Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 20,0 χιλ. €
Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) «Διαρρύθμιση του κτηρίου Κ.15 του Ε.Λ.Κ.Ε., του κτηρίου Κ.16 της Πληροφορικής και του ημιώροφου του Συνεδριακού Κέντρου του κτηρίου Κ.2 στην Πανεπιστημιούπολη 1 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκον

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των

έως 36,0 χιλ. €
Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου προμηθείας Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για : Α) «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών για έκτακτες ανάγκες», Β) «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών Σχολικών κτιρίων», Γ) «Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και ειδικών λουκέτων ασφαλείας» συνολικής δαπάνης :36.000,00€

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (25)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Χρώματα και επενδύσεις τοίχων' ( 44111400-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 2
39224210-3 Βούρτσες ελαιοχρωματιστών 2
98314000-7 Υπηρεσίες χρωματισμού 1
44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων 1
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 1
45311100-1 Εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης 1
44232000-5 Ξύλινοι σκελετοί στέγης 1
45324000-4 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων 1
44423200-3 Σκάλες 1
45421145-2 Εργασίες τοποθέτησης ρολλών παραθύρων 1
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα 1
44212310-5 Ικριώματα 1
44112310-4 Διαχωριστικοί τοίχοι 1
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 1
45315100-9 Εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 1
45430000-0 Εργασίες επένδυσης δαπέδων και τοίχων 1
44115310-5 Παραθυρόφυλλα σε ρολλά 1
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1
39224000-8 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων 1
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
44820000-4 Βερνίκια 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste