Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

11 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 121,3 χιλ. EUR
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού (Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός, Σύστημα Πυρόσβεσης, Η/Μ Εξοπλισμός) για το Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας.

έως 9,0 χιλ. EUR
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
έως 727,2 χιλ. EUR
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020
έως 1,3 εκατ. €
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (130)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές' ( 30213000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 12
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 12
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 12
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 11
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 11
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 10
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 9
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 9
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 8
38520000-6 Σαρωτές 8
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 6
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 6
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 6
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 5
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 4
30231320-6 Οθόνες αφής 4
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 4
48820000-2 Εξυπηρετητές 4
38653400-1 Οθόνες προβολής 4
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 3
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 3
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 3
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 3
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 3
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 3
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 3
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 2
48219500-1 Πακέτα λογισμικού μεταγωγέων ή δρομολογητών 2
30232130-4 Εκτυπωτές έγχρωμων γραφικών 2
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 2
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 2
39100000-3 Έπιπλα 2
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 2
30211100-2 Υπερ-υπολογιστής 2
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32581200-1 Εξοπλισμός τηλεομοιοτυπίας 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 2
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 2
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 2
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 2
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 2
39711120-6 Καταψύκτες 2
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 2
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 2
31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
30216000-6 Μαγνητικοί ή οπτικοί αναγνώστες 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
30192320-0 Μελανοταινίες εκτυπωτών 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
32552310-3 Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
37520000-9 Παιδικά παιχνίδια 1
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 1
30195000-2 Πίνακες 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
38652000-0 Κινηματογραφικές μηχανές προβολής 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
30237110-3 Διασυνδέσεις δικτύου 1
48200000-0 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 1
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 1
30192340-6 Μελανοταινίες συσκευών τηλεομοιοτυπίας 1
39112000-0 Καρέκλες 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, και θερμαντήρες εμβάπτισης 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
32342412-3 Ηχεία 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
32342411-6 Ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 1
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
31158000-8 Φορτιστές 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
37481000-3 Μηχανές διατήρησης πάγου 1
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 1
39511100-8 Κουβέρτες 1
48761000-0 Πακέτα λογισμικού αντιιικής προστασίας 1
72610000-9 Υπηρεσίες υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
35820000-8 Εξοπλισμός υποστήριξης 1
32410000-0 Τοπικό δίκτυο 1
32331600-8 Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων MP3 1
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
34514700-0 Κινητή εξέδρα 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39721320-1 Στεγνωτήρες αέρα 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 1
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
39121200-8 Τραπέζια 1
72212219-7 Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 1
30232120-1 Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 1

ΦΟΡΕΙΣ (48)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές' (CPV: 30213000-5)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 3
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 1
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (Ε.Σ.ΔΙ.) 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste