Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (40)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα' ( 34330000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 62
44442000-0 Κυλινδρικοί τριβείς 9
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 7
34322000-0 Φρένα και μέρη τους 4
34312700-4 Ελαστικοί ιμάντες μετάδοσης 3
34312500-2 Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 3
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 3
31532110-8 Λυχνίες φθορισμού 2
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 2
24951100-6 Λιπαντικά 2
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 2
50111000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων 2
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 2
44531600-7 Περικόχλια 2
09211100-2 Έλαια κινητήρων 2
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
44550000-0 Ελατήρια 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 1
34913500-5 Κλειδαριές για αυτοκίνητα οχήματα 1
31650000-7 Μονωτικά εξαρτήματα 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
42122100-1 Αντλίες υγρών 1
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 1
34432000-4 Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα 1
31532100-5 Λυχνίες 1
39299300-7 Γυάλινοι καθρέπτες 1
42943700-5 Κυκλοφορητές θέρμανσης 1
42141400-3 Σφόνδυλοι και τροχαλίες 1
50114200-9 Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 1
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 1
31100000-7 Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 1
42141300-2 Οδοντωτοί τροχοί και συστήματα οδοντωτών τροχών 1
34312300-0 Ψυγεία οχημάτων 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 1
34327100-6 Τιμόνια 1
44164200-9 Σωλήνες 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste