Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 35,0 χιλ. €
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019
έως 35,0 χιλ. €
έως 45,2 χιλ. €
έως 23,1 χιλ. €
Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, εκ νέου επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (48)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη' ( 44221000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 7
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 5
44221200-7 Πόρτες 4
44316000-8 Σιδηρικά είδη 4
45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες 3
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 3
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 3
45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 3
39141200-4 Επιφάνειες εργασίας 3
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 2
31527300-9 Φωτιστικά κατοικιών 2
45421130-4 Εγκατάσταση θυρών και παραθύρων 2
39121200-8 Τραπέζια 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 2
39224210-3 Βούρτσες ελαιοχρωματιστών 2
98314000-7 Υπηρεσίες χρωματισμού 2
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 2
44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες 2
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 2
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 2
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 2
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 2
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 2
31680000-6 Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα 2
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 2
45324000-4 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων 2
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά 2
44221212-4 Σίτες πόρτας 2
45421145-2 Εργασίες τοποθέτησης ρολλών παραθύρων 2
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 2
45311100-1 Εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης 2
39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα 1
45112420-5 Εργασίες εκσκαφής θεμελίων 1
45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
45223500-1 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 1
45431200-9 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων τοίχων 1
44820000-4 Βερνίκια 1
45223822-4 Προκατασκευασμένα στοιχεία 1
42511110-5 Αντλίες θερμότητας 1
44115310-5 Παραθυρόφυλλα σε ρολλά 1
38552000-9 Ηλεκτρονικοί μετρητές 1
45431100-8 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδων 1
44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων 1
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 1
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 1

ΦΟΡΕΙΣ (18)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη' (CPV: 44221000-5)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste