Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 58,7 χιλ. €
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με αριθμ. 2188/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005054639 2019-06-04) Διακήρυξη.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV (38)

CPV Περιγραφή Διαγων
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 57
44611500-1 Δεξαμενές νερού 18
44613800-8 Κάδοι αποβλήτων 14
44617100-9 Χαρτοκιβώτια 14
44613400-4 Κάδοι αποθήκευσης 14
44613600-6 Τροχοφόροι κάδοι 12
44614000-7 Κάδος 8
44621220-7 Λέβητες κεντρικής θέρμανσης 6
44611200-8 Αναπνευστικές συσκευές 6
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 4
44618340-0 Σκέπαστρα 4
44619000-2 Άλλα δοχεία 4
44618350-3 Πλαστικά καπάκια 4
44612200-5 Δεξαμενές αερίου 4
44611410-3 Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου 3
44614100-8 Κιβώτια αποθήκευσης 3
44618000-5 Ελαφριά δοχεία, πώματα-στεφάνες, καπάκια δοχείων, σκάφες και καπάκια 3
44619100-3 Θήκες 3
44621200-1 Λέβητες 3
44618400-9 Μεταλλικό δοχείο 2
44619300-5 Κλούβες 2
44615000-4 Δοχεία υπό πίεση 2
44621100-0 Σώματα καλοριφέρ 2
44616200-3 Κυλινδρικά δοχεία αποβλήτων 2
44611400-0 Δεξαμενές αποθήκευσης 2
44621210-4 Λέβητες νερού 2
44616000-1 Κυλινδρικά δοχεία 1
44613500-5 Βυτία νερού 1
44613000-0 Μεγάλοι κάδοι 1
44612000-3 Δοχεία για υγροποιημένα αέρια 1
44619500-7 Πλαίσια για παλέτες 1
44621221-4 Μέρη λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 1
44611110-0 Κυλινδροειδή δοχεία πεπιεσμένου αέρος 1
44612100-4 Κυλινδροειδή δοχεία αερίου 1
44611000-6 Δεξαμενές 1
44619400-6 Βαρέλια 1
44617000-8 Κιβώτια 1
44610000-9 Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση 1

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες' ( 446 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 57
44611500-1 Δεξαμενές νερού 18
44613800-8 Κάδοι αποβλήτων 14
44617100-9 Χαρτοκιβώτια 14
44613400-4 Κάδοι αποθήκευσης 14
44613600-6 Τροχοφόροι κάδοι 12
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 11
44614000-7 Κάδος 8
44611200-8 Αναπνευστικές συσκευές 6
44621220-7 Λέβητες κεντρικής θέρμανσης 6
37535210-2 Κούνιες παιδικής χαράς 5
24111500-0 Ιατρικά αέρια 5
37535240-1 Τσουλήθρες για παιδικές χαρές 5
37535250-4 Τραμπάλες για παιδικές χαρές 5
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 4
33682000-4 Πλακίδια από ελαστικό 4
44618340-0 Σκέπαστρα 4
44619000-2 Άλλα δοχεία 4
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 4
44618350-3 Πλαστικά καπάκια 4
34928200-0 Περιφράξεις 4
44612200-5 Δεξαμενές αερίου 4
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 4
34144750-0 Οχήματα μεταφοράς φορτίων 3
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 3
39234000-1 Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων για την παραγωγή λιπάσματος 3
44618000-5 Ελαφριά δοχεία, πώματα-στεφάνες, καπάκια δοχείων, σκάφες και καπάκια 3
44614100-8 Κιβώτια αποθήκευσης 3
44619100-3 Θήκες 3
30192170-3 Πίνακες ανακοινώσεων 3
30199760-5 Ετικέτες 3
44621200-1 Λέβητες 3
42416210-0 Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων 3
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 3
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 3
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 3
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 3
39298800-5 Ενυδρεία 3
44611410-3 Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου 3
30192133-2 Ξύστρες μολυβιών 2
30192132-5 Ανταλλακτικές μύτες μολυβιών 2
30197310-2 Χαρτοκόπτες 2
22851000-0 Κλασέρ 2
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 2
24100000-5 Αέρια 2
30197130-6 Πινέζες 2
24111900-4 Οξυγόνο 2
44615000-4 Δοχεία υπό πίεση 2
30192125-3 Μαρκαδόροι επισήμανσης 2
24112100-3 Διοξείδιο του άνθρακα 2
30192910-3 Διορθωτικές μεμβράνες ή ταινίες 2
18938000-3 Ταχυδρομικοί φάκελοι με προστατευτική επένδυση 2
24910000-6 Κόλλες 2
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 2
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 2
30199500-5 Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη 2
30192122-2 Στυλογράφοι μελάνης 2
30192134-9 Μολυβοθήκες 2
18444110-7 Κράνη 2
30199720-3 Χαρτί σημειώσεων/Επιστολόχαρτο/Χαρτί αλληλογραφίας 2
30199600-6 Διαχωριστικά για χαρτικά είδη 2
38570000-1 Όργανα και συσκευές ρύθμισης και ελέγχου 2
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 2
22816300-6 Αυτοκόλλητα σημειωματάρια 2
30197221-1 Θήκες συνδετήρων 2
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 2
38411000-9 Υδρόμετρα 2
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 2
37442810-9 Λάστιχα αντίστασης 2
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 2
30237380-6 Δίσκοι CD-ROM 2
30197400-0 Δαχτυλοβρεχτήρες για γραμματόσημα 2
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 2
30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες 2
22830000-7 Τετράδια 2
30199410-7 Αυτοκόλλητο χαρτί 2
30197220-4 Συνδετήρες χαρτιών 2
30193600-4 Βάσεις για προσωπικά ημερολόγια ή ημεροδείκτες 2
39711360-0 Φούρνοι 2
30197330-8 Διατρητήρες 2
44173000-3 Ταινίες 2
22816100-4 Μπλοκ σημειώσεων 2
32354800-7 Κολλητικές ταινίες 2
30192124-6 Μαρκαδόροι 2
18141000-9 Γάντια εργασίας 2
30192920-6 Διορθωτικό υγρό 2
39292500-0 Χάρακες 2
22852000-7 Ντοσιέ 2
30199230-1 Φάκελοι 2
30192111-2 Ταμπόν μελάνης 2
39292110-9 Σβηστήρες για μαυροπίνακες 2
44425110-9 Αυτοκόλλητοι ενισχυτικοί δακτύλιοι 2
44618400-9 Μεταλλικό δοχείο 2
30234300-1 Σύμπυκνοι δίσκοι (CD) 2
44211110-6 Θάλαμοι 2
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2
30197321-2 Αποσυρραπτικά 2
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 2
44611400-0 Δεξαμενές αποθήκευσης 2
30195921-4 Σβηστήρες για μαγνητικούς πίνακες 2
18221000-4 Αδιάβροχος ρουχισμός 2
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 2
30192930-9 Διορθωτικά στυλό 2
30197320-5 Συρραπτικά 2
30192130-1 Μολύβια 2
22815000-6 Σημειωματάρια 2
30237251-3 Σετ καθαρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30141200-1 Επιτραπέζιες αριθμομηχανές 2
24911000-3 Ζελατίνες 2
30192100-2 Γομολάστιχες 2
44619300-5 Κλούβες 2
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 2
30199110-4 Καρμπόν 2
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 2
30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 2
35125100-7 Αισθητήρες 2
37822300-9 Κιμωλίες 2
44621100-0 Σώματα καλοριφέρ 2
18441000-2 Καπέλα 2
24312220-2 Υποχλωριώδες νάτριο 2
30197110-0 Συνδετήρες συρραφής 2
30193500-3 Θήκες εντύπων 2
34131000-4 Ημιφορτηγά 2
30193400-2 Βιβλιοστάτες 2
18424000-7 Γάντια 2
44621210-4 Λέβητες νερού 2
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 2
44616200-3 Κυλινδρικά δοχεία αποβλήτων 2
39241200-5 Ψαλίδια 2
44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια 1
42214000-9 Φούρνοι μαγειρέματος, ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων και εξοπλισμός για μαγείρεμα ή ζέσταμα 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 1
18332000-5 Πουκάμισα 1
43411000-7 Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
18425000-4 Ζώνες 1
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
44612000-3 Δοχεία για υγροποιημένα αέρια 1
24958200-6 Κροκιδωτικά μέσα 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
33968000-3 Καλύμματα οφθαλμών 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
42921000-8 Μηχανήματα καθαρισμού, πλήρωσης, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων 1
42636000-3 Πρέσες 1
30192160-0 Διορθωτικά 1
44163100-1 Σωληνώσεις 1
18223000-8 Επενδύτες και σακάκια τύπου μπλέιζερ 1
33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική μονάδα 1
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 1
44613000-0 Μεγάλοι κάδοι 1
24457000-2 Μυκητοκτόνα 1
34139100-1 Πλαίσια οχημάτων με θάλαμο οδήγησης 1
44613500-5 Βυτία νερού 1
39225730-1 Φιαλίδια 1
18815000-5 Μπότες 1
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 1
37524700-4 Εξαρτήματα παιχνιδιών 1
44191300-8 Μοριοσανίδες 1
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
44619500-7 Πλαίσια για παλέτες 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 1
30192121-5 Στυλογράφοι διαρκείας με μπίλια 1
24111300-8 Ήλιο 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
18316000-7 Καλσόν 1
24453000-4 Ζιζανιοκτόνα 1
24951120-2 Λίπος σιλικόνης 1
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
38820000-9 Εξοπλισμός τηλεχειρισμού 1
18114000-1 Ολόσωμα ενδύματα 1
42662000-4 Εξοπλισμός συγκόλλησης 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
44611000-6 Δεξαμενές 1
39500000-7 Υφαντουργικά είδη 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
18235400-9 Γιλέκα-επενδύτες 1
34114400-3 Μικρά λεωφορεία 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
44322400-7 Διατάξεις στερέωσης καλωδίων 1
33733000-7 Γυαλιά ηλίου 1
44612100-4 Κυλινδροειδή δοχεία αερίου 1
18331000-8 Κοντομάνικες φανέλες 1
51810000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης δεξαμενών 1
42131240-0 Δικλείδες με σφαίρα 1
42995000-7 Διάφορα μηχανήματα καθαρισμού 1
30192131-8 Μηχανικά στυλό 1
34144710-8 Τροχοφόροι φορτωτές 1
44170000-2 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά 1

ΦΟΡΕΙΣ (129)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες' (CPV: 446)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 5
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 4
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 3
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 3
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) 2
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 2
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 1
ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 1
ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 1
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 1
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ» 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΔΕΤΕΠΑ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste