Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 40,1 χιλ. €
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών και εξοπλισμού διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία ενός (1) νέου βρεφικού τμήματος σε ένα (1) νέο Βρεφικό Σταθμό της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. και Προμήθεια επίπλων και απαραίτητου εξοπλισμού για την ίδρυση και λειτουργία του νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας,

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (162)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου' ( 42512200-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 8
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 8
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 8
39100000-3 Έπιπλα 7
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 7
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 6
32333200-8 Βιντεοκάμερες 6
39122200-5 Βιβλιοθήκες 6
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 6
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 6
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 6
38653400-1 Οθόνες προβολής 6
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 6
38652100-1 Μηχανές προβολής 6
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 6
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 5
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 5
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 5
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 5
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 5
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 5
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 5
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 5
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 5
39121100-7 Γραφεία 5
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 5
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 5
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 5
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 5
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 5
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 5
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 5
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 5
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 5
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 5
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 5
32341000-5 Μικρόφωνα 5
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 5
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 5
30191200-6 Επιδιασκόπια 5
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 5
31158000-8 Φορτιστές 5
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 5
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 5
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 5
39121200-8 Τραπέζια 5
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 5
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 5
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 5
30237240-3 Κάμερες Ιστού 5
32342412-3 Ηχεία 5
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 5
39141300-5 Ερμάρια 5
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 5
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 5
39292100-6 Μαυροπίνακες 5
39111000-3 Καθίσματα 5
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 5
42113161-0 Αφυγραντήρες 5
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 5
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 5
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 5
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 5
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 5
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 5
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 5
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 4
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 3
39512100-5 Σεντόνια 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
39144000-3 Έπιπλα μπάνιου 2
39315000-3 Εξοπλισμός εστιατορίου 2
42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
39143116-2 Παιδικά κρεβάτια 2
39711000-9 Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρικής 2
42512300-1 Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 2
37414100-4 Στρώματα ύπνου 2
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 2
39221220-5 Πιάτα 2
34912100-4 Παιδικά καρότσια 2
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 2
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 2
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 2
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
39221200-9 Είδη τραπεζαρίας 1
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1
39500000-7 Υφαντουργικά είδη 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 1
44111700-8 Πλακίδια 1
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου 1
39298500-2 Διακοσμητικά είδη 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
39141200-4 Επιφάνειες εργασίας 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
31625000-3 Συστήματα συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
30195900-1 Λευκοί πίνακες και μαγνητικοί πίνακες 1
39711130-9 Ψυγεία 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
30194000-5 Προμήθειες σχεδίασης 1
39531000-3 Χαλιά 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
37520000-9 Παιδικά παιχνίδια 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
39713430-6 Ηλεκτρικές σκούπες 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
39511100-8 Κουβέρτες 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
39224340-3 Κάδοι 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
44316300-1 Εσχάρες 1
45331200-8 Εργασίες εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
38622000-1 Καθρέφτες 1
39515100-6 Κουρτίνες 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
39514100-9 Πετσέτες 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 1
48521000-6 Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
32551300-3 Ακουστικά για τηλεφωνητές 1
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
44820000-4 Βερνίκια 1
24910000-6 Κόλλες 1
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1
39711123-7 Καταψύκτες όρθιου τύπου 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 1
39143112-4 Στρώματα 1
31682200-2 Πίνακες οργάνων 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 1

ΦΟΡΕΙΣ (39)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου' (CPV: 42512200-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 8
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 5
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 3
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 3
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 2
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ) 1
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste