Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ , ΟΠΣ 5035553

έως 125,0 χιλ. €
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
έως 420,2 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής την 26η -8-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και τελικής επιλογής προμηθευτή την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Προμήθεια εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση ) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 521.018,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 420.175,806 € (χωρίς ΦΠΑ)

έως 31,9 χιλ. €

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (122)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Έπιπλα' ( 39100000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 4
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 3
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 3
39121100-7 Γραφεία 3
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 3
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 2
39156000-0 Έπιπλα καθιστικού και χώρου υποδοχής 2
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 2
39121200-8 Τραπέζια 2
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
39113200-9 Καναπέδες 2
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 2
39111000-3 Καθίσματα 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 2
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 2
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 2
32342412-3 Ηχεία 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
30191200-6 Επιδιασκόπια 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 1
31158000-8 Φορτιστές 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
39153000-9 Έπιπλα αίθουσας διασκέψεων 1
19200000-8 Υφάσματα και συναφή είδη 1
39315000-3 Εξοπλισμός εστιατορίου 1
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 1
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 1
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
32331600-8 Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων MP3 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 1
50850000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων 1
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 1
22822000-8 Επαγγελματικά έντυπα 1
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 1
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 1
39516120-9 Μαξιλάρια 1
42113161-0 Αφυγραντήρες 1
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 1
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 1
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 1
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
39112000-0 Καρέκλες 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 1
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 1
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 1
39515100-6 Κουρτίνες 1
33182100-0 Απινιδωτής 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
32400000-7 Δίκτυα 1
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 1
44112100-9 Υπόστεγα 1
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 1
37300000-1 Μουσικά όργανα και μέρη τους 1
44512930-0 Εργαλειοφορείς 1
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 1
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 1
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 1
39292100-6 Μαυροπίνακες 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 1
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 1
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 1
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 1
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
44231000-8 Έτοιμα πλαίσια περίφραξης 1
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 1
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 1
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 1
31521200-6 Φωτιστικά δαπέδου 1
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 1
31731000-9 Ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 1
39141300-5 Ερμάρια 1
33711510-5 Προϊόντα αντιηλιακής προστασίας 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
39522120-4 Τέντες 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
44115811-7 Σιδηρόδρομοι για κουρτίνες 1
39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα 1
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1

ΦΟΡΕΙΣ (22)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Έπιπλα' (CPV: 39100000-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste