Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 107,3 εκατ. EUR
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΣΔΙΤ Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

έως 3,2 εκατ. €
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (60)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό' ( 31700000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 3
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 2
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 2
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 2
44164200-9 Σωλήνες 2
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 2
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 2
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 2
44321000-6 Καλώδια 2
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 2
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 2
42122130-0 Αντλίες νερού 2
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 2
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
51111300-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης μετασχηματιστών 1
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 1
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
45214400-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου 1
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 1
39721100-3 Οικιακές συσκευές μαγειρέματος 1
42200000-8 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού και συναφή μέρη αυτών 1
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
45112710-5 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου 1
16100000-6 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα για την προετοιμασία ή την καλλιέργεια του εδάφους 1
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1
32570000-9 Εξοπλισμός επικοινωνιών 1
42991000-9 Μηχανήματα παραγωγής χαρτιού, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και μέρη τους 1
45248000-7 Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών 1
37800000-6 Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 1
32352000-5 Κεραίες και ανακλαστήρες 1
71000000-8 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης 1
38620000-7 Πολωτικό υλικό 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
42630000-1 Εργαλειομηχανές για κατεργασία μετάλλων 1
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1
45214700-7 Κατασκευαστικές εργασίες για φοιτητικές εστίες 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1

ΦΟΡΕΙΣ (19)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό' (CPV: 31700000-3)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste