Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 420,2 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής την 26η -8-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και τελικής επιλογής προμηθευτή την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Προμήθεια εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση ) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 521.018,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 420.175,806 € (χωρίς ΦΠΑ)

έως 31,9 χιλ. €
έως 512,8 χιλ. €
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2360/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (130)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Έπιπλα' ( 39100000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 8
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 6
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 5
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 5
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 5
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 5
39111000-3 Καθίσματα 5
38653400-1 Οθόνες προβολής 5
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 5
39122200-5 Βιβλιοθήκες 5
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 5
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 5
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 5
39121100-7 Γραφεία 5
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 4
39292100-6 Μαυροπίνακες 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 4
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 4
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 4
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 4
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 4
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 4
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 4
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 4
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 4
38652100-1 Μηχανές προβολής 4
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 4
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 4
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 4
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 4
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 4
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 4
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 4
31158000-8 Φορτιστές 4
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 4
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 4
32342412-3 Ηχεία 4
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 4
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 4
42113161-0 Αφυγραντήρες 4
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 4
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 4
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 4
32341000-5 Μικρόφωνα 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 4
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 4
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 4
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 4
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 4
39121200-8 Τραπέζια 4
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 4
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 4
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 4
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 4
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 4
30191200-6 Επιδιασκόπια 4
32333200-8 Βιντεοκάμερες 4
30237240-3 Κάμερες Ιστού 4
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 4
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 4
39141300-5 Ερμάρια 4
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 4
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 3
39156000-0 Έπιπλα καθιστικού και χώρου υποδοχής 2
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 2
39516120-9 Μαξιλάρια 2
37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 2
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 2
39143112-4 Στρώματα 1
39224340-3 Κάδοι 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
44512930-0 Εργαλειοφορείς 1
39113200-9 Καναπέδες 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
18410000-6 Ειδικά ενδύματα 1
39515100-6 Κουρτίνες 1
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 1
32400000-7 Δίκτυα 1
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
39112000-0 Καρέκλες 1
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 1
39142000-9 Έπιπλα κήπου 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
39153000-9 Έπιπλα αίθουσας διασκέψεων 1
50850000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων 1
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 1
22822000-8 Επαγγελματικά έντυπα 1
37524000-7 Παιχνίδια 1
39500000-7 Υφαντουργικά είδη 1
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
39512100-5 Σεντόνια 1
39511100-8 Κουβέρτες 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39522120-4 Τέντες 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
44115811-7 Σιδηρόδρομοι για κουρτίνες 1
39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα 1
33711510-5 Προϊόντα αντιηλιακής προστασίας 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
31521200-6 Φωτιστικά δαπέδου 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1

ΦΟΡΕΙΣ (24)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Έπιπλα' (CPV: 39100000-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste