Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 40,3 χιλ. €
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

«Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : (α) μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών ΔΙ.Π.ΘΑ.Π., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων Ευρώ #20.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), (β) μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών Δ.ΕΚΠ., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #24.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), και (γ) εκτυπωτή προς κάλυψη αναγκών Δ.Λ.Α., συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων Ευρώ #6.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)».

έως 51,5 χιλ. €
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF)», με εκτιμώμενη αξία 51.513,95 €, χωρίς ΦΠΑ και 63.877,29 € με ΦΠΑ.

έως 76,7 χιλ. €
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/19 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

έως 84,4 χιλ. €
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11655 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (188)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εκτυπωτές λέιζερ' ( 30232110-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 26
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 22
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 20
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 19
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 17
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 17
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 14
38520000-6 Σαρωτές 13
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 12
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 11
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 11
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 10
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 10
30237240-3 Κάμερες Ιστού 10
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 9
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 8
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 7
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 7
32424000-1 Υποδομή δικτύου 7
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 7
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 6
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 5
48820000-2 Εξυπηρετητές 5
38653400-1 Οθόνες προβολής 4
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 4
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 4
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30191200-6 Επιδιασκόπια 4
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 4
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 3
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 3
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 3
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 3
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 3
38510000-3 Μικροσκόπια 3
32342412-3 Ηχεία 3
32333200-8 Βιντεοκάμερες 3
39112000-0 Καρέκλες 3
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 3
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 3
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 3
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 3
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 3
32341000-5 Μικρόφωνα 3
38550000-5 Μετρητές 3
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 2
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 2
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 2
32344220-4 Συσκευές ασύρματης τηλεειδοποίησης 2
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 2
39113200-9 Καναπέδες 2
38652100-1 Μηχανές προβολής 2
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
39711130-9 Ψυγεία 2
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 2
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 2
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 2
33123230-9 Καρδιογράφοι 2
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 2
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 2
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 2
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 2
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 2
31170000-8 Μετασχηματιστές 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
18521000-7 Ρολόγια 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
32323100-4 Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης 1
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
44321000-6 Καλώδια 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
38230000-6 Ηλεκτρομαγνητικά γεωφυσικά όργανα 1
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
30160000-8 Μαγνητικές κάρτες 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30192110-5 Μελάνια 1
38434000-6 Αναλυτές 1
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 1
39162100-6 Εξοπλισμός διδασκαλίας 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
31518100-1 Προβολείς 1
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
32400000-7 Δίκτυα 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
48214000-1 Πακέτα λογισμικού δικτυακών λειτουργικών συστημάτων 1
48219000-6 Ποικίλα πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 1
30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες 1
30216130-6 Αναγνώστες κωδικών ραβδώσεων 1
30123620-9 Μηχανές καταμέτρησης κερμάτων 1
30195000-2 Πίνακες 1
38945000-7 Μετρητές γάμμα ακτινοβολίας 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
48771000-3 Πακέτα λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής χρήσης 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
48480000-6 Πακέτα λογισμικού πωλήσεων, μάρκετινγκ και επιχειρηματικών πληροφοριών 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 1
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 1
38260000-5 Γεωφυσικά όργανα μαγνητομέτρων 1
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 1
42991100-0 Μηχανήματα βιβλιοδεσίας 1
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 1
30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
39132100-7 Αρχειοθήκες 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
30145000-7 Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
30192400-5 Είδη για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων 1
48315000-9 Πακέτα λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1

ΦΟΡΕΙΣ (55)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εκτυπωτές λέιζερ' (CPV: 30232110-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 13
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 9
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 2
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste