Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 236,6 χιλ. EUR
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια: Α) εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, Β) εξοπλισμού εκτυπωτικών μηχανημάτων, Γ) ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, Δ) εξοπλισμού επίπλων, Ε) ιατρικού εξοπλισμού, ΣΤ) εργαστηριακού εξοπλισμού, Ζ) εξοπλισμού κλιματιστικών, Η) εξοπλισμού αναλωσίμων εργαστηρίου, Θ) ποικίλου εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (236.608,59€) χωρίς Φ.Π.Α. και ποσού διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (293.394,65€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (83)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Έπιπλα' ( 39100000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 5
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 3
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 3
39713100-4 Πλυντήρια πιάτων 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
39522130-7 Σκίαστρα 2
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 2
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 2
44221200-7 Πόρτες 2
39154100-7 Περίπτερα εκθέσεων 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
37524000-7 Παιχνίδια 2
37482000-0 Πίνακες ανακοινώσεων με πληροφορίες σχετικά με αθλήματα 2
39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης 2
42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης 2
37000000-8 Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας 2
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 1
44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων 1
32342412-3 Ηχεία 1
22110000-4 Τυπωμένα βιβλία 1
19200000-8 Υφάσματα και συναφή είδη 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
37524200-9 Επιτραπέζια παιχνίδια 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
39221100-8 Σκεύη κουζίνας 1
42992000-6 Ηλεκτρικά είδη ειδικής χρήσης 1
31731000-9 Ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
39312200-4 Εξοπλισμός κυλικείου 1
34514700-0 Κινητή εξέδρα 1
39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 1
39121200-8 Τραπέζια 1
44231000-8 Έτοιμα πλαίσια περίφραξης 1
31121000-0 Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
38652000-0 Κινηματογραφικές μηχανές προβολής 1
72222300-0 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών 1
42920000-1 Μηχανήματα καθαρισμού φιαλών, συσκευασίας και ζύγισης, μηχανήματα ψεκασμού 1
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1
45214000-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας 1
39113200-9 Καναπέδες 1
44112100-9 Υπόστεγα 1
33182100-0 Απινιδωτής 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 1
33156000-8 Συσκευές για ψυχολογικές δοκιμές 1
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
32331600-8 Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων MP3 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
39315000-3 Εξοπλισμός εστιατορίου 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
39121100-7 Γραφεία 1
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
39520000-3 Έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1

ΦΟΡΕΙΣ (28)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Έπιπλα' (CPV: 39100000-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste