Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 17,5 χιλ. €
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την ανάθεση της σύμβασης/συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια «Επιστημονικών οργάνων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολών του ΕΜΠ», προϋπολογισμού 17.508,90€, πλέον ΦΠΑ 24% (4.202,14€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 21.711,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' ( 38000000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 11
38947000-7 Μικροαναλυτές ακτίνων Χ 9
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 7
38410000-2 Όργανα μέτρησης 7
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 7
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 7
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 7
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 6
24000000-4 Χημικά προϊόντα 6
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 5
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 5
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 5
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 5
44511000-5 Εργαλεία χειρός 5
44321000-6 Καλώδια 4
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 4
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 4
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 4
35125100-7 Αισθητήρες 4
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 4
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 4
30232140-7 Σχεδιογράφοι 4
38342100-5 Παλμογράφοι 4
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 4
42641000-1 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων, κεραμικών, σκυροδέματος ή υάλου 4
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 4
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 4
32424000-1 Υποδομή δικτύου 4
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 4
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 4
24100000-5 Αέρια 4
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 4
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 4
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 4
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 4
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 3
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 3
42122000-0 Αντλίες 3
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 3
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 3
38636000-2 Ειδικά οπτικά όργανα 3
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 3
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 3
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 3
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
38554000-3 Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 3
38416000-4 Πεχάμετρα 3
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 3
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 3
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
38412000-6 Θερμόμετρα 3
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 3
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 2
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 2
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2
42300000-9 Βιομηχανικοί ή εργαστηριακοί κλίβανοι, καυστήρες και φούρνοι 2
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 2
42122450-9 Αντλίες κενού 2
35720000-7 Συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης, πρόσκτησης στόχου και αναγνώρισης 2
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 2
42113310-0 Συστήματα προσαγωγής αέρα 2
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 2
38550000-5 Μετρητές 2
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
31173000-9 Μετατροπέας μετρήσεων 2
48326100-0 Σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης 2
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 2
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 2
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 2
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 2
42514300-5 Συσκευές διήθησης 2
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 2
30199760-5 Ετικέτες 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 2
09112200-9 Τύρφη 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
33192350-0 Κλίβανοι ιατρικών καλλιεργειών 2
38432200-4 Χρωματογράφοι 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
33152000-0 Κλίβανος 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 2
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2
30192131-8 Μηχανικά στυλό 2
42955000-5 Μέρη μηχανημάτων διήθησης 2
38519200-8 Αντικειμενικοί φακοί μικροσκοπίων 2
38436400-4 Μαγνητικοί ανακινητήρες 2
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 2
33141613-0 Σάκοι αίματος 2
38636100-3 Λέιζερ 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 2
14212200-2 Αδρανή υλικά 2
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 2
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 2
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 2
39100000-3 Έπιπλα 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
38436300-3 Ανακινητήρες επώασης 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
37412200-1 Εξοπλισμός ελεύθερης κατάδυσης και κατάδυσης με αναπνευστήρα 1
37410000-5 Εξοπλισμός για αθλήματα υπαίθριων χώρων 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 1
42996500-9 Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων 1
39522000-7 Μουσαμάδες, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες ή ιστιοφόρα οχήματα, τέντες, σκίαστρα, σκηνές και είδη κατασκήνωσης 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 1
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 1
19522000-1 Ρητίνες 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
33192160-1 Φορεία 1
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1
39711130-9 Ψυγεία 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
18424000-7 Γάντια 1
42123100-8 Αεριοσυμπιεστές 1
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
38341310-3 Αμπερόμετρα 1
24453000-4 Ζιζανιοκτόνα 1
24455000-8 Απολυμαντικά 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
24951120-2 Λίπος σιλικόνης 1
45214631-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποστειρωμένους χώρους 1
39225730-1 Φιαλίδια 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
24457000-2 Μυκητοκτόνα 1
44163140-3 Αγωγοί ατμού και νερού 1
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 1
33192100-3 Ιατρικές κλίνες 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 1
42122100-1 Αντλίες υγρών 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
38431000-5 Συσκευές ανίχνευσης 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 1
51430000-5 Υπηρεσίες εγκατάστασης εργαστηριακού εξοπλισμού 1
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
42920000-1 Μηχανήματα καθαρισμού φιαλών, συσκευασίας και ζύγισης, μηχανήματα ψεκασμού 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
32270000-6 Συσκευές ψηφιακής μετάδοσης 1
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 1
38432300-5 Συσκευές ανάλυσης καπναερίων 1
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 1
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
42931140-4 Περιστροφικός εξοπλισμός για μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
39299000-4 Γυάλινα είδη 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
39113200-9 Καναπέδες 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
38434570-2 Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων 1
44610000-9 Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση 1
24965000-6 Ένζυμα 1
38421110-6 Μετρητές ροής 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
30236200-4 Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
44618300-8 Πώματα στεφάνες, πώματα, καπάκια δοχείων και καπάκια 1
03323000-9 Χοιροειδή 1
18930000-7 Σάκοι και τσάντες 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
15700000-5 Ζωοτροφές 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1

ΦΟΡΕΙΣ (45)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' (CPV: 38000000-5)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 28
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 23
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 3
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 3
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste