Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,8 χιλ. €
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8519/07.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Τευχος Διακηρυξης Συνοπτικου Διαγωνισμου για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμούηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού και συσκευών δικτύου στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo” - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις - Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης», του Προγράμματος Urban Innovative Actions

έως 45,6 χιλ. €
Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα για την «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών (software)» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 56.575,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή 45,625,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εκτυπωτές λέιζερ' ( 30232110-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 57
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 40
38520000-6 Σαρωτές 33
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 26
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 25
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 23
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 23
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 22
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 20
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 19
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 17
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 16
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 15
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 13
30237240-3 Κάμερες Ιστού 11
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 11
32424000-1 Υποδομή δικτύου 10
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 10
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 9
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 8
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 8
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 8
48820000-2 Εξυπηρετητές 7
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 6
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 5
38653400-1 Οθόνες προβολής 5
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 5
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 5
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 5
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 4
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 4
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 4
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 4
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 4
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 4
32342412-3 Ηχεία 4
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 4
30191200-6 Επιδιασκόπια 3
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 3
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 3
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 3
32561000-3 Συνδέσεις οπτικών ινών 3
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 3
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 3
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 3
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 3
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 3
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 3
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 3
39235000-8 Κέρματα αυτόματων μηχανών 3
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 3
48219700-3 Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή επικοινωνιών 3
32413100-2 Δρομείς δικτύου 3
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 3
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 3
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 3
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 3
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 3
50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 3
80511000-9 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού 3
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 2
39711130-9 Ψυγεία 2
39100000-3 Έπιπλα 2
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2
30232120-1 Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
30216200-8 Αναγνώστες μαγνητικής κάρτας 2
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 2
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 2
30237430-2 Φωτοπένες 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 2
30195000-2 Πίνακες 2
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 2
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 2
30172000-5 Μηχανές εκτύπωσης αναγνωριστικού κωδικού 2
35125100-7 Αισθητήρες 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 2
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 2
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 2
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
39112000-0 Καρέκλες 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 2
30194000-5 Προμήθειες σχεδίασης 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30195200-4 Ηλεκτρονικοί πίνακες αντιγραφής ή εξαρτήματα 1
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 1
31518100-1 Προβολείς 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
48318000-0 Πακέτα λογισμικού σαρωτών 1
48332000-4 Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30192110-5 Μελάνια 1
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
63000000-9 Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών· υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων 1
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 1
39111000-3 Καθίσματα 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
31682200-2 Πίνακες οργάνων 1
32333000-6 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 1
32331000-2 Συστήματα περιστροφής δίσκων 1
72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
39113200-9 Καναπέδες 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
92224000-7 Ψηφιακή τηλεόραση 1
48320000-7 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 1
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 1
39121100-7 Γραφεία 1
32581200-1 Εξοπλισμός τηλεομοιοτυπίας 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
48315000-9 Πακέτα λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις 1
48761000-0 Πακέτα λογισμικού αντιιικής προστασίας 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
34965000-9 Εξοπλισμός μέτρησης αποστάσεων (DME) 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
30145000-7 Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
44523300-5 Εξαρτήματα 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
48521000-6 Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου 1
48216000-5 Πακέτα λογισμικού για εξομοίωση τερματικών συνδεσιμότητας δικτύων 1
34152000-7 Προσομοιωτές εκπαίδευσης 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
42418500-4 Μηχανολογικός εξοπλισμός χειρισμού 1
42965100-9 Σύστημα διαχείρισης αποθήκης 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
38550000-5 Μετρητές 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
72212219-7 Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια 1
18521000-7 Ρολόγια 1
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
22456000-1 Άδειες 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1

ΦΟΡΕΙΣ (60)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εκτυπωτές λέιζερ' (CPV: 30232110-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 13
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 6
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ) 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste