Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 120,4 χιλ. €
Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων 8/2018 για την Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε επιστημονικό εξοπλισμό, Σχολών, Τμημάτων και Εργαστηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

έως 294,7 χιλ. €
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 1458/14-05-2018 και με αριθμ. 07/2018 Διακήρυξης

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (108)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Φασματοφωτόμετρα' ( 38433000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 5
38510000-3 Μικροσκόπια 5
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5
38434000-6 Αναλυτές 4
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 4
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 4
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 4
42122000-0 Αντλίες 4
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 4
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 3
33151300-6 Φασματογράφοι 3
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 3
33191000-5 Συσκευές αποστείρωσης, απολύμανσης και υγιεινής δοντιών 3
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 3
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 2
37820000-2 Υλικά καλλιτεχνίας 2
35110000-8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφαλείας 2
39711120-6 Καταψύκτες 2
42610000-5 Εργαλειομηχανές που λειτουργούν με λέιζερ και μηχανουργεία 2
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
71351914-3 Αρχαιολογικές υπηρεσίες 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 2
42417300-5 Μεταφορικός εξοπλισμός 2
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 2
42924200-1 Συσκευές ατμοβολής ή αμμοβολής 2
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 2
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 2
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
38436300-3 Ανακινητήρες επώασης 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
24100000-5 Αέρια 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1
50200000-7 Επισκευή, συντήρηση και παρεπόμενες υπηρεσίες σε αεροσκάφη, σιδηροδρομικά και οδικά οχήματα και σκάφη 1
38636100-3 Λέιζερ 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 1
39112000-0 Καρέκλες 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
38634000-8 Οπτικά μικροσκόπια 1
38520000-6 Σαρωτές 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
38341320-6 Βολτόμετρα 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
30191200-6 Επιδιασκόπια 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
44615000-4 Δοχεία υπό πίεση 1
39111000-3 Καθίσματα 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
33152000-0 Κλίβανος 1
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 1
33123230-9 Καρδιογράφοι 1
38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
39711123-7 Καταψύκτες όρθιου τύπου 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38418000-8 Θερμιδόμετρα 1
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 1
38126200-6 Επίγειες συσκευές παρατήρησης ηλιακής ακτινοβολίας 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
42981000-6 Γεννήτριες όζοντος 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
37481000-3 Μηχανές διατήρησης πάγου 1
38341400-1 Μετρητές Γκάιγκερ 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
39711360-0 Φούρνοι 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
30195000-2 Πίνακες 1
39113200-9 Καναπέδες 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 1

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste