Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 134,5 χιλ. €
Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια-Εγκατάσταση Επιστημονικών Οργάνων και Αντίστοιχων Λογισμικών». Έργο 5250

έως 1,3 εκατ. €
Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 05/2018)

έως 687,2 χιλ. €
Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 03/2018)

έως 193,8 χιλ. €
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ» ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (19)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εργαλειομηχανές' ( 42600000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
42670000-3 Μέρη και εξαρτήματα εργαλειομηχανών 3
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 2
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 2
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
48327000-6 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και ζωγραφικής 1
42991000-9 Μηχανήματα παραγωγής χαρτιού, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και μέρη τους 1
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 1
33112000-8 Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
42200000-8 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού και συναφή μέρη αυτών 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
38520000-6 Σαρωτές 1

ΦΟΡΕΙΣ (3)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εργαλειομηχανές' (CPV: 42600000-2)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste