Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 125,0 χιλ. €
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
έως 420,2 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής την 26η -8-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και τελικής επιλογής προμηθευτή την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Προμήθεια εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση ) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 521.018,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 420.175,806 € (χωρίς ΦΠΑ)

έως 31,9 χιλ. €
έως 512,8 χιλ. €
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2360/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (119)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Έπιπλα' ( 39100000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 6
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 5
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 4
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 4
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 4
39121100-7 Γραφεία 4
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 4
39111000-3 Καθίσματα 4
39122200-5 Βιβλιοθήκες 4
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 4
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 4
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 4
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 4
38653400-1 Οθόνες προβολής 4
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 4
32341000-5 Μικρόφωνα 3
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 3
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 3
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 3
39292100-6 Μαυροπίνακες 3
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 3
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 3
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 3
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 3
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 3
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 3
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 3
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 3
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 3
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 3
38652100-1 Μηχανές προβολής 3
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 3
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 3
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 3
30191200-6 Επιδιασκόπια 3
32333200-8 Βιντεοκάμερες 3
30237240-3 Κάμερες Ιστού 3
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 3
31158000-8 Φορτιστές 3
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 3
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 3
32342412-3 Ηχεία 3
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 3
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 3
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 3
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 3
42113161-0 Αφυγραντήρες 3
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 3
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 3
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 3
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 3
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 3
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 3
39141300-5 Ερμάρια 3
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 3
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 3
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 3
39121200-8 Τραπέζια 3
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 3
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 3
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 3
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 3
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 3
39156000-0 Έπιπλα καθιστικού και χώρου υποδοχής 2
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 2
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 2
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33711510-5 Προϊόντα αντιηλιακής προστασίας 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
39522120-4 Τέντες 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
44115811-7 Σιδηρόδρομοι για κουρτίνες 1
39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα 1
31521200-6 Φωτιστικά δαπέδου 1
50850000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων 1
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 1
22822000-8 Επαγγελματικά έντυπα 1
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1
39516120-9 Μαξιλάρια 1
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 1
39315000-3 Εξοπλισμός εστιατορίου 1
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
39112000-0 Καρέκλες 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
39153000-9 Έπιπλα αίθουσας διασκέψεων 1
19200000-8 Υφάσματα και συναφή είδη 1
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 1
39142000-9 Έπιπλα κήπου 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
37300000-1 Μουσικά όργανα και μέρη τους 1
44512930-0 Εργαλειοφορείς 1
39113200-9 Καναπέδες 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
39515100-6 Κουρτίνες 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
32400000-7 Δίκτυα 1
37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 1
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1

ΦΟΡΕΙΣ (23)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Έπιπλα' (CPV: 39100000-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste