Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 45,6 χιλ. €
Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα για την «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών (software)» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 56.575,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή 45,625,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (30)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD)' ( 48321000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 4
31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια 2
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 2
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 2
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
38652100-1 Μηχανές προβολής 2
38421000-2 Εξοπλισμός μέτρησης ροής 2
48820000-2 Εξυπηρετητές 2
31220000-4 Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος 2
42650000-7 Πνευματικά ή μηχανοκίνητα εργαλεία χειρός 2
48313000-5 Πακέτα λογισμικού οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR) 2
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
48213000-4 Πακέτα λογισμικού βελτίωσης λειτουργικών συστημάτων 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
72610000-9 Υπηρεσίες υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32561000-3 Συνδέσεις οπτικών ινών 1

ΦΟΡΕΙΣ (6)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD)' (CPV: 48321000-4)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste