Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV (36)

CPV Περιγραφή Διαγων
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 44
44617100-9 Χαρτοκιβώτια 17
44611500-1 Δεξαμενές νερού 15
44613800-8 Κάδοι αποβλήτων 12
44613400-4 Κάδοι αποθήκευσης 12
44613600-6 Τροχοφόροι κάδοι 10
44614000-7 Κάδος 6
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 5
44611200-8 Αναπνευστικές συσκευές 5
44621200-1 Λέβητες 5
44611410-3 Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου 4
44612200-5 Δεξαμενές αερίου 4
44621220-7 Λέβητες κεντρικής θέρμανσης 4
44618000-5 Ελαφριά δοχεία, πώματα-στεφάνες, καπάκια δοχείων, σκάφες και καπάκια 3
44619000-2 Άλλα δοχεία 3
44618350-3 Πλαστικά καπάκια 3
44621100-0 Σώματα καλοριφέρ 2
44611000-6 Δεξαμενές 2
44618340-0 Σκέπαστρα 2
44618400-9 Μεταλλικό δοχείο 2
44610000-9 Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση 2
44619300-5 Κλούβες 2
44615000-4 Δοχεία υπό πίεση 2
44619100-3 Θήκες 2
44611400-0 Δεξαμενές αποθήκευσης 2
44612000-3 Δοχεία για υγροποιημένα αέρια 2
44621210-4 Λέβητες νερού 2
44619500-7 Πλαίσια για παλέτες 1
44613300-3 Τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια 1
44613500-5 Βυτία νερού 1
44613000-0 Μεγάλοι κάδοι 1
44611110-0 Κυλινδροειδή δοχεία πεπιεσμένου αέρος 1
44621221-4 Μέρη λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 1
44614100-8 Κιβώτια αποθήκευσης 1
44619400-6 Βαρέλια 1
44618300-8 Πώματα στεφάνες, πώματα, καπάκια δοχείων και καπάκια 1

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες' ( 446 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 44
44617100-9 Χαρτοκιβώτια 17
44611500-1 Δεξαμενές νερού 15
44613800-8 Κάδοι αποβλήτων 12
44613400-4 Κάδοι αποθήκευσης 12
44613600-6 Τροχοφόροι κάδοι 10
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 9
44614000-7 Κάδος 6
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 5
24111500-0 Ιατρικά αέρια 5
44611200-8 Αναπνευστικές συσκευές 5
44621200-1 Λέβητες 5
33682000-4 Πλακίδια από ελαστικό 4
37535240-1 Τσουλήθρες για παιδικές χαρές 4
37535210-2 Κούνιες παιδικής χαράς 4
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 4
44621220-7 Λέβητες κεντρικής θέρμανσης 4
44612200-5 Δεξαμενές αερίου 4
34928200-0 Περιφράξεις 4
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 4
44611410-3 Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου 4
37535250-4 Τραμπάλες για παιδικές χαρές 4
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 3
39234000-1 Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων για την παραγωγή λιπάσματος 3
44618000-5 Ελαφριά δοχεία, πώματα-στεφάνες, καπάκια δοχείων, σκάφες και καπάκια 3
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 3
44618350-3 Πλαστικά καπάκια 3
24962000-5 Χημικά επεξεργασίας νερού 3
44619000-2 Άλλα δοχεία 3
39711120-6 Καταψύκτες 2
44176000-4 Μεμβράνες 2
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 2
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 2
30199760-5 Ετικέτες 2
44618400-9 Μεταλλικό δοχείο 2
18141000-9 Γάντια εργασίας 2
42996200-6 Πρέσες αποβλήτων 2
39711360-0 Φούρνοι 2
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 2
42999100-6 Μη οικιακές ηλεκτρικές σκούπες 2
24112100-3 Διοξείδιο του άνθρακα 2
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 2
24111900-4 Οξυγόνο 2
44615000-4 Δοχεία υπό πίεση 2
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 2
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 2
18444110-7 Κράνη 2
38411000-9 Υδρόμετρα 2
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2
44610000-9 Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση 2
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 2
44618340-0 Σκέπαστρα 2
44619300-5 Κλούβες 2
44211110-6 Θάλαμοι 2
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
30192170-3 Πίνακες ανακοινώσεων 2
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 2
18221000-4 Αδιάβροχος ρουχισμός 2
44619100-3 Θήκες 2
44611400-0 Δεξαμενές αποθήκευσης 2
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 2
44611000-6 Δεξαμενές 2
35125100-7 Αισθητήρες 2
18424000-7 Γάντια 2
34131000-4 Ημιφορτηγά 2
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2
44621210-4 Λέβητες νερού 2
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 2
44612000-3 Δοχεία για υγροποιημένα αέρια 2
24312220-2 Υποχλωριώδες νάτριο 2
44621100-0 Σώματα καλοριφέρ 2
18441000-2 Καπέλα 2
24100000-5 Αέρια 2
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 2
39298800-5 Ενυδρεία 2
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 2
33680000-0 Φαρμακευτικά είδη 1
44212310-5 Ικριώματα 1
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 1
44613500-5 Βυτία νερού 1
39225730-1 Φιαλίδια 1
18815000-5 Μπότες 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
24111300-8 Ήλιο 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 1
44613000-0 Μεγάλοι κάδοι 1
24457000-2 Μυκητοκτόνα 1
24958200-6 Κροκιδωτικά μέσα 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
18425000-4 Ζώνες 1
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1
18332000-5 Πουκάμισα 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
39241200-5 Ψαλίδια 1
42214000-9 Φούρνοι μαγειρέματος, ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων και εξοπλισμός για μαγείρεμα ή ζέσταμα 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
30193400-2 Βιβλιοστάτες 1
33968000-3 Καλύμματα οφθαλμών 1
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 1
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
44619500-7 Πλαίσια για παλέτες 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
42921000-8 Μηχανήματα καθαρισμού, πλήρωσης, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων 1
30192160-0 Διορθωτικά 1
44163100-1 Σωληνώσεις 1
39330000-4 Εξοπλισμός απολύμανσης 1
18223000-8 Επενδύτες και σακάκια τύπου μπλέιζερ 1
33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική μονάδα 1
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 1
30197310-2 Χαρτοκόπτες 1
18317000-4 Κάλτσες 1
39100000-3 Έπιπλα 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
22851000-0 Κλασέρ 1
34144212-7 Υδροφόρες πυροσβεστικών οχημάτων 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
30197110-0 Συνδετήρες συρραφής 1
30193500-3 Θήκες εντύπων 1
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 1
30197130-6 Πινέζες 1
34928460-0 Οδικοί κώνοι 1
44512210-7 Σφιγκτήρες 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
39812500-2 Στεγανωτικά 1
42122000-0 Αντλίες 1
18815100-6 Μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο 1
37410000-5 Εξοπλισμός για αθλήματα υπαίθριων χώρων 1
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1
30192132-5 Ανταλλακτικές μύτες μολυβιών 1
34136100-0 Μικρά φορτηγά 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
24955000-3 Χημικές τουαλέτες 1
35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία 1
44613300-3 Τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια 1
37412200-1 Εξοπλισμός ελεύθερης κατάδυσης και κατάδυσης με αναπνευστήρα 1
42662000-4 Εξοπλισμός συγκόλλησης 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
24911000-3 Ζελατίνες 1
45212230-7 Εγκατάσταση αποδυτηρίων 1
30192133-2 Ξύστρες μολυβιών 1
44614100-8 Κιβώτια αποθήκευσης 1
22815000-6 Σημειωματάρια 1
30237251-3 Σετ καθαρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
65130000-3 Λειτουργία εγκατάστασης παροχής νερού 1
42417300-5 Μεταφορικός εξοπλισμός 1
30195921-4 Σβηστήρες για μαγνητικούς πίνακες 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
30192100-2 Γομολάστιχες 1
33733000-7 Γυαλιά ηλίου 1
18331000-8 Κοντομάνικες φανέλες 1
51810000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης δεξαμενών 1
42131240-0 Δικλείδες με σφαίρα 1
42995000-7 Διάφορα μηχανήματα καθαρισμού 1
30192131-8 Μηχανικά στυλό 1
44170000-2 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά 1
31400000-0 Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες 1
39500000-7 Υφαντουργικά είδη 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
30141200-1 Επιτραπέζιες αριθμομηχανές 1
39221100-8 Σκεύη κουζίνας 1
44322400-7 Διατάξεις στερέωσης καλωδίων 1
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 1
30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 1
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1
30192930-9 Διορθωτικά στυλό 1
18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 1
30197320-5 Συρραπτικά 1
30192130-1 Μολύβια 1
42414400-5 Γερανοί προσαρμοσμένοι επί οχημάτων 1
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 1
33141310-6 Σύριγγες 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
33123230-9 Καρδιογράφοι 1
18939000-0 Τσάντες χειρός 1
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 1
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 1
44621221-4 Μέρη λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 1
50514200-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεξαμενών 1
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 1
18443310-2 Μπερέδες 1
44611110-0 Κυλινδροειδή δοχεία πεπιεσμένου αέρος 1
30197321-2 Αποσυρραπτικά 1
18333000-2 Μπλούζες πόλο 1
33692000-7 Ιατρικά διαλύματα 1
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 1
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
18114000-1 Ολόσωμα ενδύματα 1
34144750-0 Οχήματα μεταφοράς φορτίων 1

ΦΟΡΕΙΣ (116)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες' (CPV: 446)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 4
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 3
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 3
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) 2
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 2
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ» 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΔΕΤΕΠΑ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ Ν ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste