Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

19 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 10,8 χιλ. EUR
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.750,00 € πλέον ΦΠΑ (ποσό 10.850,00 € συμπ/νου ΦΠΑ) για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων ψύξης, θέρμανσης, αερισμού για τις ανάγκες των κάτωθι τμημάτων: Τμήμα 1: (Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Λέσβου Λήμνου με έδρα τη Μυτιλήνη), (Β’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λέσβου Λήμνου), (Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και ΕΔΕ Λέσβου), (Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Λέσβου) Τμήμα 2: (Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χίου), (Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Χίου) Τμήμα 3: (Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λέσβου Λήμνου με έδρα τη Λήμνο), ( Α’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λέσβου Λήμνου) Τμήμα 4:(Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Σάμου Ικαρίας), Τμήμα 5:(Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Εύδηλου Ικαρίας), (Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αγίου Κήρυκου Ικαρίας)

έως 39,8 χιλ. EUR
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για: α) την ανάθεση των οικοδομικών εργασιών-επισκευών σε διάφορα κτήρια των κτηριακών υποδομών του Νοσοκομείου, CPV 50700000-2 - Πρόγραμμα 2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 26.040,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε. 0863), β) την ανάθεση των υπηρεσιών για αλουμινoκατασκευές στα κτίρια «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ», «ΜΕΓΑ ΛΑΪΚΟ», «ΚΑΑ», «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», «ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ», με σκοπό την καλή λειτουργία του Νοσοκομείου και την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ασθενών και των εργαζομένων του Νοσοκομείου, CPV 50700000-2, Πρόγραμμα 2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 5.704,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε. 0863), γ) την ανάθεση των εργασιών στο χώρο του τμήματος ΦΙΑΠ του κτιρίου Οίκος Αδελφών, των Χειρουργείων, της ΜΕΘ ΠΠ στο κτίριο 300ΓΥΝΑΙΚΩΝ, σε θάλαμο ημερήσιας νοσηλείας στο Μέγα Λαϊκό και στο Βρογχολογικό στο Μέγα Λαϊκό, με σκοπό την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ασθενών, των εργαζομένων και των παραβρισκόμενων στους χώρους α

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (46)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου' ( 50700000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 4
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3
44000000-0 Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 2
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 2
44212000-9 Δομικά προϊόντα και μέρη αυτών εκτός από προκατασκευασμένα κτίρια 2
44200000-2 Δομικά υλικά 2
32424000-1 Υποδομή δικτύου 2
34928000-8 Εξοπλισμός οδικού δικτύου 1
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
45214400-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου 1
63712210-8 Υπηρεσίες διοδίων αυτοκινητοδρόμων 1
79941000-2 Υπηρεσίες είσπραξης διοδίων 1
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1
44191300-8 Μοριοσανίδες 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
31121000-0 Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 1
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
44112500-3 Υλικά οροφών 1
45112710-5 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
34927000-1 Εξοπλισμός διοδίων 1
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 1
39812500-2 Στεγανωτικά 1
50720000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 1
45214700-7 Κατασκευαστικές εργασίες για φοιτητικές εστίες 1
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 1
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 1
65410000-0 Λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 1
44221200-7 Πόρτες 1
45248000-7 Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 1
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1
71000000-8 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης 1
50230000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό 1
39515430-8 Περσίδες 1
44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα 1
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1

ΦΟΡΕΙΣ (45)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου' (CPV: 50700000-2)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 16
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 12
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 9
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 6
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 5
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ) 4
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ' 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ' 2
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 1
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΤΤΙΚΟΝ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste