Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 219,2 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

έως 219,2 χιλ. €
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με ανοικτή διαδικασία και Όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ»

έως 38,0 χιλ. €
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς, τηλεοράσεις κ.λ.π.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (64)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Σαρωτές' ( 38520000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 9
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 6
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 5
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 4
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 4
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 3
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 3
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 3
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 3
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 3
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 2
32424000-1 Υποδομή δικτύου 2
30237240-3 Κάμερες Ιστού 2
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
32260000-3 Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων 1
33112000-8 Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 1
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
48315000-9 Πακέτα λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις 1
32552410-4 Μόντεμ 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
30145000-7 Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
48322000-1 Πακέτα λογισμικού γραφικών 1
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30234600-4 Μνήμες φλας 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31518100-1 Προβολείς 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
32354200-1 Κινηματογραφικό φιλμ 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32331300-5 Συσκευές αναπαραγωγής ήχου 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 1
42991210-4 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste