Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

10 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020
έως 236,6 χιλ. EUR
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια: Α) εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, Β) εξοπλισμού εκτυπωτικών μηχανημάτων, Γ) ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, Δ) εξοπλισμού επίπλων, Ε) ιατρικού εξοπλισμού, ΣΤ) εργαστηριακού εξοπλισμού, Ζ) εξοπλισμού κλιματιστικών, Η) εξοπλισμού αναλωσίμων εργαστηρίου, Θ) ποικίλου εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (236.608,59€) χωρίς Φ.Π.Α. και ποσού διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (293.394,65€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (82)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ιατρικοί εξοπλισμοί' ( 33141620-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 5
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 5
38434520-7 Αναλυτές αίματος 4
33192300-5 Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες 4
33123230-9 Καρδιογράφοι 4
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 4
33182210-4 Βηματοδότες 4
33111650-2 Συσκευές μαστογραφίας 3
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 3
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 3
33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους 3
33182100-0 Απινιδωτής 3
42991000-9 Μηχανήματα παραγωγής χαρτιού, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και μέρη τους 3
37800000-6 Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 3
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 3
30191100-5 Εξοπλισμός αρχειοθέτησης 3
33152000-0 Κλίβανος 3
22992000-0 Χειροποίητο χαρτί ή χαρτόνι 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
39141300-5 Ερμάρια 2
33193110-3 Αναπηρικά καρότσια 2
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 2
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 2
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 2
33172000-6 Συσκευές αναισθησίας και ανάνηψης 2
39100000-3 Έπιπλα 2
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 2
39713200-5 Πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
33121300-7 Ηλεκτρομυογράφημα 1
45351000-2 Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων 1
37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 1
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1
37524000-7 Παιχνίδια 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
33111500-6 Ακτινογραφία δοντιών 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
39315000-3 Εξοπλισμός εστιατορίου 1
39111000-3 Καθίσματα 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
33111660-5 Συσκευές μέτρησης οστικής πυκνότητας 1
33682000-4 Πλακίδια από ελαστικό 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33191000-5 Συσκευές αποστείρωσης, απολύμανσης και υγιεινής δοντιών 1
32235000-9 Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος 1
39514100-9 Πετσέτες 1
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1
33158200-4 Συσκευές ηλεκτροθεραπείας 1
33112340-3 Ηχοκαρδιογράφοι 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
33693000-4 Άλλα θεραπευτικά προϊόντα 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 1
38520000-6 Σαρωτές 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39156000-0 Έπιπλα καθιστικού και χώρου υποδοχής 1
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 1
39522120-4 Τέντες 1
33192160-1 Φορεία 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
33192130-2 Ηλεκτρικώς κινούμενα κρεβάτια νοσοκομείων 1
33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 1

ΦΟΡΕΙΣ (45)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ιατρικοί εξοπλισμοί' (CPV: 33141620-2)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' 34
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' 16
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 9
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 'ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ) 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste