Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (24)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου' ( 77310000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 6
77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 6
45233260-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους 2
45112710-5 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου 2
77320000-9 Συντήρηση αθλητικών γηπέδων 2
34993000-4 Φωτιστικά οδών 2
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 2
77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας 1
71420000-8 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 1
37441900-0 Συνδυασμός οργάνων γυμναστικής 1
77342000-9 Κλάδεμα θάμνων 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
45262640-9 Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος 1
50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς 1
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 1
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 1
98371111-5 Υπηρεσίες συντήρησης νεκροταφείου 1
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 1
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 1
77340000-5 Κλάδεμα δένδρων και θάμνων 1
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 1
45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού 1
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 1
90680000-7 Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας 1

ΦΟΡΕΙΣ (32)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου' (CPV: 77310000-6)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste