Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

4 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 11,4 χιλ. €
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με αριθμ. 3127/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005602433 2019-09-24) Διακήρυξη.

έως 58,7 χιλ. €
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με αριθμ. 2188/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005054639 2019-06-04) Διακήρυξη.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (39)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα' ( 18100000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 5
18141000-9 Γάντια εργασίας 4
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 4
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 3
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 3
18816000-2 Γαλότσες 3
35814000-3 Μάσκες αερίου 3
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 3
33192340-7 Εξοπλισμός αίθουσας χειρουργείου εκτός από τράπεζες 2
33733000-7 Γυαλιά ηλίου 2
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 2
18221000-4 Αδιάβροχος ρουχισμός 2
24455000-8 Απολυμαντικά 2
18444100-4 Κράνη ασφαλείας 2
18424000-7 Γάντια 2
18142000-6 Προσωπίδες ασφαλείας 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
18800000-7 Υποδήματα 2
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 2
18200000-1 Εξωτερικά ενδύματα 1
33735100-2 Προφυλακτικά δίοπτρα 1
15511100-4 Παστεριωμένο γάλα 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
18444110-7 Κράνη 1
15511000-3 Γάλα 1
35800000-2 Ατομικός εξοπλισμός και εξοπλισμός υποστήριξης 1
18400000-3 Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης 1
35100000-5 Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας 1
18444000-3 Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής 1
34928460-0 Οδικοί κώνοι 1
35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία 1
33968000-3 Καλύμματα οφθαλμών 1
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 1
18441000-2 Καπέλα 1
35111100-6 Αναπνευστικές συσκευές πυρόσβεσης 1
18832000-0 Ειδικά υποδήματα 1
18440000-5 Καπέλα και καλύμματα κεφαλής 1
18223200-0 Επενδύτες 1
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 1

ΦΟΡΕΙΣ (23)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα' (CPV: 18100000-0)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste