Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 59,7 χιλ. EUR
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020

Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια του Υποέργου 3 «ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» της ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΤΗΣ UNESCO», για την υλοποίηση του Μέτρου 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)», στο τοπικό πρόγραμμα ΟΤΔ: «ΑΧΑΙΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (ΑΧΑΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.).

έως 58,8 χιλ. €
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

έως 207,6 χιλ. €
Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για παρεμβάσεις δημιουργίας παιδικών χαρών Δήμου Πολυγύρου (Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για τη δημιουργία παιδικής χαράς επί της οδού Σεφέρη), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (49)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης' ( 34928471-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
24955000-3 Χημικές τουαλέτες 6
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 5
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 4
44191000-5 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά από ξύλο 4
44211200-4 Θαλαμίσκοι 4
44115900-8 Διατάξεις ηλιοπροστασίας 3
34928472-7 Στύλοι πινακίδων σήμανσης 2
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 2
38291000-1 Συσκευές τηλεμετρίας 2
45233270-2 Διαγράμμιση χώρου στάθμευσης 2
43327000-1 Προκατασκευασμένος εξοπλισμός 2
39515400-9 Σκίαστρα 2
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 2
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 1
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
32441000-6 Εξοπλισμός τηλεμετρίας 1
37535240-1 Τσουλήθρες για παιδικές χαρές 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 1
34114400-3 Μικρά λεωφορεία 1
34992200-9 Οδικά σήματα 1
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 1
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 1
37535220-5 Εξολισμός αναρρίχησης για παιδικές χαρές 1
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 1
37535230-8 Γύροι για παιδικές χαρές 1
37535210-2 Κούνιες παιδικής χαράς 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
33193000-9 Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 1
44411400-8 Ντουζιέρες 1
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1
34923000-3 Εξοπλισμός ελέγχου οδικής κυκλοφορίας 1
48422000-2 Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού 1
34993000-4 Φωτιστικά οδών 1
34992300-0 Σήματα αστικού οδικού δικτύου 1
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
37535250-4 Τραμπάλες για παιδικές χαρές 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
34926000-4 Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 1
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 1
72300000-8 Υπηρεσίες δεδομένων 1
38820000-9 Εξοπλισμός τηλεχειρισμού 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste