Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 55,7 χιλ. €
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019
έως 20,2 χιλ. €
έως 657,3 χιλ. €
Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού – 376 @ ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (145)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Φασματοφωτόμετρα' ( 38433000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 9
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 4
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 4
39711120-6 Καταψύκτες 4
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 4
38510000-3 Μικροσκόπια 4
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 3
38434000-6 Αναλυτές 3
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 3
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 2
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
42122000-0 Αντλίες 2
38634000-8 Οπτικά μικροσκόπια 2
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
50200000-7 Επισκευή, συντήρηση και παρεπόμενες υπηρεσίες σε αεροσκάφη, σιδηροδρομικά και οδικά οχήματα και σκάφη 2
38636100-3 Λέιζερ 2
39711110-3 Ψυγεία-καταψύκτες 2
33151300-6 Φασματογράφοι 2
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 2
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 2
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 2
33191000-5 Συσκευές αποστείρωσης, απολύμανσης και υγιεινής δοντιών 2
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
42623000-9 Φρέζες 2
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 2
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 2
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 2
38126200-6 Επίγειες συσκευές παρατήρησης ηλιακής ακτινοβολίας 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
38341320-6 Βολτόμετρα 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
30191200-6 Επιδιασκόπια 1
33123230-9 Καρδιογράφοι 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
38515200-0 Πολωτικά μικροσκόπια 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39112000-0 Καρέκλες 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
39111000-3 Καθίσματα 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38550000-5 Μετρητές 1
38418000-8 Θερμιδόμετρα 1
42924700-6 Μηχανικές συσκευές εκτόξευσης, διασκόρπισης ή ψεκασμού 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
38511100-1 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης 1
39711123-7 Καταψύκτες όρθιου τύπου 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
42961300-3 Σύστημα εντοπισμού οχημάτων 1
42513000-5 Εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης 1
37481000-3 Μηχανές διατήρησης πάγου 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
44615000-4 Δοχεία υπό πίεση 1
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 1
38341400-1 Μετρητές Γκάιγκερ 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
38548000-8 Όργανα οχημάτων 1
39113200-9 Καναπέδες 1
38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα 1
38427000-4 Μετρητές ηλεκτρομαγνητικής ροής 1
42962500-2 Μηχανές χάραξης 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
44211500-7 Θερμοκήπια 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
38433100-0 Φασματοφωτόμετρα μάζας 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
30195000-2 Πίνακες 1
38530000-9 Συσκευές περίθλασης 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
72212422-3 Πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 1
39711360-0 Φούρνοι 1
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
48518000-2 Πακέτα λογισμικού εξομοίωσης 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
43411000-7 Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος 1
33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 1
24100000-5 Αέρια 1
38519200-8 Αντικειμενικοί φακοί μικροσκοπίων 1
42910000-8 Συσκευές απόσταξης, διήθησης ή επαναδιύλισης 1
33152000-0 Κλίβανος 1
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 1
42996100-5 Κονιοποιητές 1
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
39711361-7 Ηλεκτρικοί φούρνοι 1
38520000-6 Σαρωτές 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
38126300-7 Επίγειες συσκευές παρατήρησης θερμοκρασίας ή υγρασίας 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
42661100-8 Εξοπλισμός για μαλακή συγκόλληση 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
38436300-3 Ανακινητήρες επώασης 1
38433210-4 Φασματοφωτόμετρο εκπομπής 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1
38425800-8 Πυκνόμετρα 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste