Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

3 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 79,9 χιλ. €
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

υπ΄ αριθμ. 14237/25-09-2019 Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ [(1. «Διάφορα μηχανήματα καθαρισμού» (CPV: 42995000-7), 2. «Προϊόντα ατομικής περιποίησης» (CPV: 33700000-7), 3. «Καθαριστικά δαπέδου» (CPV: 39831300-9), 4. «Καθαριστικά τουαλέτας» (CPV: 39831600-2), 5. «Προϊόντα καθαρισμού» (CPV: 39830000-9) και 6. «Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο» (CPV: 19640000-4)]», για την κάλυψη των αναγκών του ΠΓΝ Τρίπολης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 79.933,31 € χωρίς ΦΠΑ και 99.117,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%)

έως 79,9 χιλ. €
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

υπ΄αριθμ. 14238/25-09-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ [(1. «Διάφορα μηχανήματα καθαρισμού» (CPV: 42995000-7), 2. «Προϊόντα ατομικής περιποίησης» (CPV: 33700000-7), 3. «Καθαριστικά δαπέδου» (CPV: 39831300-9), 4. «Καθαριστικά τουαλέτας» (CPV: 39831600-2), 5. «Προϊόντα καθαρισμού» (CPV: 39830000-9) και 6. «Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο» (CPV: 19640000-4)], για την κάλυψη των αναγκών του ΠΓΝ Τρίπολης, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 79.933,31 € χωρίς ΦΠΑ και 99.117,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%)

έως 183,3 χιλ. €
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ & ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ

έως 2,4 εκατ. €
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΥΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ/MIS 5029802, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.383.800,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (2.731.798,00€ ΜΕ ΦΠΑ)

έως 2,6 εκατ. €
Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018
έως 21,8 χιλ. €
έως 83,0 χιλ. €
Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

έως 83,0 χιλ. €
Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 9/18 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών»

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υπ’ αριθμ. οικ.3722/24-5-2017 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού (ΕΣΗΔΗΣ:42292) διαγωνισμού υγειονομικού υλικού των Παραρτημάτων και Δομών του Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (28)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Προϊόντα ατομικής περιποίησης' ( 33700000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 10
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 7
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 5
39224000-8 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων 4
39831200-8 Απορρυπαντικά 4
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 3
24455000-8 Απολυμαντικά 3
33771200-7 Βρεφικές πάνες 3
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 2
33764000-3 Χαρτοπετσέτες 2
33763000-6 Χάρτινες χειροπετσέτες 2
24452000-7 Εντομοκτόνα 2
33761000-2 Χαρτί υγείας 2
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 2
33762000-9 Χαρτομάντιλα 2
39532000-0 Χαλάκια (ψάθες) 2
18424000-7 Γάντια 2
44423200-3 Σκάλες 2
39224100-9 Σκούπες 2
39224350-6 Φαράσια 2
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 1
18140000-2 Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού 1
34921100-0 Σάρωθρα οδικού καθαρισμού 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
33741000-6 Προϊόντα για την περιποίηση των χεριών 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste