Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (33)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ημιφορτηγά' ( 34131000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34144420-8 Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού 7
34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 6
34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα 4
34144710-8 Τροχοφόροι φορτωτές 4
71351914-3 Αρχαιολογικές υπηρεσίες 3
42122110-4 Αντλίες πυρόσβεσης 2
43313100-1 Εκχιονιστήρες 2
43221000-8 Αυτοκινούμενοι ισοπεδωτήρες 2
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 2
34144210-3 Πυροσβεστικά οχήματα 2
43262100-8 Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς 2
42414410-8 Γερανοί για φορτηγά 2
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 2
43810000-4 Εξοπλισμός κατεργασίας ξύλου 2
34136100-0 Μικρά φορτηγά 2
16700000-2 Ελκυστήρες 2
34121400-5 Λεωφορεία χαμηλού δαπέδου 1
42415110-2 Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα 1
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1
34144750-0 Οχήματα μεταφοράς φορτίων 1
43261100-1 Αυτοκινούμενοι πτυοφόροι φορτωτές 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
43312300-6 Μηχανήματα οδοστρωσίας 1
42997200-3 Μηχανές καθαρισμού της εσωτερικής επιφάνειας αγωγών 1
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 1
34115200-8 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων 1
42415100-9 Ανυψωτικά οχήματα 1
45222100-0 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 1
45222110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 1
34921100-0 Σάρωθρα οδικού καθαρισμού 1
43313000-0 Εκχιονιστήρες και φυσητήρες χιονιού 1
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 1
43251000-7 Αυτοκινούμενοι πτυοφόροι φορτωτές πρόσθιας φόρτωσης με ανεστραμμένο πτύο 1

ΦΟΡΕΙΣ (28)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ημιφορτηγά' (CPV: 34131000-4)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste