Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 44,3 χιλ. €
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μονωτικών και οικοδομικών υλικών για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ 99/2017 καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κτιρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας με αριθμ. 1169/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004640217 2019-03-19) Διακήρυξη.

έως 33,1 χιλ. €
Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μονωτικών & οικοδομικών υλικών, για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των κτιρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές στα άρθρα και στα υποάρθρα, να βρίσκονται εντός των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (52)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Άσβεστος' ( 44921200-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44111200-3 Τσιμέντο 7
44111100-2 Τούβλα 6
44111700-8 Πλακίδια 3
44113620-7 Άσφαλτος 3
44111800-9 Κονίαμα (κατασκευαστικά έργα) 3
44331000-9 Ράβδοι (κατασκευαστικές εργασίες) 3
44111600-7 Κυβόλιθοι 2
44313000-7 Μεταλλικά πλέγματα 2
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 2
24957200-9 Συνθετικές πρόσθετες ύλες για τσιμεντοκονιάματα, ασβεστοκονιάματα ή σκυροδέματα 2
44113200-7 Πλάκες λιθοστρώσεως 2
39812500-2 Στεγανωτικά 2
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2
44114250-9 Πλάκες από σκυρόδεμα 1
44423400-5 Σήματα και συναφή είδη 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
44230000-1 Δομικά στοιχεία για χρήση σε οικοδομικές εργασίες 1
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1
44912000-6 Διάφοροι οικοδομικοί λίθοι 1
44831200-6 Υλικά πλήρωσης 1
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
44113330-7 Υλικά επίχρισης 1
44113120-2 Πλάκες οδοστρώματος 1
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 1
44114200-4 Προϊόντα σκυροδέματος 1
14212120-7 Κροκάλες 1
24910000-6 Κόλλες 1
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 1
44200000-2 Δομικά υλικά 1
44820000-4 Βερνίκια 1
44112500-3 Υλικά οροφών 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
14211000-3 Άμμος 1
03419000-0 Ξυλεία 1
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 1
24963000-2 Αντιδιαβρωτικά προϊόντα 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
14212110-4 Αμμοχάλικο 1
44531100-2 Ξυλόβιδες 1
14212430-3 Θρυμματισμένοι λίθοι 1
44312000-0 Σύρμα περιφράξεων 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
44163110-4 Αγωγοί αποστράγγισης 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
44512600-8 Εργαλεία έργων οδοποιίας 1
44831000-4 Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος 1
30197120-3 Πρόκες 1
44333000-3 Σύρμα 1
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1
44112240-2 Παρκέ 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
44911100-0 Μάρμαρο 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste