Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (46)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα' ( 34330000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 65
44442000-0 Κυλινδρικοί τριβείς 12
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 10
34322000-0 Φρένα και μέρη τους 7
34312700-4 Ελαστικοί ιμάντες μετάδοσης 4
34312500-2 Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 4
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 3
31532100-5 Λυχνίες 3
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 3
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 2
34913500-5 Κλειδαριές για αυτοκίνητα οχήματα 2
09211100-2 Έλαια κινητήρων 2
50111000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων 2
34312300-0 Ψυγεία οχημάτων 2
31532110-8 Λυχνίες φθορισμού 2
31531000-7 Λαμπτήρες 2
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 2
44531600-7 Περικόχλια 2
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 2
24951100-6 Λιπαντικά 2
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 2
71631200-2 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων 1
42141300-2 Οδοντωτοί τροχοί και συστήματα οδοντωτών τροχών 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 1
34327100-6 Τιμόνια 1
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
31214100-0 Διακόπτες 1
42131145-4 Ρυθμιστικές βαλβίδες 1
44550000-0 Ελατήρια 1
31650000-7 Μονωτικά εξαρτήματα 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
42122100-1 Αντλίες υγρών 1
34322400-4 Τακάκια φρένων 1
34432000-4 Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα 1
34411000-1 Μέρη και εξαρτήματα μοτοσικλετών 1
39299300-7 Γυάλινοι καθρέπτες 1
42943700-5 Κυκλοφορητές θέρμανσης 1
42141400-3 Σφόνδυλοι και τροχαλίες 1
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 1
39114000-4 Μέρη καθισμάτων 1
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 1
31100000-7 Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 1
34310000-3 Μηχανές και μέρη τους (οχήματα) 1
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 1
44164200-9 Σωλήνες 1

ΦΟΡΕΙΣ (21)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα' (CPV: 34330000-9)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste