Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (133)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου' ( 42512200-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 8
39100000-3 Έπιπλα 5
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 5
39122200-5 Βιβλιοθήκες 5
32333200-8 Βιντεοκάμερες 5
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5
38652100-1 Μηχανές προβολής 5
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 5
38653400-1 Οθόνες προβολής 5
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 5
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 5
42113161-0 Αφυγραντήρες 5
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 4
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 4
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 4
39111000-3 Καθίσματα 4
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 4
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 4
32341000-5 Μικρόφωνα 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 4
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 4
39292100-6 Μαυροπίνακες 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 4
39121100-7 Γραφεία 4
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 4
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 4
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 4
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 4
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 4
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 4
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 4
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 4
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 4
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 4
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 4
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 4
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 4
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 4
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 4
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 4
39141300-5 Ερμάρια 4
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 4
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 4
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 4
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 4
30237240-3 Κάμερες Ιστού 4
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 4
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 4
31158000-8 Φορτιστές 4
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 4
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 4
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 4
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 4
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 4
30191200-6 Επιδιασκόπια 4
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 4
39121200-8 Τραπέζια 4
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 4
32342412-3 Ηχεία 4
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 4
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 4
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 4
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 3
42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου 2
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 2
42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων 2
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
42122450-9 Αντλίες κενού 1
39500000-7 Υφαντουργικά είδη 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1
44820000-4 Βερνίκια 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
39714000-0 Ανεμιστήρες και αεριοσυλλέκτες ανακύκλωσης του αέρα 1
42993100-4 Συσκευές χλωρίωσης 1
24910000-6 Κόλλες 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
39512100-5 Σεντόνια 1
39511100-8 Κουβέρτες 1
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 1
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
39514100-9 Πετσέτες 1
39224340-3 Κάδοι 1
37520000-9 Παιδικά παιχνίδια 1
38622000-1 Καθρέφτες 1
44316300-1 Εσχάρες 1
45331200-8 Εργασίες εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού 1
42513290-4 Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός 1
45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 1
39143112-4 Στρώματα 1
35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες 1
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1
50531100-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
32551300-3 Ακουστικά για τηλεφωνητές 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
39713430-6 Ηλεκτρικές σκούπες 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
31211320-7 Πλακέτες ασφαλειών 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
39141200-4 Επιφάνειες εργασίας 1
31625000-3 Συστήματα συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 1
42716120-5 Πλυντήρια ρούχων 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 1
45331000-6 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες 1
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 1
44111700-8 Πλακίδια 1
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1
30195900-1 Λευκοί πίνακες και μαγνητικοί πίνακες 1
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1

ΦΟΡΕΙΣ (39)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου' (CPV: 42512200-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 7
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 2
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 1
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 1
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste