Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 2,1 εκατ. EUR
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού για τα νέα τμήματα του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας.

έως 2,1 εκατ. EUR
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού για τα νέα τμήματα του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' ( 38000000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 7
24000000-4 Χημικά προϊόντα 6
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 6
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 5
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 4
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 4
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 4
38410000-2 Όργανα μέτρησης 4
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 4
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 4
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 4
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 4
42641000-1 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων, κεραμικών, σκυροδέματος ή υάλου 4
38947000-7 Μικροαναλυτές ακτίνων Χ 4
38412000-6 Θερμόμετρα 3
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 3
38554000-3 Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 3
33152000-0 Κλίβανος 3
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 3
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 3
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 3
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 3
38436300-3 Ανακινητήρες επώασης 2
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 2
42122000-0 Αντλίες 2
35000000-4 Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός 2
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 2
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 2
24100000-5 Αέρια 2
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 2
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 2
33141613-0 Σάκοι αίματος 2
38636100-3 Λέιζερ 2
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 2
39100000-3 Έπιπλα 2
38600000-1 Οπτικά όργανα 2
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 2
38636000-2 Ειδικά οπτικά όργανα 2
38416000-4 Πεχάμετρα 2
37000000-8 Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38432200-4 Χρωματογράφοι 2
45214631-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποστειρωμένους χώρους 2
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 2
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 2
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 2
34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
38519500-1 Ανταλλακτικές λυχνίες για εργαστηριακά μικροσκόπια 2
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 2
42955000-5 Μέρη μηχανημάτων διήθησης 2
38433200-1 Εξοπλισμός μέτρησης εκπομπών 2
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 2
42122450-9 Αντλίες κενού 2
35720000-7 Συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης, πρόσκτησης στόχου και αναγνώρισης 2
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 2
42113310-0 Συστήματα προσαγωγής αέρα 2
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 2
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 2
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 2
38550000-5 Μετρητές 2
31173000-9 Μετατροπέας μετρήσεων 2
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 2
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
44000000-0 Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 2
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 2
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 2
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 2
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 2
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 2
48326100-0 Σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης 2
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 2
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
42000000-6 Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 2
38342100-5 Παλμογράφοι 2
39113200-9 Καναπέδες 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 1
42991000-9 Μηχανήματα παραγωγής χαρτιού, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και μέρη τους 1
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
03323000-9 Χοιροειδή 1
37800000-6 Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
15700000-5 Ζωοτροφές 1
38432300-5 Συσκευές ανάλυσης καπναερίων 1
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
51430000-5 Υπηρεσίες εγκατάστασης εργαστηριακού εξοπλισμού 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 1
42920000-1 Μηχανήματα καθαρισμού φιαλών, συσκευασίας και ζύγισης, μηχανήματα ψεκασμού 1
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 1
32270000-6 Συσκευές ψηφιακής μετάδοσης 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1
16100000-6 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα για την προετοιμασία ή την καλλιέργεια του εδάφους 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 1
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 1
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 1
33651690-1 Εμβόλια κτηνιατρικής 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
42122100-1 Αντλίες υγρών 1
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 1
38431000-5 Συσκευές ανίχνευσης 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
16311100-9 Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
37481000-3 Μηχανές διατήρησης πάγου 1
42300000-9 Βιομηχανικοί ή εργαστηριακοί κλίβανοι, καυστήρες και φούρνοι 1
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1
39500000-7 Υφαντουργικά είδη 1
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
16130000-5 Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 1
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
44321000-6 Καλώδια 1
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1
39131000-9 Ράφια γραφείου 1
16340000-0 Θεριστικά και αλωνιστικά μηχανήματα 1
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 1
42921320-7 Μηχανήματα συσκευασίας 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
32424000-1 Υποδομή δικτύου 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
38417000-1 Θερμοστοιχεία 1
24455000-8 Απολυμαντικά 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39721100-3 Οικιακές συσκευές μαγειρέματος 1
33192350-0 Κλίβανοι ιατρικών καλλιεργειών 1
42200000-8 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού και συναφή μέρη αυτών 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
44612000-3 Δοχεία για υγροποιημένα αέρια 1
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
38436400-4 Μαγνητικοί ανακινητήρες 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1
42418000-9 Μηχανήματα ανύψωσης, διακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης 1
39711130-9 Ψυγεία 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 1
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 1
42996500-9 Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων 1
42630000-1 Εργαλειομηχανές για κατεργασία μετάλλων 1
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
38519200-8 Αντικειμενικοί φακοί μικροσκοπίων 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
39711110-3 Ψυγεία-καταψύκτες 1
19522000-1 Ρητίνες 1
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 1
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 1
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
16700000-2 Ελκυστήρες 1

ΦΟΡΕΙΣ (38)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' (CPV: 38000000-5)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 15
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 13
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 10
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 6
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 5
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 4
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ) 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 1
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste