Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 420,2 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής την 26η -8-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και τελικής επιλογής προμηθευτή την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Προμήθεια εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση ) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 521.018,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 420.175,806 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (34)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων' ( 32541000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
48730000-4 Πακέτα λογισμικού ασφαλείας 5
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 5
48732000-8 Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων 5
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 5
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 5
32429000-6 Εξοπλισμός δικτύου τηλεφωνίας 5
32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός 5
32543000-1 Τηλεφωνικά κέντρα 4
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 1
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 1
32540000-0 Πίνακες διακοπτών 1
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
22822000-8 Επαγγελματικά έντυπα 1
44512930-0 Εργαλειοφορείς 1
30145000-7 Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών 1
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 1
38520000-6 Σαρωτές 1
39515100-6 Κουρτίνες 1
33711510-5 Προϊόντα αντιηλιακής προστασίας 1
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31521200-6 Φωτιστικά δαπέδου 1
39522120-4 Τέντες 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
39100000-3 Έπιπλα 1
44115811-7 Σιδηρόδρομοι για κουρτίνες 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
42991210-4 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste