Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 11,4 χιλ. €
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με αριθμ. 3127/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005602433 2019-09-24) Διακήρυξη.

έως 58,7 χιλ. €
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με αριθμ. 2188/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005054639 2019-06-04) Διακήρυξη.

έως 417,5 χιλ. €
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας και στολών Δημοτικής Αστυνομίας.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (41)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αδιάβροχος ρουχισμός' ( 18221000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
18141000-9 Γάντια εργασίας 11
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 10
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 8
18444100-4 Κράνη ασφαλείας 8
18142000-6 Προσωπίδες ασφαλείας 7
18816000-2 Γαλότσες 7
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 7
33733000-7 Γυαλιά ηλίου 6
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 6
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 5
35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία 5
18220000-7 Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία 4
18234000-8 Παντελόνια 4
34928460-0 Οδικοί κώνοι 4
18441000-2 Καπέλα 4
33735100-2 Προφυλακτικά δίοπτρα 3
35814000-3 Μάσκες αερίου 3
35100000-5 Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας 2
18800000-7 Υποδήματα 2
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 2
18440000-5 Καπέλα και καλύμματα κεφαλής 2
18412200-2 Αθλητικά μπλουζάκια 2
18318200-3 Ρόμπες 2
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
18223200-0 Επενδύτες 1
18831000-3 Υποδήματα με ενσωματωμένη προστατευτική μεταλλική μύτη 1
18235400-9 Γιλέκα-επενδύτες 1
18333000-2 Μπλούζες πόλο 1
35121300-1 Εξαρτήματα ασφαλείας 1
37412250-6 Μάσκες, βατραχοπέδιλα ή αναπνευστήρες 1
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 1
18113000-4 Ρουχισμός για χρήση στη βιομηχανία 1
18444111-4 Κράνη προστασίας από την πρόσκρουση 1
18200000-1 Εξωτερικά ενδύματα 1
31650000-7 Μονωτικά εξαρτήματα 1
42662100-5 Εξοπλισμός ηλεκτροσυγκόλλησης 1
18400000-3 Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης 1
42514320-1 Φίλτρα αερίων 1
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 1
18235300-8 Μπλούζες φούτερ 1

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste