Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 202,4 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_10355/18.12.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού για το Κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς,με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 59,9 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2018_7255/08.10.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΕ1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΥΠΟΕΡΓΟY 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» MIS 5007918

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Περίληψη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: α) επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας, β) ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και γ) λογισμικού.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (171)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Βιντεοκάμερες' ( 32333200-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 14
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 12
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 11
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 11
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 10
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 9
39111000-3 Καθίσματα 9
39122200-5 Βιβλιοθήκες 9
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 9
32342412-3 Ηχεία 9
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 9
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
32341000-5 Μικρόφωνα 9
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 8
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 8
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 8
39121100-7 Γραφεία 8
38653400-1 Οθόνες προβολής 8
38652100-1 Μηχανές προβολής 8
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 8
30191200-6 Επιδιασκόπια 8
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 8
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 8
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 8
30237240-3 Κάμερες Ιστού 8
39141300-5 Ερμάρια 8
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
39121200-8 Τραπέζια 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 7
39100000-3 Έπιπλα 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 2
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
38519300-9 Προσαρτήματα φωτογραφικά ή βίντεο για μικροσκόπια 1
18521000-7 Ρολόγια 1
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
30194600-1 Γωνιόμετρα 1
38436100-1 Μηχανικοί ανακινητήρες 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
38550000-5 Μετρητές 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
44115710-9 Κουβούκλια 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
30195000-2 Πίνακες 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
39113200-9 Καναπέδες 1
34711400-8 Αεροσκάφη ειδικής χρήσης 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
38434310-2 Ηχόμετρα 1
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 1
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
32551300-3 Ακουστικά για τηλεφωνητές 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 1
48422000-2 Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
42961100-1 Σύστημα ελέγχου εισόδου 1
32324000-0 Τηλεοπτικοί δέκτες 1
31518100-1 Προβολείς 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
32353000-2 Εγγραφή ήχου 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30211300-4 Υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
34928200-0 Περιφράξεις 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
39711130-9 Ψυγεία 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
48211000-0 Πακέτα λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών 1
31642000-8 Ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1
38520000-6 Σαρωτές 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
32344110-0 Σύστημα καταγραφής φωνητικών δεδομένων 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
39112000-0 Καρέκλες 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste