Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 36,0 χιλ. €
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εργασίες υπαίθρου για τις ανάγκες της Πράξης με MIS5001336

έως 32,3 χιλ. €
Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εργασίες υπαίθρου για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (57)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια' ( 44500000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44512940-3 Εργαλειοθήκες 3
44316000-8 Σιδηρικά είδη 3
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 2
39151100-6 Συστήματα ραφιών 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
44510000-8 Εργαλεία 2
44312000-0 Σύρμα περιφράξεων 2
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 2
44423000-1 Διάφορα είδη 2
44511000-5 Εργαλεία χειρός 2
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2
31340000-1 Εξαρτήματα καλωδίων, μονωμένα 1
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1
31321200-4 Καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης 1
31400000-0 Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες 1
31172000-2 Μετασχηματιστές τάσης 1
44512300-5 Σφυριά 1
45441000-0 Υαλοτεχνικές εργασίες 1
44313000-7 Μεταλλικά πλέγματα 1
44511510-3 Λεπίδες για χειροπρίονα 1
18221100-5 Αδιάβροχοι μανδύες 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
14810000-2 Λειαντικά προϊόντα 1
39540000-9 Διάφορα σχοινιά, πλεξούδες, σπάγκοι και πλέγματα 1
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 1
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 1
38653100-8 Συσκευές φλας 1
44113700-2 Υλικά επισκευής οδών 1
31214100-0 Διακόπτες 1
31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 1
34515100-1 Σημαδούρες 1
30192200-3 Ταινίες μέτρησης 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
44164300-0 Σωληνοειδή υλικά 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 1
18930000-7 Σάκοι και τσάντες 1
18815400-9 Ψηλές αδιάβροχες μπότες 1
03419000-0 Ξυλεία 1
44512800-0 Κατσαβίδια 1
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 1
24963000-2 Αντιδιαβρωτικά προϊόντα 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
44424200-0 Κολλητική ταινία 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
44164200-9 Σωλήνες 1
44812310-1 Σετ χρωμάτων 1
31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια 1
44512210-7 Σφιγκτήρες 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
18424000-7 Γάντια 1
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
38800000-3 Εξοπλισμός ελέγχου και τηλεελέγχου βιομηχανικών διεργασιών 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste