Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 96,7 χιλ. €
Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δ5 ΤΕΙΚ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «HELPOS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ» (MIS 5002697), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΕ1451 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΕΝΑΡΙΘΜΟ) 2017ΣΕ14510044 ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80547), ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €96.725,81 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €119.940,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εκτυπωτές λέιζερ' ( 30232110-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 57
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 41
38520000-6 Σαρωτές 32
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 25
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 24
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 24
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 23
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 23
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 21
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 18
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 18
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 16
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 15
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 14
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 14
30237240-3 Κάμερες Ιστού 14
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 12
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 11
32424000-1 Υποδομή δικτύου 11
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 10
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 9
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 9
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
48820000-2 Εξυπηρετητές 8
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 6
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 5
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 5
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 4
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 4
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 4
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 4
32342412-3 Ηχεία 4
38653400-1 Οθόνες προβολής 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 4
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 4
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 4
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 4
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 3
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 3
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 3
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 3
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 3
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 3
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 3
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 3
30191200-6 Επιδιασκόπια 3
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 3
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 3
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 3
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 3
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 3
39112000-0 Καρέκλες 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 2
38550000-5 Μετρητές 2
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 2
35125100-7 Αισθητήρες 2
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 2
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 2
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός 2
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 2
32561000-3 Συνδέσεις οπτικών ινών 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 2
30237430-2 Φωτοπένες 2
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 2
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 2
39235000-8 Κέρματα αυτόματων μηχανών 2
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 2
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 2
38652100-1 Μηχανές προβολής 2
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 2
30195000-2 Πίνακες 2
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 2
48219700-3 Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή επικοινωνιών 2
39711130-9 Ψυγεία 2
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 2
50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας 2
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 2
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 2
80511000-9 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού 2
39100000-3 Έπιπλα 2
32413100-2 Δρομείς δικτύου 2
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30195200-4 Ηλεκτρονικοί πίνακες αντιγραφής ή εξαρτήματα 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
18521000-7 Ρολόγια 1
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
31170000-8 Μετασχηματιστές 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 1
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια 1
22456000-1 Άδειες 1
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
42965110-2 Σύστημα αποθήκης 1
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 1
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
30194000-5 Προμήθειες σχεδίασης 1
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 1
31518100-1 Προβολείς 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
38945000-7 Μετρητές γάμμα ακτινοβολίας 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
39113200-9 Καναπέδες 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
32331000-2 Συστήματα περιστροφής δίσκων 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
48320000-7 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
48219000-6 Ποικίλα πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
92224000-7 Ψηφιακή τηλεόραση 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 1
34965000-9 Εξοπλισμός μέτρησης αποστάσεων (DME) 1
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 1
48480000-6 Πακέτα λογισμικού πωλήσεων, μάρκετινγκ και επιχειρηματικών πληροφοριών 1
30145000-7 Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30192400-5 Είδη για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
39121100-7 Γραφεία 1
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 1
32581200-1 Εξοπλισμός τηλεομοιοτυπίας 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
30216200-8 Αναγνώστες μαγνητικής κάρτας 1
30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
34152000-7 Προσομοιωτές εκπαίδευσης 1
38230000-6 Ηλεκτρομαγνητικά γεωφυσικά όργανα 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1
63000000-9 Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών· υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων 1

ΦΟΡΕΙΣ (62)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εκτυπωτές λέιζερ' (CPV: 30232110-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 16
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 5
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ) 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste