Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (27)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα' ( 34330000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 72
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 3
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 3
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 2
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 2
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 2
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2
39812500-2 Στεγανωτικά 1
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 1
34312500-2 Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 1
34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως 1
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 1
44442000-0 Κυλινδρικοί τριβείς 1
24951100-6 Λιπαντικά 1
42141300-2 Οδοντωτοί τροχοί και συστήματα οδοντωτών τροχών 1
39241130-3 Μαχαίρια πολλαπλών χρήσεων 1
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 1
09211610-0 Υγρά υδραυλικών συστημάτων 1
50114200-9 Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1
34432100-5 Ελαστικά επίσωτρα ποδηλάτων 1
31650000-7 Μονωτικά εξαρτήματα 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 1
44531600-7 Περικόχλια 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste