Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 6,9 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' ( 38000000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 15
39100000-3 Έπιπλα 14
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 13
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 12
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 12
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 11
32333200-8 Βιντεοκάμερες 10
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 10
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 10
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 10
38653400-1 Οθόνες προβολής 9
39111000-3 Καθίσματα 9
35125100-7 Αισθητήρες 9
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 9
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 9
30191200-6 Επιδιασκόπια 9
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 9
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 8
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 8
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 8
30237240-3 Κάμερες Ιστού 8
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 8
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 8
39122200-5 Βιβλιοθήκες 8
39141300-5 Ερμάρια 8
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 8
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 8
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 8
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 8
39121100-7 Γραφεία 8
32341000-5 Μικρόφωνα 8
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 8
38652100-1 Μηχανές προβολής 8
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 8
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
32342412-3 Ηχεία 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 7
39121200-8 Τραπέζια 7
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 7
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 6
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 6
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 6
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 6
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
38510000-3 Μικροσκόπια 6
38410000-2 Όργανα μέτρησης 6
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 6
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 6
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 5
38342100-5 Παλμογράφοι 5
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 5
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 5
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 5
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 5
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 5
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 5
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 5
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 4
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 4
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 4
38519300-9 Προσαρτήματα φωτογραφικά ή βίντεο για μικροσκόπια 4
38600000-1 Οπτικά όργανα 4
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 4
38416000-4 Πεχάμετρα 4
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 4
32424000-1 Υποδομή δικτύου 4
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 4
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 4
44321000-6 Καλώδια 4
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
44511000-5 Εργαλεία χειρός 4
30232140-7 Σχεδιογράφοι 4
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 4
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 4
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 4
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 4
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 4
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 4
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 4
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 4
33151300-6 Φασματογράφοι 3
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 3
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 3
33191000-5 Συσκευές αποστείρωσης, απολύμανσης και υγιεινής δοντιών 3
42122230-1 Αντλίες δοσιμέτρησης 3
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 3
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 3
38434000-6 Αναλυτές 3
33152000-0 Κλίβανος 3
42122000-0 Αντλίες 3
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 3
39330000-4 Εξοπλισμός απολύμανσης 3
31711140-6 Ηλεκτρόδια 3
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
38920000-0 Εξοπλισμός διανομής σπόρων και χορτονομής 2
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 2
31730000-2 Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός 2
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 2
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
38634000-8 Οπτικά μικροσκόπια 2
42122450-9 Αντλίες κενού 2
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 2
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 2
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
39711120-6 Καταψύκτες 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 2
42600000-2 Εργαλειομηχανές 2
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 2
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1
42997300-4 Βιομηχανικά ρομπότ 1
33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 1
38540000-2 Μηχανές και συσκευές δοκιμών και μετρήσεων 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
24100000-5 Αέρια 1
30194600-1 Γωνιόμετρα 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
42991000-9 Μηχανήματα παραγωγής χαρτιού, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και μέρη τους 1
38622000-1 Καθρέφτες 1
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 1
39160000-1 Σχολικά έπιπλα 1
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
34990000-3 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
39711360-0 Φούρνοι 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
39700000-9 Οικιακές συσκευές 1
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
33910000-2 Όργανα και προμήθειες παθολογοανατομίας 1
30195000-2 Πίνακες 1
35113490-0 Προστατευτικές ρόμπες 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
44510000-8 Εργαλεία 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
39711430-2 Θερμαντικές πλάκες 1
39113200-9 Καναπέδες 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
38620000-7 Πολωτικό υλικό 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1

ΦΟΡΕΙΣ (38)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' (CPV: 38000000-5)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 26
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 22
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 11
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 9
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 5
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 3
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2
ΑΣΠΑΙΤΕ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste