Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Έγκριση τεύχους διακήρυξης καθώς και των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του Νο 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων

έως 42,7 χιλ. €
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
έως 161,1 χιλ. €
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών υποδομών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τα Τμήματα Χημείας, Οδοντιατρικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικό, Φυσικής και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης : «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του ΕΘΝΙΚΟΥ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», Υποέργο 1: «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων».

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (24)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Συσκευές καθαρισμού νερού' ( 42912330-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 2
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 2
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 2
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 2
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2
42122130-0 Αντλίες νερού 2
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 2
33651510-6 Αντιοροί 2
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 2
38432200-4 Χρωματογράφοι 2
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 2
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 2
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 2
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 2
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 2
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 2

ΦΟΡΕΙΣ (2)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Συσκευές καθαρισμού νερού' (CPV: 42912330-4)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste