Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 96,2 χιλ. EUR
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

«Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης «RE – CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

έως 14,4 χιλ. €
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Διενέργεια Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – TMHMATA 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ΚΑΙ 16 στο πλαίσιο του υποέργου Νο 8 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων» της Πράξης «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο – Φάση Β’» και ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επι τη βάσει της τιμής για την "ΠΡΟΜΗΘΙΕΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ 1,,3,,4,,7, 8, 9, 10, 11, 13 ΚΑΙ 16" στο πλαίσιο του υποέργου Νο 8 "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων" της Πράξης "Πολυκεντρικό Μουσείο βεργίνας _ Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β" και ενταγμένο στο Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020"

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (40)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες' ( 30190000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 3
38520000-6 Σαρωτές 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
30231320-6 Οθόνες αφής 2
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 2
31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
50230000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό 1
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
51300000-5 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 1
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 1
38295000-9 Τοπογραφικός εξοπλισμός 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
22900000-9 Ποικίλα έντυπα υλικά 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
48318000-0 Πακέτα λογισμικού σαρωτών 1
63712210-8 Υπηρεσίες διοδίων αυτοκινητοδρόμων 1
79941000-2 Υπηρεσίες είσπραξης διοδίων 1
34927000-1 Εξοπλισμός διοδίων 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1
34928000-8 Εξοπλισμός οδικού δικτύου 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste