Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 24,7 χιλ. €
Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (59)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Γράσα και λιπαντικά' ( 24951000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 30
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 30
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 16
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 12
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 10
09211100-2 Έλαια κινητήρων 7
24951100-6 Λιπαντικά 7
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 7
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 7
09211820-5 Ορυκτέλαια 6
09211610-0 Υγρά υδραυλικών συστημάτων 5
09211650-2 Υγρά φρένων 5
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 5
24951310-1 Αποπαγωτικά υγρά 3
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 3
09211630-6 Αντιδιαβρωτικά έλαια 2
24457000-2 Μυκητοκτόνα 2
24951300-8 Υδραυλικά υγρά 2
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 2
24951200-7 Πρόσθετα για ορυκτέλαια 2
09133000-0 Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) 2
09210000-4 Λιπαντικά παρασκευάσματα 2
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 1
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 1
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 1
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 1
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 1
30199760-5 Ετικέτες 1
18141000-9 Γάντια εργασίας 1
09112200-9 Τύρφη 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 1
24960000-1 Ποικίλα χημικά προϊόντα 1
09211500-6 Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού 1
44614000-7 Κάδος 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
09000000-3 Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας 1
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
30192131-8 Μηχανικά στυλό 1
44511500-0 Χειροπρίονα 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
24453000-4 Ζιζανιοκτόνα 1
24951120-2 Λίπος σιλικόνης 1
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
09134230-8 Βιοντίζελ 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
44423200-3 Σκάλες 1
44521000-8 Διάφορα λουκέτα και κλειδαριές 1
09200000-1 Πετρέλαιο, άνθρακας και πετρελαιοειδή 1
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 1
44511100-6 Τσάπες και φτυάρια 1
39525800-6 Πανιά καθαρισμού 1

ΦΟΡΕΙΣ (33)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Γράσα και λιπαντικά' (CPV: 24951000-5)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste