Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 1,1 εκατ. EUR
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 2020

έως 176,0 χιλ. EUR
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οικονομικού έτους 2020. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 94540. Χρόνος έναρξης υποβολής προσφορών: 13/07/2020 ώρα 08:00, Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/07/2020 ώρα 12 το μεσημέρι.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (112)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Γάντια μιας χρήσης' ( 18424300-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
18141000-9 Γάντια εργασίας 10
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 10
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 9
18142000-6 Προσωπίδες ασφαλείας 8
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 8
18816000-2 Γαλότσες 7
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 7
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 7
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 7
18444100-4 Κράνη ασφαλείας 7
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 7
35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία 7
18221000-4 Αδιάβροχος ρουχισμός 6
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 6
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 6
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 6
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 6
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 6
33733000-7 Γυαλιά ηλίου 6
18234000-8 Παντελόνια 5
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 5
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 5
33741300-9 Απολυμαντικά χεριών 4
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 4
24455000-8 Απολυμαντικά 4
18441000-2 Καπέλα 4
18220000-7 Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία 4
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 3
34928460-0 Οδικοί κώνοι 3
18440000-5 Καπέλα και καλύμματα κεφαλής 3
33763000-6 Χάρτινες χειροπετσέτες 3
24965000-6 Ένζυμα 3
39831700-3 Αυτόματοι διανομείς σαπουνιού 3
35100000-5 Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας 2
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 2
33141114-2 Ιατρική γάζα 2
33735100-2 Προφυλακτικά δίοπτρα 2
18444110-7 Κράνη 2
35814000-3 Μάσκες αερίου 2
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 2
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 2
44511000-5 Εργαλεία χειρός 2
18800000-7 Υποδήματα 2
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 2
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 2
03321100-6 Βοοειδή 2
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2
18412200-2 Αθλητικά μπλουζάκια 2
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 2
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2
18424000-7 Γάντια 2
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 2
39224350-6 Φαράσια 1
18318200-3 Ρόμπες 1
35121300-1 Εξαρτήματα ασφαλείας 1
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
33771200-7 Βρεφικές πάνες 1
33700000-7 Προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
35111100-6 Αναπνευστικές συσκευές πυρόσβεσης 1
37412250-6 Μάσκες, βατραχοπέδιλα ή αναπνευστήρες 1
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
18832000-0 Ειδικά υποδήματα 1
34942000-2 Εξοπλισμός σηματοδότησης 1
33968000-3 Καλύμματα οφθαλμών 1
42122000-0 Αντλίες 1
39713431-3 Εξαρτήματα για ηλεκτρικές σκούπες 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
33141117-3 Υδρόφιλο βαμβάκι 1
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
24323200-6 Καρβοξυλικά οξέα 1
33141119-7 Χειρουργικές γάζες 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
18235400-9 Γιλέκα-επενδύτες 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
33764000-3 Χαρτοπετσέτες 1
18223200-0 Επενδύτες 1
39811100-1 Αποσμητικά χώρου τύπου Air freshner 1
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 1
33192200-4 Ιατρικές τράπεζες 1
33192340-7 Εξοπλισμός αίθουσας χειρουργείου εκτός από τράπεζες 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 1
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 1
35121200-0 Ανιχνευτές πλαστών χαρτονομισμάτων 1
03417100-7 Πριονίδια 1
33141310-6 Σύριγγες 1
18140000-2 Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού 1
44611200-8 Αναπνευστικές συσκευές 1
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 1
18443330-8 Κουκούλες 1
33141110-4 Επίδεσμοι 1
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 1
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 1
33621000-9 Φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα 1
15612000-1 Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα 1
24112100-3 Διοξείδιο του άνθρακα 1
33192100-3 Ιατρικές κλίνες 1
33735000-1 Δίοπτρα-προσωπίδες 1
42514320-1 Φίλτρα αερίων 1
33691000-0 Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά 1
44510000-8 Εργαλεία 1
42662100-5 Εξοπλισμός ηλεκτροσυγκόλλησης 1
18400000-3 Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης 1
33711900-6 Σαπούνι 1
15700000-5 Ζωοτροφές 1
18200000-1 Εξωτερικά ενδύματα 1

ΦΟΡΕΙΣ (50)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Γάντια μιας χρήσης' (CPV: 18424300-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 11
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 3
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 3
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ' 1
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ Α.Ε) 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste