Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 96,2 χιλ. EUR
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

«Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης «RE – CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

έως 5,7 εκατ. €
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020

Ανοικτός, διεθνής (άνω των ορίων) ηλεκτρονικός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Διαγωνισμός προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

έως 219,2 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

έως 219,2 χιλ. €
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με ανοικτή διαδικασία και Όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (77)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Σαρωτές' ( 38520000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 7
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 5
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 3
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 2
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 2
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 2
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 2
30231320-6 Οθόνες αφής 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
48318000-0 Πακέτα λογισμικού σαρωτών 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31518100-1 Προβολείς 1
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 1
38515200-0 Πολωτικά μικροσκόπια 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
33151300-6 Φασματογράφοι 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
18521000-7 Ρολόγια 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
42991210-4 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 1
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 1
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
51300000-5 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
38434560-9 Χημικοί αναλυτές 1
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
38295000-9 Τοπογραφικός εξοπλισμός 1
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 1
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
35113200-1 Εξοπλισμός πυρηνικής, βιολογικής, χημικής και ακτινολογικής προστασίας 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste