Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 21,8 χιλ. €
έως 420,2 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής την 26η -8-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και τελικής επιλογής προμηθευτή την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Προμήθεια εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση ) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 521.018,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 420.175,806 € (χωρίς ΦΠΑ)

έως 31,9 χιλ. €
έως 85,0 χιλ. €
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_7917/03.06.2019 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 32,2 χιλ. €
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (158)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Έπιπλα γραφείων' ( 39130000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39122200-5 Βιβλιοθήκες 10
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 9
39111000-3 Καθίσματα 8
39121100-7 Γραφεία 7
32341000-5 Μικρόφωνα 6
39113200-9 Καναπέδες 6
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 6
39112000-0 Καρέκλες 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 6
39100000-3 Έπιπλα 6
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 6
32333200-8 Βιντεοκάμερες 5
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
30191200-6 Επιδιασκόπια 5
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 5
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 5
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 5
38653400-1 Οθόνες προβολής 5
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 4
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 4
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 4
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
39121200-8 Τραπέζια 4
39156000-0 Έπιπλα καθιστικού και χώρου υποδοχής 4
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 4
32342412-3 Ηχεία 4
30237240-3 Κάμερες Ιστού 4
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 4
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 3
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 3
38510000-3 Μικροσκόπια 3
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 3
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 3
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 3
31158000-8 Φορτιστές 3
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 3
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 3
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 3
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 3
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 3
39141300-5 Ερμάρια 3
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 3
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 3
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 3
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 3
42113161-0 Αφυγραντήρες 3
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 3
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 3
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
38412000-6 Θερμόμετρα 3
39292100-6 Μαυροπίνακες 3
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 3
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 3
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 3
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 3
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 3
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 3
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 3
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 3
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 3
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 3
38652100-1 Μηχανές προβολής 3
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 3
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 3
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 3
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 3
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 3
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 3
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 3
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 3
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 3
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 3
31711110-7 Πομποδέκτες 2
39132100-7 Αρχειοθήκες 2
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 2
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 2
30195000-2 Πίνακες 2
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 2
42514300-5 Συσκευές διήθησης 2
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 2
38550000-5 Μετρητές 2
38111100-7 Πυξίδες 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 2
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 2
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 2
39711130-9 Ψυγεία 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 2
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 2
39522120-4 Τέντες 2
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 2
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
39153000-9 Έπιπλα αίθουσας διασκέψεων 2
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 2
38520000-6 Σαρωτές 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
44115811-7 Σιδηρόδρομοι για κουρτίνες 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 1
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
39263100-4 Σετ γραφείου 1
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 1
39143121-0 Ιματιοθήκες 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
39111200-5 Καθίσματα θεάτρου 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
39131000-9 Ράφια γραφείου 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31521200-6 Φωτιστικά δαπέδου 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
33711510-5 Προϊόντα αντιηλιακής προστασίας 1
39500000-7 Υφαντουργικά είδη 1
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 1
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
22822000-8 Επαγγελματικά έντυπα 1
43324100-1 Εξοπλισμός πισίνας 1
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1
50850000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων 1
39515100-6 Κουρτίνες 1
44512930-0 Εργαλειοφορείς 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
44421000-7 Θωρακισμένα ή ενισχυμένα θησαυροφυλάκια, χρηματοκιβώτια και πόρτες 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 1
39143200-8 Έπιπλα τραπεζαρίας 1
39143300-9 Έπιπλα καθιστικού 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 1
44112300-1 Διαχωριστικά στοιχεία 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste