Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV (285)

CPV Περιγραφή Διαγων
45233120-6 Έργα οδοποιίας 777
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 503
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 221
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 177
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 155
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 154
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 134
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 97
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 93
45233260-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους 75
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 74
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 66
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 64
45233140-2 Οδικά έργα 60
45214210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 59
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 55
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 54
45233000-9 Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς 46
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 43
45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής 40
45232120-9 Αρδευτικά έργα 38
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 38
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 37
45214100-1 Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς 34
45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 34
45223500-1 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 31
45212221-1 Κατασκευαστικές εργασίες κατασκευών για γήπεδο αθλοπαιδιών 31
45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 30
45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού 28
45236210-5 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς 28
45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης 27
45236119-7 Εργασίες επισκευής γηπέδων αθλητισμού 25
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 24
45232150-8 Εργασίες σχετιζόμενες με τους αγωγούς διανομής νερού 24
45262640-9 Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος 24
45262310-7 Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος 24
45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης 24
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 23
45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια 23
45212130-6 Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας 21
45233250-6 Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις 21
45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 21
45233139-3 Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών 21
45233220-7 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος οδών 20
45262300-4 Εργασίες σκυροδέματος 19
45232440-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 19
45216200-6 Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 19
45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 18
45262700-8 Εργασίες μετατροπής κτιρίου 18
45241000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια 18
45233252-0 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος δρόμων 17
45222000-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις 16
45262522-6 Εργασίες τοιχοποιίας 15
45255500-4 Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης 15
45214400-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου 15
45216111-5 Κατασκευαστικές εργασίες για αστυνομικά τμήματα 14
45261420-4 Εργασίες υδατοστεγάνωσης 14
45236110-4 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού 14
45215400-1 Νεκροταφείο 14
45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία 14
45222200-1 Τεχνικά έργα για στρατιωτικές εγκαταστάσεις 13
45233262-3 Κατασκευαστικές εργασίες για ζώνη πεζοδρόμου 13
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 13
45232100-3 Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης 13
45212361-4 Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες 12
45233121-3 Κατασκευαστικά έργα σε κύριες οδούς 11
45259100-8 Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων 11
45262510-9 Λιθοκατασκευές 11
45262690-4 Εργασίες ανακαίνισης υποβαθμισμένων κτιρίων 11
45212410-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στέγασης 11
45234100-7 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους 11
45243510-0 Εργασίες επιχωμάτωσης 11
45212350-4 Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον 10
45212300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια 10
45247270-3 Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής 10
45223300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης 9
45261210-9 Εργασίες κάλυψης στέγης 9
45215140-0 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις νοσοκομείου 9
45262330-3 Εργασίες επισκευής κατασκευών σκυροδέματος 9
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 9
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 9
45232421-9 Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων 8
45223000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για δομικές κατασκευές 8
45211350-7 Κατασκευαστικές εργασίες για πολυλειτουργικά κτίρια 8
45247130-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία 8
45262360-2 Εργασίες με τσιμεντοκονίαμα 8
45223210-1 Χαλύβδινες δομικές κατασκευές 8
45261410-1 Εργασίες μόνωσης στέγης 8
45215100-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας 8
45233290-8 Εγκατάσταση οδικών πινακίδων 7
45236290-9 Εργασίες επισκευής χώρων ψυχαγωγίας 7
45232151-5 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση κεντρικών αγωγών νερού 7
45232453-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις 7
45215222-9 Κατασκευαστικές εργασίες για δημοτικά κέντρα 7
45221119-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών 7
45232430-5 Εργασίες επεξεργασίας του νερού 7
45232141-2 Εργασίες σε εγκαταστάσεις θέρμανσης 7
45212220-4 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλών αθλημάτων 7
45233125-1 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους 7
45261000-4 Οικοδομικές και συναφείς εργασίες επικάλυψης στεγών και κατασκευής διαχωριστικών πλαισίων 7
45233294-6 Εγκατάσταση οδικών σημάτων 7
45221220-0 Οχετός 6
45212000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων 6
45221100-3 Κατασκευαστικές εργασίες σε γέφυρες 6
45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων 6
45255400-3 Εργασίες κατασκευών 6
45222110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 6
45262320-0 Εργασίες επικάλυψης δαπέδων 6
45236100-1 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης 6
45214000-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας 6
45233261-6 Κατασκευαστικές εργασίες για άνω διάβαση πεζών 5
45251141-1 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς γεωθερμικής ενέργειας 5
45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών 5
45212312-6 Κατασκευαστικές εργασίες για εκθεσιακά κέντρα 5
45213312-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων 5
45233100-0 Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 5
45232221-7 Υποσταθμός μετασχηματιστών 5
45246500-8 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους περιπάτου 5
45259200-9 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καθαρισμού 5
45232411-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ακάθαρτων υδάτων 5
45216112-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια δικαστηρίου 5
45212212-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο 5
45233200-1 Διάφορες εργασίες επικάλυψης του οδοστρώματος 5
45261910-6 Εργασίες επισκευής στέγης 5
45233122-0 Κατασκευαστικές εργασίες για περιφερειακές οδούς 5
45233162-2 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα 5
45261920-9 Εργασίες συντήρησης στέγης 5
45221000-2 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις 5
45247000-0 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων, διωρύγων, αρδευτικών καναλιών και υδραγωγείων 4
45260000-7 Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 4
45232450-1 Εργασίες κατασκευής δικτύου αποστράγγισης 4
45233128-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους 4
45233229-0 Συντήρησης ερεισμάτων 4
45247230-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αντιπλημμυρικά αναχώματα 4
45243600-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κρηπιδότοιχους 4
45262212-0 Εργασίες σταθεροποίησης ορυγμάτων 4
45212360-7 Κατασκευαστικές εργασίες για θρησκευτικά κτίρια 4
45212100-7 Κατασκευή εγκαταστάσεων χώρων ψυχαγωγίας 4
45248000-7 Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών 4
45233110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 4
45221110-6 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες 4
45222100-0 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 4
45214800-8 Κτίριο εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 4
45233292-2 Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας 3
45232454-9 Κατασκευαστικές εργασίες για λεκάνες συλλογής ομβρίων υδάτων 3
45221111-3 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες 3
45242210-0 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμένες σκαφών αναψυχής 3
45241300-1 Κατασκευαστικές εργασίες για προβλήτες 3
45212224-2 Κατασκευαστικές εργασίες για στάδια 3
45213230-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σφαγεία 3
45247200-2 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων και παρόμοιων μόνιμων κατασκευών 3
45212170-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια ψυχαγωγίας 3
45233251-3 Εργασίες επαναδιάστρωσης 3
45211100-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κατοικίες 3
45213120-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ταχυδρομεία 3
45262600-7 Διάφορες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 3
45261213-0 Εργασίες μεταλλικής κάλυψης οροφής 3
45242000-5 Κατασκευαστικές εργασίες για παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις αναψυχής 3
45220000-5 Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες 3
45212225-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση 3
45261320-3 Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών 3
45213314-7 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης λεωφορείων 3
45212500-1 Μετατροπή κουζινών ή εστιατορίων 3
45232220-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υποσταθμούς 3
45233210-4 Επιφανειακές εργασίες του οδοστρώματος κεντρικών αρτηριών 3
45262500-6 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 3
45243300-5 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμενοβραχίονες 3
45233330-1 Εργασίες θεμελιώσεων για δρόμους 3
45234140-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ισόπεδες διαβάσεις 3
45233126-8 Κατασκευαστικές εργασίες για ανισόπεδους κόμβους 3
45252130-8 Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 3
45232431-2 Αντλιοστάσιο λυμάτων 3
45215200-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια κοινωνικών υπηρεσιών 3
45252100-9 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων 3
45252126-7 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού 3
45234116-2 Εργασίες διάστρωσης σιδηροτροχιών 2
45262680-1 Εργασίες συγκόλλησης 2
45245000-6 Εργασίες βυθοκόρισης και άντλησης για εγκαταστάσεις μονάδων επεξεργασίας ύδατος 2
45212120-3 Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 2
45215147-9 Κατασκευαστικές εργασίες για νεκροτομεία 2
45231100-6 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων 2
45247210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για φράγματα 2
45213150-9 Κατασκευαστικές εργασίες για συγκροτήματα γραφείων 2
45212230-7 Εγκατάσταση αποδυτηρίων 2
45232154-6 Κατασκευαστικές εργασίες για υπερυψωμένες δεξαμενές πόσιμου νερού 2
45261300-7 Εργασίες τοποθέτησης στεγανωτικών ελασμάτων και υδρορροών 2
45232460-4 Εργασίες σε εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής 2
45232410-9 Έργα σε υπονόμους 2
45215220-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια κοινωνικής πρόνοιας εκτός από γηροκομεία 2
45233224-5 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς διαχωρισμένου οδοστρώματος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας 2
45212352-8 Κατασκευαστικές εργασίες για βιομηχανικά μνημεία 2
45221117-5 Κατασκευαστικές εργασίες για πλάστιγγες ζύγισης οχημάτων 2
45223720-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πρατήρια βενζίνης/αερίου 2
45231400-9 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης 2
45230000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης 2
45262350-9 Εργασίες μη οπλισμένου σκυροδέματος 2
45236300-3 Χωματουργικές εργασίες νεκροταφείων 2
45252000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, εγκαταστάσεις καθαρισμού και σταθμούς αποτέφρωσης απορριμμάτων 2
45262210-6 Εργασίες θεμελιώσεων 2
45215145-5 Κατασκευαστικές εργασίες για θαλάμους ακτινοσκόπησης 2
45252210-3 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού 2
45262100-2 Εργασίες ικριωμάτων 2
45213110-7 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια καταστημάτων 2
45231223-4 Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου 2
45236250-7 Εργασίες διάστρωσης για πάρκα 2
45232423-3 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια νερών υπονόμων 2
45262200-3 Εργασίες θεμελιώσεων και διάνοιξης φρεάτων ύδατος 2
45211341-1 Κατασκευαστικές εργασίες για διαμερίσματα 2
45241600-4 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού λιμένα 2
45213111-4 Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κέντρα 2
45251143-5 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις παραγωγής πεπιεσμένου αέρα 1
45233160-8 Δίοδοι προσπέλασης και λοιπές μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες 1
45213140-6 Κατασκευαστικές εργασίες για αγορές 1
45242110-9 Κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης καθέλκυσης 1
45211300-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σπίτια 1
45262422-5 Εργασίες υποβρύχιων γεωτρήσεων 1
45215221-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κέντρα ημερήσιας φροντίδας 1
45223820-0 Προκατασκευασμένες μονάδες και στοιχεία 1
45233124-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες 1
45216128-7 Κατασκευαστικές εργασίες για φάρους 1
45248300-0 Κατασκευαστικές εργασίες για πλωτές αποβάθρες 1
45221114-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρές γέφυρες 1
45247240-4 Κατασκευαστικές εργασίες για στατικά φράγματα 1
45213352-5 Κατασκευαστικές εργασίες για συνεργεία συντήρησης 1
45214600-6 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια έρευνας 1
45236112-8 Εργασίες διάστρωσης γηπέδου τένις 1
45212331-5 Κατασκευαστικές εργασίες για βιβλιοθήκες πολυμέσων 1
45214230-1 Κατασκευαστικές εργασίες για ειδικά σχολεία 1
45215142-4 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες εντατικής παρακολούθησης 1
45223110-0 Τοποθέτηση μεταλλικών δομικών κατασκευών 1
45223310-2 Κατασκευαστικές εργασίες για υπόγειους χώρους στάθμευσης 1
45212400-0 Κτίρια παροχής καταλύματος και εστίασης 1
45246200-5 Έργα παρόχθιας προστασίας 1
45262120-8 Εργασίες ανέγερσης ικριωμάτων 1
45212420-6 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εστιατορίων και παρόμοιων διευκολύνσεων 1
45212340-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αίθουσες διαλέξεων 1
45215215-7 Κατασκευαστικές εργασίες για οικοτροφεία παιδιών 1
45212223-5 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις χειμερινών σπορ 1
45212213-2 Εργασίες σήμανσης αθλητικών εγκαταστάσεων 1
45212413-4 Κατασκευαστικές εργασίες για καταλύματα μικρής διάρκειας παραμονής 1
45233280-5 Τοποθέτηση φραγμάτων ασφαλείας οδών 1
45211340-4 Κατασκευαστικές εργασίες για πολυκατοικίες 1
45215000-7 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας ή κοινωνικών υπηρεσιών, κρεματόριων και δημόσιων αποχωρητηρίων 1
45251240-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση αερίου παραγόμενου σε χωματερή 1
45243110-6 Εργασίες σταθεροποίησης γκρεμού 1
45234220-4 Κατασκευαστικές εργασίες για ανελκυστήρες χιονοδρόμων 1
45232452-5 Εργασίες αποστράγγισης 1
45262220-9 Διάνοιξη φρεάτων ύδατος 1
45212330-8 Κατασκευαστικές εργασίες για βιβλιοθήκες 1
45215213-3 Κατασκευαστικές εργασίες για γηροκομεία στα οποία παρέχεται και περίθαλψη 1
45214310-6 Κατασκευαστικές εργασίες για επαγγελματικές σχολές 1
45212172-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κέντρα αναψυχής 1
45262620-3 Φέροντες τοίχοι 1
45234113-1 Αποξήλωση σιδηροδρομικών γραμμών 1
45214631-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποστειρωμένους χώρους 1
45223220-4 Έργα κατασκευής δομικού σκελετού 1
45252140-1 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες αφυδάτωσης ιλύος 1
45215500-2 Δημόσια αφοδευτήρια 1
45247112-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κανάλια αποστράγγισης 1
45213112-1 Κατασκευαστικές εργασίες για καταστήματα 1
45236000-0 Εργασίες διάστρωσης 1
45213280-9 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις παραγωγής λιπάσματος μέσω αποσύνθεσης οργανικών υλών 1
45232451-8 Εργασίες σε δίκτυο αποστράγγισης και έργα επιφανείας 1
45212320-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 1
45253400-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πετροχημικές εγκαταστάσεις 1
45261100-5 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών 1
45255210-4 Κατασκευαστικές εργασίες για τερματικούς σταθμούς πετρελαίου 1
45213210-8 Εγκαταστάσεις ψυγείων αποθήκευσης 1
45262420-1 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές 1
45213200-5 Κατασκευαστικές εργασίες για αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια 1
45233127-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κόμβους τύπου Τ 1
45213313-0 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς οδικής εξυπηρέτησης 1
45223700-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους εξυπηρέτησης 1
45261200-6 Εργασίες επικάλυψης και βαφής στεγών 1
45213240-7 Κατασκευαστικές εργασίες για γεωργικά κτίρια 1
45231210-0 Κατασκευαστικές εργασίες για πετρελαιαγωγούς 1
45247111-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αρδευτικά κανάλια 1
45233130-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικές οδικές αρτηρίες 1
45214420-0 Κατασκευαστικές εργασίες για αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας 1
45261400-8 Τοποθέτηση ελασμάτων 1
45232300-5 Κατασκευαστικές εργασίες και επικουρικά έργα για γραμμές τηλεφώνου και επικοινωνιών 1
45223821-7 Προκατασκευασμένες μονάδες 1
45262660-5 Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου 1
45233150-5 Έργα αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας 1
45233144-0 Κατασκευαστικές εργασίες για άνω διαβάσεις 1

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού' ( 452 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
45233120-6 Έργα οδοποιίας 777
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 503
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 221
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 177
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 155
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 154
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 134
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 97
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 93
45233260-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους 75
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 74
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 66
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 64
45233140-2 Οδικά έργα 60
45214210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 59
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 55
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 54
45233000-9 Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς 46
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 43
45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής 40
45232120-9 Αρδευτικά έργα 38
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 38
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 37
45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 34
45214100-1 Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς 34
45223500-1 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 31
45212221-1 Κατασκευαστικές εργασίες κατασκευών για γήπεδο αθλοπαιδιών 31
45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 30
45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού 28
45236210-5 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς 28
45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης 27
45236119-7 Εργασίες επισκευής γηπέδων αθλητισμού 25
45232150-8 Εργασίες σχετιζόμενες με τους αγωγούς διανομής νερού 24
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 24
45262640-9 Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος 24
45262310-7 Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος 24
45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης 24
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 23
45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια 23
45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 21
45233250-6 Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις 21
45212130-6 Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας 21
45233139-3 Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών 21
45233220-7 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος οδών 20
45262300-4 Εργασίες σκυροδέματος 19
45232440-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 19
45216200-6 Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 19
45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 18
45262700-8 Εργασίες μετατροπής κτιρίου 18
45241000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια 18
45233252-0 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος δρόμων 17
45222000-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις 16
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 16
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 16
45214400-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου 15
45262522-6 Εργασίες τοιχοποιίας 15
45255500-4 Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης 15
45261420-4 Εργασίες υδατοστεγάνωσης 14
45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία 14
45236110-4 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού 14
45215400-1 Νεκροταφείο 14
45216111-5 Κατασκευαστικές εργασίες για αστυνομικά τμήματα 14
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 14
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 13
45232100-3 Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης 13
45222200-1 Τεχνικά έργα για στρατιωτικές εγκαταστάσεις 13
45233262-3 Κατασκευαστικές εργασίες για ζώνη πεζοδρόμου 13
45212361-4 Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες 12
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 12
45259100-8 Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων 11
45262510-9 Λιθοκατασκευές 11
45233121-3 Κατασκευαστικά έργα σε κύριες οδούς 11
45262690-4 Εργασίες ανακαίνισης υποβαθμισμένων κτιρίων 11
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 11
45234100-7 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους 11
45212410-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στέγασης 11
45243510-0 Εργασίες επιχωμάτωσης 11
45212300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια 10
45212350-4 Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον 10
45247270-3 Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής 10
45223300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης 9
45215140-0 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις νοσοκομείου 9
45261210-9 Εργασίες κάλυψης στέγης 9
45262330-3 Εργασίες επισκευής κατασκευών σκυροδέματος 9
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 9
45112400-9 Εργασίες εκσκαφών 9
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 9
45262360-2 Εργασίες με τσιμεντοκονίαμα 8
45211350-7 Κατασκευαστικές εργασίες για πολυλειτουργικά κτίρια 8
45247130-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία 8
45232421-9 Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων 8
45223210-1 Χαλύβδινες δομικές κατασκευές 8
45261410-1 Εργασίες μόνωσης στέγης 8
45215100-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας 8
45223000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για δομικές κατασκευές 8
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 7
45215222-9 Κατασκευαστικές εργασίες για δημοτικά κέντρα 7
45233290-8 Εγκατάσταση οδικών πινακίδων 7
45232453-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις 7
45236290-9 Εργασίες επισκευής χώρων ψυχαγωγίας 7
45232151-5 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση κεντρικών αγωγών νερού 7
45233294-6 Εγκατάσταση οδικών σημάτων 7
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 7
45221119-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών 7
45232141-2 Εργασίες σε εγκαταστάσεις θέρμανσης 7
71631430-3 Υπηρεσίες ελέγχου διαρροής 7
45232430-5 Εργασίες επεξεργασίας του νερού 7
45212220-4 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλών αθλημάτων 7
45233125-1 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους 7
45261000-4 Οικοδομικές και συναφείς εργασίες επικάλυψης στεγών και κατασκευής διαχωριστικών πλαισίων 7
45221100-3 Κατασκευαστικές εργασίες σε γέφυρες 6
45442100-8 Εργασίες βαφής 6
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων 6
34928300-1 Στηθαία ασφαλείας 6
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 6
45212000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων 6
45221220-0 Οχετός 6
45214000-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας 6
45255400-3 Εργασίες κατασκευών 6
45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων 6
45236100-1 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης 6
45262320-0 Εργασίες επικάλυψης δαπέδων 6
45222110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 6
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 6
45213312-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων 5
45212312-6 Κατασκευαστικές εργασίες για εκθεσιακά κέντρα 5
45233261-6 Κατασκευαστικές εργασίες για άνω διάβαση πεζών 5
45251141-1 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς γεωθερμικής ενέργειας 5
45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών 5
45212212-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο 5
45259200-9 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καθαρισμού 5
45232221-7 Υποσταθμός μετασχηματιστών 5
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 5
45246500-8 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους περιπάτου 5
45261910-6 Εργασίες επισκευής στέγης 5
45221000-2 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις 5
45233122-0 Κατασκευαστικές εργασίες για περιφερειακές οδούς 5
45112711-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα 5
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 5
45233162-2 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα 5
45233200-1 Διάφορες εργασίες επικάλυψης του οδοστρώματος 5
34922000-6 Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών 5
45216112-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια δικαστηρίου 5
45261920-9 Εργασίες συντήρησης στέγης 5
45431100-8 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδων 5
45233100-0 Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 5
45232411-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ακάθαρτων υδάτων 5
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 5
45233110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 4
45233229-0 Συντήρησης ερεισμάτων 4
45262212-0 Εργασίες σταθεροποίησης ορυγμάτων 4
37535210-2 Κούνιες παιδικής χαράς 4
45212360-7 Κατασκευαστικές εργασίες για θρησκευτικά κτίρια 4
45243600-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κρηπιδότοιχους 4
45247230-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αντιπλημμυρικά αναχώματα 4
45421130-4 Εγκατάσταση θυρών και παραθύρων 4
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 4
45324000-4 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων 4
45233128-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους 4
45260000-7 Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 4
45232450-1 Εργασίες κατασκευής δικτύου αποστράγγισης 4
45440000-3 Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες 4
37535250-4 Τραμπάλες για παιδικές χαρές 4
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 4
45247000-0 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων, διωρύγων, αρδευτικών καναλιών και υδραγωγείων 4
45410000-4 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 4
45430000-0 Εργασίες επένδυσης δαπέδων και τοίχων 4
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 4
45248000-7 Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών 4
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 4
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 4
45212100-7 Κατασκευή εγκαταστάσεων χώρων ψυχαγωγίας 4
45221110-6 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες 4
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 4
44114000-2 Σκυρόδεμα 4
45214800-8 Κτίριο εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 4
45340000-2 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας 4
45222100-0 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 4
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 4
45212170-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια ψυχαγωγίας 3
43328000-8 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 3
45232220-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υποσταθμούς 3
45112000-5 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 3
45247200-2 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων και παρόμοιων μόνιμων κατασκευών 3
45232454-9 Κατασκευαστικές εργασίες για λεκάνες συλλογής ομβρίων υδάτων 3
45315600-4 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης 3
45233292-2 Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας 3
45242210-0 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμένες σκαφών αναψυχής 3
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 3
45241300-1 Κατασκευαστικές εργασίες για προβλήτες 3
45261213-0 Εργασίες μεταλλικής κάλυψης οροφής 3
45221111-3 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες 3
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 3
45212224-2 Κατασκευαστικές εργασίες για στάδια 3
45212500-1 Μετατροπή κουζινών ή εστιατορίων 3
45262500-6 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 3
45233210-4 Επιφανειακές εργασίες του οδοστρώματος κεντρικών αρτηριών 3
45262600-7 Διάφορες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 3
45242000-5 Κατασκευαστικές εργασίες για παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις αναψυχής 3
45431200-9 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων τοίχων 3

ΦΟΡΕΙΣ (200)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού' (CPV: 452)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 180
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 158
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 128
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 127
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 101
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 78
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 73
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 70
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 69
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 59
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 48
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 46
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 43
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 41
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 38
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 35
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 34
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 33
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 33
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 33
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 33
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 32
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 32
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 31
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 31
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 31
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 28
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 28
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 28
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 28
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 27
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 26
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 25
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 24
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 23
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ 23
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 22
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 21
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 21
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 21
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 21
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 20
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 20
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 19
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 19
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 19
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 19
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 19
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 18
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 18
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 18
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 18
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 18
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 18
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 17
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 17
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 16
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 16
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 16
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 16
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 15
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 15
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 15
ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 15
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 14
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 14
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 14
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 14
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 14
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 14
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 13
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 13
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 12
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 12
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 11
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 10
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 10
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 10
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ 10
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 9
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 9
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 9
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 9
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 9
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) 9
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 9
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 8
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 8
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 8
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 8
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ