Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 45,6 χιλ. €
Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα για την «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών (software)» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 56.575,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή 45,625,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (18)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD)' ( 48321000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD)' (CPV: 48321000-4)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste