Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 524,2 χιλ. €
Τρίτη, 7 Μαΐου 2019

Περίληψη Διακήρυξης για την μελέτη με τίτλο : ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ & ΧΩΡΟΥ ΚΔΑΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (16)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες γεωλογίας' ( 71351910-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 3
71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 3
71327000-6 Υπηρεσίες σχεδιασμού φερουσών δομών 2
71351100-4 Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων 2
71220000-6 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 1
71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού 1
71421000-5 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής κήπου 1
71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 1
71323000-8 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για βιομηχανικές διαδικασίες και βιομηχανική παραγωγή 1
71321000-4 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων 1
71410000-5 Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού 1
71313400-9 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα 1
90712100-2 Σχεδιασμός αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης 1
71222000-0 Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους 1
71332000-4 Μηχανολογικές υπηρεσίες γεωτεχνικού σχεδιασμού 1
71311200-3 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για μεταφορικά συστήματα 1

ΦΟΡΕΙΣ (7)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες γεωλογίας' (CPV: 71351910-5)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste