Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 84,4 χιλ. €
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. 1273/2020/10.02.2020 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 30,6 χιλ. €
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»

έως 1,3 εκατ. €
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (162)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εκτυπωτές λέιζερ' ( 30232110-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 17
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 15
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 12
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 11
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 10
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 9
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 9
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 8
38520000-6 Σαρωτές 8
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 8
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 6
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 6
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 5
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 5
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 5
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 4
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 4
30237240-3 Κάμερες Ιστού 4
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 3
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31440000-2 Μπαταρίες 3
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 3
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 3
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 3
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 3
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 3
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 3
39132100-7 Αρχειοθήκες 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
30160000-8 Μαγνητικές κάρτες 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 2
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2
48820000-2 Εξυπηρετητές 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 2
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 2
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 2
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 2
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 2
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 2
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 2
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 2
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 2
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 2
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
32424000-1 Υποδομή δικτύου 2
32342412-3 Ηχεία 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
39141300-5 Ερμάρια 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1
31518100-1 Προβολείς 1
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 1
37524000-7 Παιχνίδια 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
33123230-9 Καρδιογράφοι 1
39151000-5 Διάφορα έπιπλα 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
39711130-9 Ψυγεία 1
30232130-4 Εκτυπωτές έγχρωμων γραφικών 1
33193110-3 Αναπηρικά καρότσια 1
31711310-9 Σύστημα καταγραφής χρόνου παρουσίας 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
32323100-4 Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
39560000-5 Διάφορα είδη υφαντουργίας 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
48219500-1 Πακέτα λογισμικού μεταγωγέων ή δρομολογητών 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
30232120-1 Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
42991100-0 Μηχανήματα βιβλιοδεσίας 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
39111000-3 Καθίσματα 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 1
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
39112000-0 Καρέκλες 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
30192110-5 Μελάνια 1
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 1
44321000-6 Καλώδια 1
39113200-9 Καναπέδες 1
30123620-9 Μηχανές καταμέτρησης κερμάτων 1
22112000-8 Βιβλία διδασκαλίας 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
48771000-3 Πακέτα λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής χρήσης 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
30216130-6 Αναγνώστες κωδικών ραβδώσεων 1
33158200-4 Συσκευές ηλεκτροθεραπείας 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες 1
92224000-7 Ψηφιακή τηλεόραση 1
32344220-4 Συσκευές ασύρματης τηλεειδοποίησης 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
50316000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών έκδοσης εισιτηρίων 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 1
38550000-5 Μετρητές 1
30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου 1
48315000-9 Πακέτα λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
30231200-9 Κονσόλες 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1

ΦΟΡΕΙΣ (38)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εκτυπωτές λέιζερ' (CPV: 30232110-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 3
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste