Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 20,2 χιλ. €
έως 9,3 χιλ. €
Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια εξοπλισμού σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: Οθόνη Επαυξημένης Πραγματικότητας (τμχ 1), προϋπολογισμού ποσού 4.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 2: Οθόνη Επαυξημένης Πραγματικότητας τύπου Hololens (τμχ 1), προϋπολογισμού ποσού 7.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο «G4M», Κ.Ε. 81957 και επιστημονικά υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' ( 38000000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 15
39100000-3 Έπιπλα 14
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 14
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 12
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 12
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 12
32333200-8 Βιντεοκάμερες 10
35125100-7 Αισθητήρες 10
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 10
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 10
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 10
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 9
38653400-1 Οθόνες προβολής 9
39111000-3 Καθίσματα 9
30191200-6 Επιδιασκόπια 9
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 9
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 9
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 9
39141300-5 Ερμάρια 8
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 8
30237240-3 Κάμερες Ιστού 8
39122200-5 Βιβλιοθήκες 8
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 8
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 8
32341000-5 Μικρόφωνα 8
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 8
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 8
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 8
38652100-1 Μηχανές προβολής 8
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 8
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 8
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 7
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
39121100-7 Γραφεία 7
38410000-2 Όργανα μέτρησης 7
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
32342412-3 Ηχεία 7
31158000-8 Φορτιστές 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 7
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 7
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 7
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 7
39121200-8 Τραπέζια 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 6
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 6
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 6
38947000-7 Μικροαναλυτές ακτίνων Χ 6
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 5
38342100-5 Παλμογράφοι 5
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 5
30232140-7 Σχεδιογράφοι 5
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 5
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 5
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 5
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 5
44321000-6 Καλώδια 5
44511000-5 Εργαλεία χειρός 5
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 5
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 5
38510000-3 Μικροσκόπια 5
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 5
32424000-1 Υποδομή δικτύου 5
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 5
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 5
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 5
38416000-4 Πεχάμετρα 5
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 5
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 5
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 5
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 5
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 4
38519300-9 Προσαρτήματα φωτογραφικά ή βίντεο για μικροσκόπια 4
31711140-6 Ηλεκτρόδια 4
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 4
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 4
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 4
42122230-1 Αντλίες δοσιμέτρησης 3
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 3
39711120-6 Καταψύκτες 3
33191000-5 Συσκευές αποστείρωσης, απολύμανσης και υγιεινής δοντιών 3
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 3
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 3
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 3
39330000-4 Εξοπλισμός απολύμανσης 3
38600000-1 Οπτικά όργανα 3
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 3
38434000-6 Αναλυτές 3
33151300-6 Φασματογράφοι 3
42122000-0 Αντλίες 3
38920000-0 Εξοπλισμός διανομής σπόρων και χορτονομής 2
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 2
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 2
33141200-2 Καθετήρες 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 2
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 2
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 2
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 2
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 2
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 2
33152000-0 Κλίβανος 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 2
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 2
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 2
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 2
42600000-2 Εργαλειομηχανές 2
33182100-0 Απινιδωτής 2
33141240-4 Εξαρτήματα καθετήρων 2
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
09211810-2 Ελαφρά έλαια 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
39160000-1 Σχολικά έπιπλα 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
38341400-1 Μετρητές Γκάιγκερ 1
39113200-9 Καναπέδες 1
34990000-3 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού 1
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
38652000-0 Κινηματογραφικές μηχανές προβολής 1
38620000-7 Πολωτικό υλικό 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
32551300-3 Ακουστικά για τηλεφωνητές 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
39700000-9 Οικιακές συσκευές 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
38425100-1 Μανόμετρα 1
44510000-8 Εργαλεία 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
39711430-2 Θερμαντικές πλάκες 1
31711100-4 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών 1
24411000-8 Νιτρικό οξύ 1
39711360-0 Φούρνοι 1
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 1
42991000-9 Μηχανήματα παραγωγής χαρτιού, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και μέρη τους 1
38622000-1 Καθρέφτες 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
30195000-2 Πίνακες 1

ΦΟΡΕΙΣ (40)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' (CPV: 38000000-5)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 32
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 27
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 15
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 6
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 5
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 4
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 1
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste