Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV (291)

CPV Περιγραφή Διαγων
45233120-6 Έργα οδοποιίας 673
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 434
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 210
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 202
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 200
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 187
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 142
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 108
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 84
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 78
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 62
45214210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 60
45233260-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους 59
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 57
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 57
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 53
45214100-1 Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς 50
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 50
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 47
45233140-2 Οδικά έργα 47
45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 43
45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής 38
45233000-9 Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς 35
45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 34
45223500-1 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 33
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 32
45236210-5 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς 28
45232150-8 Εργασίες σχετιζόμενες με τους αγωγούς διανομής νερού 27
45212221-1 Κατασκευαστικές εργασίες κατασκευών για γήπεδο αθλοπαιδιών 27
45233252-0 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος δρόμων 27
45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια 26
45232120-9 Αρδευτικά έργα 24
45262310-7 Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος 24
45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού 23
45232440-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 23
45241000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια 23
45262300-4 Εργασίες σκυροδέματος 23
45233220-7 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος οδών 23
45262640-9 Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος 23
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 23
45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 22
45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 22
45216200-6 Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 21
45236119-7 Εργασίες επισκευής γηπέδων αθλητισμού 20
45212220-4 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλών αθλημάτων 20
45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης 19
45222000-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις 19
45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης 19
45247270-3 Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής 18
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 17
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 17
45212130-6 Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας 17
45214400-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου 16
45215400-1 Νεκροταφείο 15
45248000-7 Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών 15
45212410-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στέγασης 14
45262510-9 Λιθοκατασκευές 14
45259100-8 Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων 14
45212361-4 Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες 13
45255500-4 Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης 13
45223300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης 12
45236110-4 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού 12
45262522-6 Εργασίες τοιχοποιίας 12
45247130-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία 12
45233250-6 Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις 12
45232100-3 Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης 11
45211350-7 Κατασκευαστικές εργασίες για πολυλειτουργικά κτίρια 11
45233290-8 Εγκατάσταση οδικών πινακίδων 11
45215100-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας 11
45262700-8 Εργασίες μετατροπής κτιρίου 10
45233262-3 Κατασκευαστικές εργασίες για ζώνη πεζοδρόμου 10
45233139-3 Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών 10
45233124-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες 10
45215140-0 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις νοσοκομείου 10
45262360-2 Εργασίες με τσιμεντοκονίαμα 10
45261910-6 Εργασίες επισκευής στέγης 9
45262330-3 Εργασίες επισκευής κατασκευών σκυροδέματος 9
45236290-9 Εργασίες επισκευής χώρων ψυχαγωγίας 9
45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία 9
45261410-1 Εργασίες μόνωσης στέγης 9
45212300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια 9
45262690-4 Εργασίες ανακαίνισης υποβαθμισμένων κτιρίων 8
45261420-4 Εργασίες υδατοστεγάνωσης 8
45262600-7 Διάφορες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 8
45232421-9 Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων 8
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 8
45212000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων 8
45233229-0 Συντήρησης ερεισμάτων 8
45247230-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αντιπλημμυρικά αναχώματα 7
45223000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για δομικές κατασκευές 7
45216112-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια δικαστηρίου 7
45221220-0 Οχετός 7
45261210-9 Εργασίες κάλυψης στέγης 7
45232151-5 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση κεντρικών αγωγών νερού 7
45232453-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις 7
45212350-4 Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον 7
45236100-1 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης 7
45214000-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας 6
45262320-0 Εργασίες επικάλυψης δαπέδων 6
45233292-2 Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας 6
45216113-9 Κατασκευαστικές εργασίες για φυλακές 6
45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών 6
45220000-5 Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες 6
45215222-9 Κατασκευαστικές εργασίες για δημοτικά κέντρα 6
45260000-7 Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 6
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 6
45233162-2 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα 6
45233200-1 Διάφορες εργασίες επικάλυψης του οδοστρώματος 6
45232154-6 Κατασκευαστικές εργασίες για υπερυψωμένες δεξαμενές πόσιμου νερού 6
45221119-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών 6
45232141-2 Εργασίες σε εγκαταστάσεις θέρμανσης 6
45243600-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κρηπιδότοιχους 6
45232430-5 Εργασίες επεξεργασίας του νερού 6
45212222-8 Κατασκευαστικές εργασίες για γυμναστήρια 5
45233125-1 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους 5
45262660-5 Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου 5
45261920-9 Εργασίες συντήρησης στέγης 5
45216111-5 Κατασκευαστικές εργασίες για αστυνομικά τμήματα 5
45222200-1 Τεχνικά έργα για στρατιωτικές εγκαταστάσεις 5
45231400-9 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης 5
45233251-3 Εργασίες επαναδιάστρωσης 5
45212312-6 Κατασκευαστικές εργασίες για εκθεσιακά κέντρα 5
45221111-3 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες 5
45222100-0 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 4
45233261-6 Κατασκευαστικές εργασίες για άνω διάβαση πεζών 4
45222110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 4
45234100-7 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους 4
45255400-3 Εργασίες κατασκευών 4
45223210-1 Χαλύβδινες δομικές κατασκευές 4
45233294-6 Εγκατάσταση οδικών σημάτων 4
45223720-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πρατήρια βενζίνης/αερίου 4
45212100-7 Κατασκευή εγκαταστάσεων χώρων ψυχαγωγίας 4
45252100-9 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων 4
45232431-2 Αντλιοστάσιο λυμάτων 4
45247000-0 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων, διωρύγων, αρδευτικών καναλιών και υδραγωγείων 4
45233122-0 Κατασκευαστικές εργασίες για περιφερειακές οδούς 4
45261000-4 Οικοδομικές και συναφείς εργασίες επικάλυψης στεγών και κατασκευής διαχωριστικών πλαισίων 4
45221100-3 Κατασκευαστικές εργασίες σε γέφυρες 4
45233128-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους 4
45233210-4 Επιφανειακές εργασίες του οδοστρώματος κεντρικών αρτηριών 4
45232410-9 Έργα σε υπονόμους 4
45212225-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση 4
45213150-9 Κατασκευαστικές εργασίες για συγκροτήματα γραφείων 4
45212212-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο 4
45213210-8 Εγκαταστάσεις ψυγείων αποθήκευσης 3
45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων 3
45233121-3 Κατασκευαστικά έργα σε κύριες οδούς 3
45247111-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αρδευτικά κανάλια 3
45232411-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ακάθαρτων υδάτων 3
45215200-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια κοινωνικών υπηρεσιών 3
45252126-7 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού 3
45211100-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κατοικίες 3
45232221-7 Υποσταθμός μετασχηματιστών 3
45262350-9 Εργασίες μη οπλισμένου σκυροδέματος 3
45232423-3 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια νερών υπονόμων 3
45247200-2 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων και παρόμοιων μόνιμων κατασκευών 3
45223820-0 Προκατασκευασμένες μονάδες και στοιχεία 3
45213230-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σφαγεία 3
45232220-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υποσταθμούς 3
45212224-2 Κατασκευαστικές εργασίες για στάδια 2
45213312-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων 2
45212170-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια ψυχαγωγίας 2
45252124-3 Εργασίες βυθοκόρησης και άντλησης 2
45223822-4 Προκατασκευασμένα στοιχεία 2
45215000-7 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας ή κοινωνικών υπηρεσιών, κρεματόριων και δημόσιων αποχωρητηρίων 2
45262200-3 Εργασίες θεμελιώσεων και διάνοιξης φρεάτων ύδατος 2
45232140-5 Κατασκευαστικές εργασίες κεντρικών αγωγών τηλεθέρμανσης 2
45241300-1 Κατασκευαστικές εργασίες για προβλήτες 2
45251141-1 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς γεωθερμικής ενέργειας 2
45262120-8 Εργασίες ανέγερσης ικριωμάτων 2
45242000-5 Κατασκευαστικές εργασίες για παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις αναψυχής 2
45221230-3 Φρέατα 2
45214410-7 Κατασκευαστικές εργασίες για πολυτεχνεία 2
45262210-6 Εργασίες θεμελιώσεων 2
45215215-7 Κατασκευαστικές εργασίες για οικοτροφεία παιδιών 2
45213120-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ταχυδρομεία 2
45243510-0 Εργασίες επιχωμάτωσης 2
45246500-8 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους περιπάτου 2
45246200-5 Έργα παρόχθιας προστασίας 2
45233280-5 Τοποθέτηση φραγμάτων ασφαλείας οδών 2
45211340-4 Κατασκευαστικές εργασίες για πολυκατοικίες 2
45233150-5 Έργα αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας 2
45233144-0 Κατασκευαστικές εργασίες για άνω διαβάσεις 2
45221000-2 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις 2
45245000-6 Εργασίες βυθοκόρισης και άντλησης για εγκαταστάσεις μονάδων επεξεργασίας ύδατος 2
45232450-1 Εργασίες κατασκευής δικτύου αποστράγγισης 2
45233130-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικές οδικές αρτηρίες 2
45252130-8 Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 2
45233226-9 Κατασκευαστικές εργασίες για συνδετήριες οδούς 2
45261200-6 Εργασίες επικάλυψης και βαφής στεγών 2
45215147-9 Κατασκευαστικές εργασίες για νεκροτομεία 2
45247210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για φράγματα 2
45212352-8 Κατασκευαστικές εργασίες για βιομηχανικά μνημεία 2
45221117-5 Κατασκευαστικές εργασίες για πλάστιγγες ζύγισης οχημάτων 2
45261300-7 Εργασίες τοποθέτησης στεγανωτικών ελασμάτων και υδρορροών 2
45232460-4 Εργασίες σε εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής 2
45261320-3 Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών 2
45221113-7 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες διάβασης πεζών 2
45215220-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια κοινωνικής πρόνοιας εκτός από γηροκομεία 2
45262212-0 Εργασίες σταθεροποίησης ορυγμάτων 2
45262500-6 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 2
45212230-7 Εγκατάσταση αποδυτηρίων 2
45233100-0 Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2
45233110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2
45214630-5 Επιστημονικές εγκαταστάσεις 2
45233330-1 Εργασίες θεμελιώσεων για δρόμους 1
45232451-8 Εργασίες σε δίκτυο αποστράγγισης και έργα επιφανείας 1
45213280-9 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις παραγωγής λιπάσματος μέσω αποσύνθεσης οργανικών υλών 1
45253400-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πετροχημικές εγκαταστάσεις 1
45262620-3 Φέροντες τοίχοι 1
45243300-5 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμενοβραχίονες 1
45255210-4 Κατασκευαστικές εργασίες για τερματικούς σταθμούς πετρελαίου 1
45262610-0 Βιομηχανικές καπνοδόχοι 1
45212360-7 Κατασκευαστικές εργασίες για θρησκευτικά κτίρια 1
45231112-3 Εγκατάσταση συστήματος αγωγών 1
45234140-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ισόπεδες διαβάσεις 1
45216121-8 Κατασκευαστικές εργασίες για πυροσβεστικούς σταθμούς 1
45223220-4 Έργα κατασκευής δομικού σκελετού 1
45251100-2 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 1
45247112-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κανάλια αποστράγγισης 1
45233228-3 Κατασκευαστικές εργασίες για επίχριση επιφάνειας οδού 1
45232200-4 Επικουρικά έργα για γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας 1
45234113-1 Αποξήλωση σιδηροδρομικών γραμμών 1
45214631-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποστειρωμένους χώρους 1
45243200-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κυματοθραύστες 1
45216126-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια ακτοφυλακής 1
45233224-5 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς διαχωρισμένου οδοστρώματος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας 1
45262370-5 Εργασίες επίχρισης σκυροδέματος 1
45231220-3 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεταφοράς αερίου 1
45233126-8 Κατασκευαστικές εργασίες για ανισόπεδους κόμβους 1
45213240-7 Κατασκευαστικές εργασίες για γεωργικά κτίρια 1
45242200-7 Κατασκευαστικές εργασίες για μαρίνες 1
45232300-5 Κατασκευαστικές εργασίες και επικουρικά έργα για γραμμές τηλεφώνου και επικοινωνιών 1
45233127-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κόμβους τύπου Τ 1
45231100-6 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων 1
45214420-0 Κατασκευαστικές εργασίες για αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας 1
45215130-7 Κατασκευαστικές εργασίες για κλινικές 1
45262680-1 Εργασίες συγκόλλησης 1
45234116-2 Εργασίες διάστρωσης σιδηροτροχιών 1
45231210-0 Κατασκευαστικές εργασίες για πετρελαιαγωγούς 1
45243100-3 Εργασίες προστασίας γκρεμού 1
45247212-9 Εργασίες ενίσχυσης φράγματος 1
45211310-5 Κατασκευαστικές εργασίες για λουτρά 1
45262423-2 Εργασίες κατασκευής καταστρωμάτων 1
45259200-9 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καθαρισμού 1
45262100-2 Εργασίες ικριωμάτων 1
45236114-2 Εργασίες διάστρωσης διαδρομών δρομέων 1
45213340-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια σχετιζόμενα με τις πλωτές μεταφορές 1
45262000-1 Κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης εκτός από εργασίες στέγης 1
45212213-2 Εργασίες σήμανσης αθλητικών εγκαταστάσεων 1
45212413-4 Κατασκευαστικές εργασίες για καταλύματα μικρής διάρκειας παραμονής 1
45223110-0 Τοποθέτηση μεταλλικών δομικών κατασκευών 1
45234114-8 Κατασκευαστικές εργασίες για επιχωματώσεις σιδηροδρομικών γραμμών 1
45212340-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αίθουσες διαλέξεων 1
45215145-5 Κατασκευαστικές εργασίες για θαλάμους ακτινοσκόπησης 1
45232452-5 Εργασίες αποστράγγισης 1
45214300-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια μέσης εκπαίδευσης 1
45252000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, εγκαταστάσεις καθαρισμού και σταθμούς αποτέφρωσης απορριμμάτων 1
45262220-9 Διάνοιξη φρεάτων ύδατος 1
45213250-0 Κατασκευαστικές εργασίες βιομηχανικών κτιρίων 1
45230000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης 1
45212420-6 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εστιατορίων και παρόμοιων διευκολύνσεων 1
45212400-0 Κτίρια παροχής καταλύματος και εστίασης 1
45246100-4 Κατασκευή παρόχθιου τοίχου 1
45252210-3 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού 1
45251240-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση αερίου παραγόμενου σε χωματερή 1
45243110-6 Εργασίες σταθεροποίησης γκρεμού 1
45234220-4 Κατασκευαστικές εργασίες για ανελκυστήρες χιονοδρόμων 1
45223100-7 Συναρμολόγηση μεταλλικών δομικών κατασκευών 1
45221121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για επίστυλες οδογέφυρες 1
45213110-7 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια καταστημάτων 1
45215142-4 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες εντατικής παρακολούθησης 1
45262422-5 Εργασίες υποβρύχιων γεωτρήσεων 1
45211341-1 Κατασκευαστικές εργασίες για διαμερίσματα 1
45241600-4 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού λιμένα 1
45233291-5 Εγκατάσταση μικρών οδικών στύλων 1
45242210-0 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμένες σκαφών αναψυχής 1
45242110-9 Κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης καθέλκυσης 1
45237000-7 Κατασκευαστικές εργασίες για σκηνές χώρων εκδηλώσεων 1
45232454-9 Κατασκευαστικές εργασίες για λεκάνες συλλογής ομβρίων υδάτων 1
45241400-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποβάθρες 1
45251143-5 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις παραγωγής πεπιεσμένου αέρα 1
45231223-4 Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου 1
45236112-8 Εργασίες διάστρωσης γηπέδου τένις 1
45214600-6 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια έρευνας 1
45235111-4 Κατασκευαστικές εργασίες για επίστρωση επιφάνειας αεροδρομίου 1
45247240-4 Κατασκευαστικές εργασίες για στατικά φράγματα 1
45248300-0 Κατασκευαστικές εργασίες για πλωτές αποβάθρες 1
45212320-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 1
45236250-7 Εργασίες διάστρωσης για πάρκα 1
45216128-7 Κατασκευαστικές εργασίες για φάρους 1

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού' ( 452 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
45233120-6 Έργα οδοποιίας 673
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 434
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 210
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 202
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 200
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 187
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 142
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 108
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 84
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 78
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 62
45214210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 60
45233260-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους 59
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 57
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 57
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 53
45214100-1 Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς 50
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 50
45233140-2 Οδικά έργα 47
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 47
45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 43
45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής 38
45233000-9 Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς 35
45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 34
45223500-1 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 33
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 32
45236210-5 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς 28
45212221-1 Κατασκευαστικές εργασίες κατασκευών για γήπεδο αθλοπαιδιών 27
45232150-8 Εργασίες σχετιζόμενες με τους αγωγούς διανομής νερού 27
45233252-0 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος δρόμων 27
45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια 26
45232120-9 Αρδευτικά έργα 24
45262310-7 Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος 24
45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού 23
45232440-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 23
45262300-4 Εργασίες σκυροδέματος 23
45241000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια 23
45233220-7 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος οδών 23
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 23
45262640-9 Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος 23
45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 22
45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 22
45216200-6 Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 21
45236119-7 Εργασίες επισκευής γηπέδων αθλητισμού 20
45212220-4 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλών αθλημάτων 20
45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης 19
45222000-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις 19
45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης 19
45247270-3 Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής 18
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 17
45212130-6 Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας 17
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 17
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 17
45214400-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου 16
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 15
45215400-1 Νεκροταφείο 15
45248000-7 Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών 15
45212410-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στέγασης 14
45259100-8 Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων 14
45262510-9 Λιθοκατασκευές 14
45212361-4 Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες 13
45255500-4 Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης 13
45236110-4 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού 12
45223300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης 12
45262522-6 Εργασίες τοιχοποιίας 12
45233250-6 Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις 12
45247130-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία 12
45232100-3 Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης 11
45211350-7 Κατασκευαστικές εργασίες για πολυλειτουργικά κτίρια 11
45233290-8 Εγκατάσταση οδικών πινακίδων 11
45215100-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας 11
45262700-8 Εργασίες μετατροπής κτιρίου 10
45233262-3 Κατασκευαστικές εργασίες για ζώνη πεζοδρόμου 10
45233139-3 Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών 10
45233124-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες 10
45215140-0 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις νοσοκομείου 10
34928300-1 Στηθαία ασφαλείας 10
45262360-2 Εργασίες με τσιμεντοκονίαμα 10
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων 10
45261910-6 Εργασίες επισκευής στέγης 9
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 9
45236290-9 Εργασίες επισκευής χώρων ψυχαγωγίας 9
45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία 9
45262330-3 Εργασίες επισκευής κατασκευών σκυροδέματος 9
45212300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια 9
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 9
45261410-1 Εργασίες μόνωσης στέγης 9
45262690-4 Εργασίες ανακαίνισης υποβαθμισμένων κτιρίων 8
45261420-4 Εργασίες υδατοστεγάνωσης 8
45262600-7 Διάφορες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 8
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 8
45212000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων 8
45232421-9 Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων 8
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 8
45233229-0 Συντήρησης ερεισμάτων 8
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 7
45216112-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια δικαστηρίου 7
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 7
45221220-0 Οχετός 7
45261210-9 Εργασίες κάλυψης στέγης 7
45232453-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις 7
45232151-5 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση κεντρικών αγωγών νερού 7
45236100-1 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης 7
45247230-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αντιπλημμυρικά αναχώματα 7
45223000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για δομικές κατασκευές 7
45212350-4 Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον 7
45216113-9 Κατασκευαστικές εργασίες για φυλακές 6
45214000-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας 6
45243600-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κρηπιδότοιχους 6
45262320-0 Εργασίες επικάλυψης δαπέδων 6
45233292-2 Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας 6
45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών 6
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 6
45220000-5 Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες 6
45215222-9 Κατασκευαστικές εργασίες για δημοτικά κέντρα 6
45232154-6 Κατασκευαστικές εργασίες για υπερυψωμένες δεξαμενές πόσιμου νερού 6
45260000-7 Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 6
45221119-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών 6
45232430-5 Εργασίες επεξεργασίας του νερού 6
45232141-2 Εργασίες σε εγκαταστάσεις θέρμανσης 6
45233200-1 Διάφορες εργασίες επικάλυψης του οδοστρώματος 6
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 6
45233162-2 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα 6
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 6
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 6
45440000-3 Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες 5
45262660-5 Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου 5
45110000-1 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών 5
45212222-8 Κατασκευαστικές εργασίες για γυμναστήρια 5
45332200-5 Υδραυλικά έργα 5
45216111-5 Κατασκευαστικές εργασίες για αστυνομικά τμήματα 5
45261920-9 Εργασίες συντήρησης στέγης 5
45421130-4 Εγκατάσταση θυρών και παραθύρων 5
45233125-1 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους 5
45233251-3 Εργασίες επαναδιάστρωσης 5
45231400-9 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης 5
45222200-1 Τεχνικά έργα για στρατιωτικές εγκαταστάσεις 5
45221111-3 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες 5
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 5
45212312-6 Κατασκευαστικές εργασίες για εκθεσιακά κέντρα 5
45222100-0 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 4
45351000-2 Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων 4
45222110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 4
45315600-4 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης 4
45233261-6 Κατασκευαστικές εργασίες για άνω διάβαση πεζών 4
44114000-2 Σκυρόδεμα 4
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 4
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 4
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 4
45212100-7 Κατασκευή εγκαταστάσεων χώρων ψυχαγωγίας 4
45233210-4 Επιφανειακές εργασίες του οδοστρώματος κεντρικών αρτηριών 4
45212212-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο 4
45410000-4 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 4
45234100-7 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους 4
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 4
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 4
45223210-1 Χαλύβδινες δομικές κατασκευές 4
45255400-3 Εργασίες κατασκευών 4
45261000-4 Οικοδομικές και συναφείς εργασίες επικάλυψης στεγών και κατασκευής διαχωριστικών πλαισίων 4
45221100-3 Κατασκευαστικές εργασίες σε γέφυρες 4
45442110-1 Εργασίες βαφής κτιρίων 4
45233128-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους 4
45252100-9 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων 4
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 4
45223720-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πρατήρια βενζίνης/αερίου 4
45213150-9 Κατασκευαστικές εργασίες για συγκροτήματα γραφείων 4
45212225-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση 4
45232410-9 Έργα σε υπονόμους 4
45112400-9 Εργασίες εκσκαφών 4
34993000-4 Φωτιστικά οδών 4
45247000-0 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων, διωρύγων, αρδευτικών καναλιών και υδραγωγείων 4
45233122-0 Κατασκευαστικές εργασίες για περιφερειακές οδούς 4
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 4
45233294-6 Εγκατάσταση οδικών σημάτων 4
45232431-2 Αντλιοστάσιο λυμάτων 4
45215200-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια κοινωνικών υπηρεσιών 3
45112711-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα 3
45233121-3 Κατασκευαστικά έργα σε κύριες οδούς 3
37535250-4 Τραμπάλες για παιδικές χαρές 3
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 3
45431100-8 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδων 3
45213210-8 Εγκαταστάσεις ψυγείων αποθήκευσης 3
37535210-2 Κούνιες παιδικής χαράς 3
45232411-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ακάθαρτων υδάτων 3
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 3
34922000-6 Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών 3
45247111-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αρδευτικά κανάλια 3
45252126-7 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού 3
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 3
31216100-4 Εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας 3
45232221-7 Υποσταθμός μετασχηματιστών 3
45211100-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κατοικίες 3
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 3
45430000-0 Εργασίες επένδυσης δαπέδων και τοίχων 3
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 3
45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων 3
45213230-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σφαγεία 3
45223820-0 Προκατασκευασμένες μονάδες και στοιχεία 3
45340000-2 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας 3
45247200-2 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων και παρόμοιων μόνιμων κατασκευών 3

ΦΟΡΕΙΣ (200)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού' (CPV: 452)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 221
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 151
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 104
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 97
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 90
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 53
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 46
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 46
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 45
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 44
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 42
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 40
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ 40
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 36
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 35
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 35
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 33
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 32
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 31
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 31
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 30
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 30
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 30
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 29
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 29
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 29
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 28
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 28
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 27
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 26
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 26
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 25
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 25
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 24
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 24
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 23
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 23
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 22
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 21
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 21
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 21
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 21
ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 20
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 19
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 19
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 19
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 19
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 18
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 17
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 17
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 17
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 17
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 17
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 16
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 16
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 16
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 16
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 16
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 15
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 15
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 14
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 14
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 14
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 14
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 14
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 14
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 14
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 13
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 13
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 13
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ 13
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 13
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 13
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 13
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 12
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 12
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 12
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 12
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 12
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 11
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 11
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 11
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 11
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 10
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 9
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 9
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 9
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 9
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 9
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 9
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 8