Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (83)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρικές λάμπες' ( 31521000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38652100-1 Μηχανές προβολής 4
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 4
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 4
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 4
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 4
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 3
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 3
39122200-5 Βιβλιοθήκες 3
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 3
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 3
42113161-0 Αφυγραντήρες 3
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 3
30191200-6 Επιδιασκόπια 3
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 3
31158000-8 Φορτιστές 3
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 3
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 3
32342412-3 Ηχεία 3
32333200-8 Βιντεοκάμερες 3
30237240-3 Κάμερες Ιστού 3
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 3
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 3
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 3
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 3
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 3
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 3
39100000-3 Έπιπλα 3
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 3
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 3
39141300-5 Ερμάρια 3
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 3
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 3
39121200-8 Τραπέζια 3
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 3
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 3
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 3
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 3
39292100-6 Μαυροπίνακες 3
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 3
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 3
39121100-7 Γραφεία 3
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 3
38653400-1 Οθόνες προβολής 3
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 3
32341000-5 Μικρόφωνα 3
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 3
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 3
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 3
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 3
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 3
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 3
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 3
39111000-3 Καθίσματα 3
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 3
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 3
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 3
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 3
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 3
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 3
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 3
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 3
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 3
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 3
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3
44621220-7 Λέβητες κεντρικής θέρμανσης 1
15333000-1 Φυτικά υποπροϊόντα 1
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 1
24965000-6 Ένζυμα 1
44221100-6 Παράθυρα 1
32354800-7 Κολλητικές ταινίες 1
44831300-7 Στόκος 1
24960000-1 Ποικίλα χημικά προϊόντα 1
31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
44164200-9 Σωλήνες 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
35331500-8 Φυσίγγια 1
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste