Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 30,6 χιλ. €
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»

έως 512,8 χιλ. €
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2360/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,8 χιλ. €
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8519/07.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (47)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων' ( 32232000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 1
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
30231200-9 Κονσόλες 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste