Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 14,4 χιλ. €
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επι τη βάσει της τιμής για την "ΠΡΟΜΗΘΙΕΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ 1,,3,,4,,7, 8, 9, 10, 11, 13 ΚΑΙ 16" στο πλαίσιο του υποέργου Νο 8 "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων" της Πράξης "Πολυκεντρικό Μουσείο βεργίνας _ Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β" και ενταγμένο στο Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020"

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (24)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες' ( 30190000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

ΦΟΡΕΙΣ (7)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες' (CPV: 30190000-7)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste