Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 24,7 χιλ. €
Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019
έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Απόφαση έγκρισης 4ο Πρακτικού Διενέργειας

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' ( 38000000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 14
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 14
39100000-3 Έπιπλα 14
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 13
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 13
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 13
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 11
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 10
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 10
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 10
32333200-8 Βιντεοκάμερες 10
30191200-6 Επιδιασκόπια 9
38410000-2 Όργανα μέτρησης 9
39111000-3 Καθίσματα 9
35125100-7 Αισθητήρες 9
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 9
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 9
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 9
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 9
38653400-1 Οθόνες προβολής 9
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 9
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 9
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 8
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 8
32341000-5 Μικρόφωνα 8
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 8
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 8
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 8
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 8
38947000-7 Μικροαναλυτές ακτίνων Χ 8
39121100-7 Γραφεία 8
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 8
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 8
38652100-1 Μηχανές προβολής 8
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 8
39141300-5 Ερμάρια 8
30237240-3 Κάμερες Ιστού 8
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 8
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 8
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 8
39122200-5 Βιβλιοθήκες 8
44511000-5 Εργαλεία χειρός 8
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 8
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 7
31158000-8 Φορτιστές 7
32342412-3 Ηχεία 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
44321000-6 Καλώδια 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 7
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
32424000-1 Υποδομή δικτύου 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
39121200-8 Τραπέζια 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
38342100-5 Παλμογράφοι 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
30232140-7 Σχεδιογράφοι 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 7
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 7
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 7
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 6
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 6
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 5
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 5
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 5
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 5
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 4
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 4
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 4
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 4
38510000-3 Μικροσκόπια 4
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 4
38519300-9 Προσαρτήματα φωτογραφικά ή βίντεο για μικροσκόπια 4
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 3
39330000-4 Εξοπλισμός απολύμανσης 3
24100000-5 Αέρια 3
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 3
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 3
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 3
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 3
39711120-6 Καταψύκτες 3
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 3
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 3
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 3
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 2
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 2
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
33191000-5 Συσκευές αποστείρωσης, απολύμανσης και υγιεινής δοντιών 2
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 2
30199760-5 Ετικέτες 2
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
33141240-4 Εξαρτήματα καθετήρων 2
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 2
09112200-9 Τύρφη 2
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 2
33182100-0 Απινιδωτής 2
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 2
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 2
42600000-2 Εργαλειομηχανές 2
33141200-2 Καθετήρες 2
38436400-4 Μαγνητικοί ανακινητήρες 2
39522130-7 Σκίαστρα 2
33151300-6 Φασματογράφοι 2
14212200-2 Αδρανή υλικά 2
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 2
38416000-4 Πεχάμετρα 2
33152000-0 Κλίβανος 2
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
38434000-6 Αναλυτές 2
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 2
30192131-8 Μηχανικά στυλό 2
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 2
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 2
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 2
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 2
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 2
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 2
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
24000000-4 Χημικά προϊόντα 2
38636000-2 Ειδικά οπτικά όργανα 2
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 2
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 2
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
42122000-0 Αντλίες 2
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 2
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
30194600-1 Γωνιόμετρα 1
37310000-4 Μουσικά όργανα 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
33191110-9 Αυτόκλειστα 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1
38920000-0 Εξοπλισμός διανομής σπόρων και χορτονομής 1
48520000-9 Πακέτα λογισμικού πολυμέσων 1
34962000-8 Εξοπλισμός ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 1
32440000-9 Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας 1
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 1
39522000-7 Μουσαμάδες, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες ή ιστιοφόρα οχήματα, τέντες, σκίαστρα, σκηνές και είδη κατασκήνωσης 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1

ΦΟΡΕΙΣ (44)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' (CPV: 38000000-5)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 34
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 28
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 15
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 7
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 7
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 3
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 2
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste