 Υπηρεσίες διοδίων αυτοκινητοδρόμων 1
79941000-2 Υπηρεσίες είσπραξης διοδίων 1
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 1
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 1
38519300-9 Προσαρτήματα φωτογραφικά ή βίντεο για μικροσκόπια 1
22462000-6 Διαφημιστικό υλικό 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
38551000-2 Μετρητές ενέργειας 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 1

ΦΟΡΕΙΣ (40)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών' (CPV: 30230000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ' 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 2
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 1
ΧΑΝΘ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste