Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης προσφορών κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, με την ανάλογη επέκταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Διαγωνισμού Νο 7/2017

έως 206,4 χιλ. €
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 206.438,10 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' ( 38000000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 13
38947000-7 Μικροαναλυτές ακτίνων Χ 12
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 10
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 9
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 9
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 9
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 8
35125100-7 Αισθητήρες 8
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 8
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 7
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 7
38653400-1 Οθόνες προβολής 7
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 7
38410000-2 Όργανα μέτρησης 7
39111000-3 Καθίσματα 7
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 7
44511000-5 Εργαλεία χειρός 7
32333200-8 Βιντεοκάμερες 7
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 7
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 7
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
32424000-1 Υποδομή δικτύου 6
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 6
44321000-6 Καλώδια 6
30191200-6 Επιδιασκόπια 6
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 6
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
39122200-5 Βιβλιοθήκες 6
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 6
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 6
38342100-5 Παλμογράφοι 6
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 6
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 6
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
38652100-1 Μηχανές προβολής 5
39121100-7 Γραφεία 5
32341000-5 Μικρόφωνα 5
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 5
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 5
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 5
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 5
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 5
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 5
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 5
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 5
30237240-3 Κάμερες Ιστού 5
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 5
39141300-5 Ερμάρια 5
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 5
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 5
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 4
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 4
39100000-3 Έπιπλα 4
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 4
39121200-8 Τραπέζια 4
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 4
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 4
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 4
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 4
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 4
32342412-3 Ηχεία 4
38510000-3 Μικροσκόπια 4
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 4
31158000-8 Φορτιστές 4
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 4
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 4
42113161-0 Αφυγραντήρες 4
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 4
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 4
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 4
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 4
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 4
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 4
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 4
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 4
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 4
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 4
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 4
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 4
39292100-6 Μαυροπίνακες 4
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 4
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 4
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 4
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 4
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 4
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 4
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 4
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 4
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
42514300-5 Συσκευές διήθησης 3
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 3
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 3
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 3
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 3
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 3
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 3
38416000-4 Πεχάμετρα 3
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 3
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 3
38519300-9 Προσαρτήματα φωτογραφικά ή βίντεο για μικροσκόπια 3
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
24100000-5 Αέρια 2
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 2
38636000-2 Ειδικά οπτικά όργανα 2
39330000-4 Εξοπλισμός απολύμανσης 2
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 2
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 2
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 2
14212200-2 Αδρανή υλικά 2
38436400-4 Μαγνητικοί ανακινητήρες 2
33141200-2 Καθετήρες 2
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30192131-8 Μηχανικά στυλό 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
42122450-9 Αντλίες κενού 2
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
38111100-7 Πυξίδες 2
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 2
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 2
31711110-7 Πομποδέκτες 2
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 2
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 2
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 2
33182100-0 Απινιδωτής 2
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 2
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 2
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 2
39711120-6 Καταψύκτες 2
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 2
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 2
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 2
30199760-5 Ετικέτες 2
09112200-9 Τύρφη 2
33141240-4 Εξαρτήματα καθετήρων 2
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2
24000000-4 Χημικά προϊόντα 2
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
30194600-1 Γωνιόμετρα 1
37412200-1 Εξοπλισμός ελεύθερης κατάδυσης και κατάδυσης με αναπνευστήρα 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
48520000-9 Πακέτα λογισμικού πολυμέσων 1
34962000-8 Εξοπλισμός ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 1
42122000-0 Αντλίες 1
37410000-5 Εξοπλισμός για αθλήματα υπαίθριων χώρων 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
33191110-9 Αυτόκλειστα 1
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 1
38620000-7 Πολωτικό υλικό 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
39700000-9 Οικιακές συσκευές 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
38425100-1 Μανόμετρα 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
38652000-0 Κινηματογραφικές μηχανές προβολής 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
39299000-4 Γυάλινα είδη 1
39113200-9 Καναπέδες 1
39160000-1 Σχολικά έπιπλα 1
09211810-2 Ελαφρά έλαια 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1

ΦΟΡΕΙΣ (48)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' (CPV: 38000000-5)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 37
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 28
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 13
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 10
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 9
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 8
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 5
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 4
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 4
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 3
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ' 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 1
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste