Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 456/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 47067/2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Φαρμακευτικού, Οδοντιατρικού και Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά και των Νομικών του Προσώπων», σύμφωνα με την 46780/2019 μελέτη του τμήματος Δομών Υγείας και Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας. Προσφορές υποβάλλονται για ένα τμήμα ή για όλα (3) τα τμήματα και στο σύνολο του τμήματος και όχι σε μέρους αυτού.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (36)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα φάρμακα' ( 33690000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 10
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 7
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 5
33141126-9 Ράμματα 5
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 5
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 4
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 2
24455000-8 Απολυμαντικά 2
33141760-5 Νάρθηκες 2
33651680-8 Εμβόλια ηπατίτιδας Β 2
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 2
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 2
33651690-1 Εμβόλια κτηνιατρικής 2
33141110-4 Επίδεσμοι 2
33924000-3 Κιτ ανίχνευσης λοιμωδών νόσων για αυτοψίες 2
33691000-0 Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά 2
31712115-9 Μικροσύνολα 2
33954000-2 Σετ συλλογής βιολογικών στοιχείων 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 1
33141310-6 Σύριγγες 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
42992000-6 Ηλεκτρικά είδη ειδικής χρήσης 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 1
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 1
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 1
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 1
33651400-2 Ιοστατικά συστηματικής χρήσης 1

ΦΟΡΕΙΣ (28)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα φάρμακα' (CPV: 33690000-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste