Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 153,2 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_10042/12.12.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Σχεδιασμoύ και Κατασκευής Ασφαλών Έξυπνων συσκευών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,8 χιλ. €
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8519/07.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Τευχος Διακηρυξης Συνοπτικου Διαγωνισμου για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμούηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού και συσκευών δικτύου στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo” - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις - Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης», του Προγράμματος Urban Innovative Actions

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εκτυπωτές λέιζερ' ( 30232110-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 56
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 39
38520000-6 Σαρωτές 31
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 25
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 24
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 23
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 22
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 21
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 20
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 20
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 17
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 15
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 14
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 13
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 13
30237240-3 Κάμερες Ιστού 12
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 10
32424000-1 Υποδομή δικτύου 10
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 10
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 10
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 9
48820000-2 Εξυπηρετητές 9
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 8
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 5
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 5
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 5
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 5
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 5
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 5
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 4
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 4
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 4
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 4
32342412-3 Ηχεία 4
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
38653400-1 Οθόνες προβολής 4
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 4
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 3
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 3
39235000-8 Κέρματα αυτόματων μηχανών 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 3
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 3
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 3
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 3
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 3
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 3
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 3
32561000-3 Συνδέσεις οπτικών ινών 3
30191200-6 Επιδιασκόπια 3
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 3
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 3
32413100-2 Δρομείς δικτύου 3
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
80511000-9 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού 3
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 3
50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας 3
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 3
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 3
48219700-3 Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή επικοινωνιών 3
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 3
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 3
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 3
39711130-9 Ψυγεία 2
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 2
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 2
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2
30232120-1 Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων 2
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 2
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
39100000-3 Έπιπλα 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
30216200-8 Αναγνώστες μαγνητικής κάρτας 2
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 2
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 2
39112000-0 Καρέκλες 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 2
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 2
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 2
35125100-7 Αισθητήρες 2
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 2
30195000-2 Πίνακες 2
30237430-2 Φωτοπένες 2
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 2
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 2
38550000-5 Μετρητές 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 2
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
34965000-9 Εξοπλισμός μέτρησης αποστάσεων (DME) 1
44523300-5 Εξαρτήματα 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
30192400-5 Είδη για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 1
39121100-7 Γραφεία 1
32581200-1 Εξοπλισμός τηλεομοιοτυπίας 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
48480000-6 Πακέτα λογισμικού πωλήσεων, μάρκετινγκ και επιχειρηματικών πληροφοριών 1
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 1
30145000-7 Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
38945000-7 Μετρητές γάμμα ακτινοβολίας 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
39113200-9 Καναπέδες 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
32331000-2 Συστήματα περιστροφής δίσκων 1
48320000-7 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
48219000-6 Ποικίλα πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
92224000-7 Ψηφιακή τηλεόραση 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
48521000-6 Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
48216000-5 Πακέτα λογισμικού για εξομοίωση τερματικών συνδεσιμότητας δικτύων 1
30172000-5 Μηχανές εκτύπωσης αναγνωριστικού κωδικού 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
39111000-3 Καθίσματα 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30192110-5 Μελάνια 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
31682200-2 Πίνακες οργάνων 1
42965100-9 Σύστημα διαχείρισης αποθήκης 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
32333000-6 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας 1
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
34152000-7 Προσομοιωτές εκπαίδευσης 1
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 1
42418500-4 Μηχανολογικός εξοπλισμός χειρισμού 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1
63000000-9 Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών· υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
48332000-4 Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού 1
48318000-0 Πακέτα λογισμικού σαρωτών 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
18521000-7 Ρολόγια 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1

ΦΟΡΕΙΣ (58)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εκτυπωτές λέιζερ' (CPV: 30232110-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 14
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ) 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste