Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 21,8 χιλ. €
έως 122,1 χιλ. €
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού με αρ. διακ. 4/2019 και Α/Α Συστήματος 76779

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' ( 38000000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38947000-7 Μικροαναλυτές ακτίνων Χ 13
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 12
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 10
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 9
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 9
35125100-7 Αισθητήρες 8
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 8
44511000-5 Εργαλεία χειρός 7
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 7
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 7
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 7
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 7
38653400-1 Οθόνες προβολής 7
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 7
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 7
38410000-2 Όργανα μέτρησης 7
39111000-3 Καθίσματα 7
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
38342100-5 Παλμογράφοι 6
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 6
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
39122200-5 Βιβλιοθήκες 6
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 6
44321000-6 Καλώδια 6
30191200-6 Επιδιασκόπια 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
32333200-8 Βιντεοκάμερες 6
32424000-1 Υποδομή δικτύου 6
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 5
30237240-3 Κάμερες Ιστού 5
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 5
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 5
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 5
39141300-5 Ερμάρια 5
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 5
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 5
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 5
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 5
38652100-1 Μηχανές προβολής 5
39121100-7 Γραφεία 5
32341000-5 Μικρόφωνα 5
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 5
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 5
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 5
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 5
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 4
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 4
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 4
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 4
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 4
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 4
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 4
39292100-6 Μαυροπίνακες 4
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 4
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 4
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 4
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 4
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 4
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 4
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 4
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 4
39121200-8 Τραπέζια 4
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 4
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 4
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 4
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 4
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 4
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 4
24000000-4 Χημικά προϊόντα 4
39100000-3 Έπιπλα 4
42113161-0 Αφυγραντήρες 4
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 4
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 4
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 4
31158000-8 Φορτιστές 4
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 4
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 4
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 4
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 4
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 4
32342412-3 Ηχεία 4
38510000-3 Μικροσκόπια 4
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 4
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 4
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 4
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 3
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 3
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 3
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 3
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 3
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 3
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 3
38416000-4 Πεχάμετρα 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 3
42514300-5 Συσκευές διήθησης 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 3
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 2
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 2
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
38111100-7 Πυξίδες 2
42300000-9 Βιομηχανικοί ή εργαστηριακοί κλίβανοι, καυστήρες και φούρνοι 2
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 2
31711110-7 Πομποδέκτες 2
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 2
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 2
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 2
39711120-6 Καταψύκτες 2
33182100-0 Απινιδωτής 2
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 2
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 2
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 2
33141240-4 Εξαρτήματα καθετήρων 2
09112200-9 Τύρφη 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 2
39113200-9 Καναπέδες 2
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 2
42641000-1 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων, κεραμικών, σκυροδέματος ή υάλου 2
30199760-5 Ετικέτες 2
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 2
14212200-2 Αδρανή υλικά 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
38519200-8 Αντικειμενικοί φακοί μικροσκοπίων 2
38436400-4 Μαγνητικοί ανακινητήρες 2
33141200-2 Καθετήρες 2
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
38636000-2 Ειδικά οπτικά όργανα 2
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 2
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2
24100000-5 Αέρια 2
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 2
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 2
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 2
33152000-0 Κλίβανος 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 2
30192131-8 Μηχανικά στυλό 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 2
42122450-9 Αντλίες κενού 2
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
42642500-3 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία σκληρού πλαστικού 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 1
38519310-2 Φωτογραφικά προσαρτήματα για μικροσκόπια 1
39112000-0 Καρέκλες 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
33141310-6 Σύριγγες 1
18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 1
39131000-9 Ράφια γραφείου 1
31400000-0 Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες 1
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 1
38436320-9 Θερμαντικές εστίες για φιάλες 1
33692000-7 Ιατρικά διαλύματα 1
42921320-7 Μηχανήματα συσκευασίας 1
32572000-3 Καλώδια επικοινωνιών 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
38341310-3 Αμπερόμετρα 1
38520000-6 Σαρωτές 1
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33192160-1 Φορεία 1

ΦΟΡΕΙΣ (46)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' (CPV: 38000000-5)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 37
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 31
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 16
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 8
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 7
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 4
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 3
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 3
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 3
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 1
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste