Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Έγκριση τεύχους διακήρυξης καθώς και των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του Νο 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων

έως 24,2 χιλ. €
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Αριθ. Πρωτ. EE 2216/28-02-2019)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (68)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό' ( 31700000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 3
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 3
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 3
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 3
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 3
42122130-0 Αντλίες νερού 3
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 3
44321000-6 Καλώδια 3
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 3
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 3
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 3
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 3
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 3
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 3
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 3
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 2
44164200-9 Σωλήνες 2
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 2
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 2
44322100-4 Αγωγοί καλωδίων 2
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 2
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
44316300-1 Εσχάρες 2
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 2
44322200-5 Συνδέσεις καλωδίων 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
38620000-7 Πολωτικό υλικό 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 1
38421110-6 Μετρητές ροής 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
44425500-0 Πλαστικά στελέχη 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
38423100-7 Δείκτες πίεσης 1
42120000-6 Αντλίες και συμπιεστές 1
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38341310-3 Αμπερόμετρα 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
31711300-6 Ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης 1
51111300-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης μετασχηματιστών 1
38436400-4 Μαγνητικοί ανακινητήρες 1
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
24100000-5 Αέρια 1

ΦΟΡΕΙΣ (18)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό' (CPV: 31700000-3)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste