Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV (296)

CPV Περιγραφή Διαγων
45233120-6 Έργα οδοποιίας 801
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 493
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 240
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 192
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 185
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 165
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 143
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 91
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 90
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 79
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 74
45233260-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους 70
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 60
45233140-2 Οδικά έργα 58
45214210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 57
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 55
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 53
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 52
45233000-9 Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς 46
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 45
45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής 43
45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 40
45214100-1 Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς 39
45232120-9 Αρδευτικά έργα 37
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 35
45223500-1 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 34
45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 32
45236210-5 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς 32
45233252-0 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος δρόμων 29
45262300-4 Εργασίες σκυροδέματος 27
45262310-7 Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος 27
45212221-1 Κατασκευαστικές εργασίες κατασκευών για γήπεδο αθλοπαιδιών 27
45262640-9 Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος 27
45236119-7 Εργασίες επισκευής γηπέδων αθλητισμού 27
45232150-8 Εργασίες σχετιζόμενες με τους αγωγούς διανομής νερού 26
45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης 26
45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού 26
45233220-7 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος οδών 25
45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια 24
45216200-6 Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 22
45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 22
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 21
45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης 21
45232440-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 20
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 20
45212130-6 Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας 19
45241000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια 19
45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 18
45233139-3 Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών 17
45233250-6 Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις 17
45222000-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις 16
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 15
45262510-9 Λιθοκατασκευές 14
45262522-6 Εργασίες τοιχοποιίας 14
45261420-4 Εργασίες υδατοστεγάνωσης 14
45233262-3 Κατασκευαστικές εργασίες για ζώνη πεζοδρόμου 14
45236110-4 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού 14
45214400-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου 13
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 13
45259100-8 Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων 12
45212361-4 Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες 12
45247270-3 Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής 12
45262700-8 Εργασίες μετατροπής κτιρίου 12
45215400-1 Νεκροταφείο 12
45262330-3 Εργασίες επισκευής κατασκευών σκυροδέματος 11
45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία 11
45212410-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στέγασης 11
45211350-7 Κατασκευαστικές εργασίες για πολυλειτουργικά κτίρια 11
45232100-3 Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης 10
45223300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης 10
45212300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια 10
45262690-4 Εργασίες ανακαίνισης υποβαθμισμένων κτιρίων 10
45261210-9 Εργασίες κάλυψης στέγης 10
45233290-8 Εγκατάσταση οδικών πινακίδων 10
45234100-7 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους 10
45248000-7 Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών 10
45222200-1 Τεχνικά έργα για στρατιωτικές εγκαταστάσεις 9
45261410-1 Εργασίες μόνωσης στέγης 9
45233121-3 Κατασκευαστικά έργα σε κύριες οδούς 9
45216111-5 Κατασκευαστικές εργασίες για αστυνομικά τμήματα 9
45262360-2 Εργασίες με τσιμεντοκονίαμα 9
45247130-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία 8
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 8
45232421-9 Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων 8
45233229-0 Συντήρησης ερεισμάτων 8
45215100-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας 8
45232151-5 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση κεντρικών αγωγών νερού 8
45215222-9 Κατασκευαστικές εργασίες για δημοτικά κέντρα 8
45212350-4 Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον 8
45243510-0 Εργασίες επιχωμάτωσης 8
45236290-9 Εργασίες επισκευής χώρων ψυχαγωγίας 7
45215140-0 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις νοσοκομείου 7
45223210-1 Χαλύβδινες δομικές κατασκευές 7
45262320-0 Εργασίες επικάλυψης δαπέδων 7
45236100-1 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης 7
45232141-2 Εργασίες σε εγκαταστάσεις θέρμανσης 7
45232430-5 Εργασίες επεξεργασίας του νερού 7
45221119-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών 7
45223000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για δομικές κατασκευές 7
45212220-4 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλών αθλημάτων 7
45261910-6 Εργασίες επισκευής στέγης 7
45233125-1 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους 7
45261000-4 Οικοδομικές και συναφείς εργασίες επικάλυψης στεγών και κατασκευής διαχωριστικών πλαισίων 7
45212000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων 7
45216112-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια δικαστηρίου 7
45233294-6 Εγκατάσταση οδικών σημάτων 7
45260000-7 Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 6
45221220-0 Οχετός 6
45233122-0 Κατασκευαστικές εργασίες για περιφερειακές οδούς 6
45221100-3 Κατασκευαστικές εργασίες σε γέφυρες 6
45247230-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αντιπλημμυρικά αναχώματα 6
45212212-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο 6
45255500-4 Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης 6
45232453-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις 6
45222110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 6
45212312-6 Κατασκευαστικές εργασίες για εκθεσιακά κέντρα 5
45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών 5
45233261-6 Κατασκευαστικές εργασίες για άνω διάβαση πεζών 5
45214000-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας 5
45233292-2 Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας 5
45251141-1 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς γεωθερμικής ενέργειας 5
45222100-0 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 5
45233124-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες 5
45232410-9 Έργα σε υπονόμους 5
45212225-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση 5
45233200-1 Διάφορες εργασίες επικάλυψης του οδοστρώματος 5
45233128-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους 5
45233162-2 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα 4
45252130-8 Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 4
45221000-2 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις 4
45232431-2 Αντλιοστάσιο λυμάτων 4
45212100-7 Κατασκευή εγκαταστάσεων χώρων ψυχαγωγίας 4
45261320-3 Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών 4
45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων 4
45243600-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κρηπιδότοιχους 4
45233210-4 Επιφανειακές εργασίες του οδοστρώματος κεντρικών αρτηριών 4
45212170-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια ψυχαγωγίας 4
45213230-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σφαγεία 4
45220000-5 Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες 4
45233251-3 Εργασίες επαναδιάστρωσης 4
45246500-8 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους περιπάτου 4
45259200-9 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καθαρισμού 3
45262100-2 Εργασίες ικριωμάτων 3
45211100-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κατοικίες 3
45262600-7 Διάφορες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 3
45231400-9 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης 3
45262350-9 Εργασίες μη οπλισμένου σκυροδέματος 3
45261213-0 Εργασίες μεταλλικής κάλυψης οροφής 3
45232221-7 Υποσταθμός μετασχηματιστών 3
45255400-3 Εργασίες κατασκευών 3
45212224-2 Κατασκευαστικές εργασίες για στάδια 3
45213312-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων 3
45247200-2 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων και παρόμοιων μόνιμων κατασκευών 3
45221111-3 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες 3
45216113-9 Κατασκευαστικές εργασίες για φυλακές 3
45241600-4 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού λιμένα 3
45241300-1 Κατασκευαστικές εργασίες για προβλήτες 3
45232460-4 Εργασίες σε εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής 3
45212500-1 Μετατροπή κουζινών ή εστιατορίων 3
45212360-7 Κατασκευαστικές εργασίες για θρησκευτικά κτίρια 3
45232154-6 Κατασκευαστικές εργασίες για υπερυψωμένες δεξαμενές πόσιμου νερού 3
45232411-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ακάθαρτων υδάτων 3
45215200-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια κοινωνικών υπηρεσιών 3
45252126-7 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού 3
45261920-9 Εργασίες συντήρησης στέγης 3
45252100-9 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων 3
45232450-1 Εργασίες κατασκευής δικτύου αποστράγγισης 3
45233126-8 Κατασκευαστικές εργασίες για ανισόπεδους κόμβους 3
45215147-9 Κατασκευαστικές εργασίες για νεκροτομεία 2
45233226-9 Κατασκευαστικές εργασίες για συνδετήριες οδούς 2
45231100-6 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων 2
45247210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για φράγματα 2
45233150-5 Έργα αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας 2
45262660-5 Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου 2
45247000-0 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων, διωρύγων, αρδευτικών καναλιών και υδραγωγείων 2
45245000-6 Εργασίες βυθοκόρισης και άντλησης για εγκαταστάσεις μονάδων επεξεργασίας ύδατος 2
45212120-3 Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 2
45223720-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πρατήρια βενζίνης/αερίου 2
45261300-7 Εργασίες τοποθέτησης στεγανωτικών ελασμάτων και υδρορροών 2
45215220-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια κοινωνικής πρόνοιας εκτός από γηροκομεία 2
45212352-8 Κατασκευαστικές εργασίες για βιομηχανικά μνημεία 2
45221117-5 Κατασκευαστικές εργασίες για πλάστιγγες ζύγισης οχημάτων 2
45213314-7 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης λεωφορείων 2
45262212-0 Εργασίες σταθεροποίησης ορυγμάτων 2
45212230-7 Εγκατάσταση αποδυτηρίων 2
45262500-6 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 2
45223820-0 Προκατασκευασμένες μονάδες και στοιχεία 2
45243300-5 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμενοβραχίονες 2
45213150-9 Κατασκευαστικές εργασίες για συγκροτήματα γραφείων 2
45233330-1 Εργασίες θεμελιώσεων για δρόμους 2
45214410-7 Κατασκευαστικές εργασίες για πολυτεχνεία 2
45211341-1 Κατασκευαστικές εργασίες για διαμερίσματα 2
45232423-3 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια νερών υπονόμων 2
45214800-8 Κτίριο εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 2
45232454-9 Κατασκευαστικές εργασίες για λεκάνες συλλογής ομβρίων υδάτων 2
45251143-5 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις παραγωγής πεπιεσμένου αέρα 2
45223822-4 Προκατασκευασμένα στοιχεία 2
45231223-4 Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου 2
45232220-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υποσταθμούς 2
45236250-7 Εργασίες διάστρωσης για πάρκα 2
45233100-0 Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2
45216128-7 Κατασκευαστικές εργασίες για φάρους 2
45233110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2
45262210-6 Εργασίες θεμελιώσεων 2
45215145-5 Κατασκευαστικές εργασίες για θαλάμους ακτινοσκόπησης 2
45262200-3 Εργασίες θεμελιώσεων και διάνοιξης φρεάτων ύδατος 2
45252210-3 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού 2
45262220-9 Διάνοιξη φρεάτων ύδατος 2
45236300-3 Χωματουργικές εργασίες νεκροταφείων 2
45213120-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ταχυδρομεία 2
45212400-0 Κτίρια παροχής καταλύματος και εστίασης 2
45212340-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αίθουσες διαλέξεων 1
45223110-0 Τοποθέτηση μεταλλικών δομικών κατασκευών 1
45223310-2 Κατασκευαστικές εργασίες για υπόγειους χώρους στάθμευσης 1
45262120-8 Εργασίες ανέγερσης ικριωμάτων 1
45234114-8 Κατασκευαστικές εργασίες για επιχωματώσεις σιδηροδρομικών γραμμών 1
45212420-6 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εστιατορίων και παρόμοιων διευκολύνσεων 1
45215215-7 Κατασκευαστικές εργασίες για οικοτροφεία παιδιών 1
45212223-5 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις χειμερινών σπορ 1
45212213-2 Εργασίες σήμανσης αθλητικών εγκαταστάσεων 1
45212413-4 Κατασκευαστικές εργασίες για καταλύματα μικρής διάρκειας παραμονής 1
45233280-5 Τοποθέτηση φραγμάτων ασφαλείας οδών 1
45213340-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια σχετιζόμενα με τις πλωτές μεταφορές 1
45211340-4 Κατασκευαστικές εργασίες για πολυκατοικίες 1
45221230-3 Φρέατα 1
45230000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης 1
45242000-5 Κατασκευαστικές εργασίες για παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις αναψυχής 1
45233291-5 Εγκατάσταση μικρών οδικών στύλων 1
45232452-5 Εργασίες αποστράγγισης 1
45212330-8 Κατασκευαστικές εργασίες για βιβλιοθήκες 1
45252000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, εγκαταστάσεις καθαρισμού και σταθμούς αποτέφρωσης απορριμμάτων 1
45251240-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση αερίου παραγόμενου σε χωματερή 1
45243110-6 Εργασίες σταθεροποίησης γκρεμού 1
45234220-4 Κατασκευαστικές εργασίες για ανελκυστήρες χιονοδρόμων 1
45215000-7 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας ή κοινωνικών υπηρεσιών, κρεματόριων και δημόσιων αποχωρητηρίων 1
45213110-7 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια καταστημάτων 1
45215142-4 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες εντατικής παρακολούθησης 1
45235111-4 Κατασκευαστικές εργασίες για επίστρωση επιφάνειας αεροδρομίου 1
45248300-0 Κατασκευαστικές εργασίες για πλωτές αποβάθρες 1
45212320-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 1
45213352-5 Κατασκευαστικές εργασίες για συνεργεία συντήρησης 1
45214600-6 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια έρευνας 1
45252124-3 Εργασίες βυθοκόρησης και άντλησης 1
45212331-5 Κατασκευαστικές εργασίες για βιβλιοθήκες πολυμέσων 1
45247240-4 Κατασκευαστικές εργασίες για στατικά φράγματα 1
45221110-6 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες 1
45236112-8 Εργασίες διάστρωσης γηπέδου τένις 1
45233160-8 Δίοδοι προσπέλασης και λοιπές μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες 1
45242110-9 Κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης καθέλκυσης 1
45213140-6 Κατασκευαστικές εργασίες για αγορές 1
45241400-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποβάθρες 1
45215221-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κέντρα ημερήσιας φροντίδας 1
45242210-0 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμένες σκαφών αναψυχής 1
45262422-5 Εργασίες υποβρύχιων γεωτρήσεων 1
45232140-5 Κατασκευαστικές εργασίες κεντρικών αγωγών τηλεθέρμανσης 1
45234140-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ισόπεδες διαβάσεις 1
45221113-7 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες διάβασης πεζών 1
45261100-5 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών 1
45255210-4 Κατασκευαστικές εργασίες για τερματικούς σταθμούς πετρελαίου 1
45262610-0 Βιομηχανικές καπνοδόχοι 1
45213210-8 Εγκαταστάσεις ψυγείων αποθήκευσης 1
45253400-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πετροχημικές εγκαταστάσεις 1
45213280-9 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις παραγωγής λιπάσματος μέσω αποσύνθεσης οργανικών υλών 1
45236000-0 Εργασίες διάστρωσης 1
45232451-8 Εργασίες σε δίκτυο αποστράγγισης και έργα επιφανείας 1
45231220-3 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεταφοράς αερίου 1
45212222-8 Κατασκευαστικές εργασίες για γυμναστήρια 1
45233224-5 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς διαχωρισμένου οδοστρώματος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας 1
45262620-3 Φέροντες τοίχοι 1
45262370-5 Εργασίες επίχρισης σκυροδέματος 1
45214631-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποστειρωμένους χώρους 1
45223220-4 Έργα κατασκευής δομικού σκελετού 1
45252140-1 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες αφυδάτωσης ιλύος 1
45215500-2 Δημόσια αφοδευτήρια 1
45247112-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κανάλια αποστράγγισης 1
45233228-3 Κατασκευαστικές εργασίες για επίχριση επιφάνειας οδού 1
45213112-1 Κατασκευαστικές εργασίες για καταστήματα 1
45234116-2 Εργασίες διάστρωσης σιδηροτροχιών 1
45262680-1 Εργασίες συγκόλλησης 1
45247111-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αρδευτικά κανάλια 1
45233130-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικές οδικές αρτηρίες 1
45214420-0 Κατασκευαστικές εργασίες για αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας 1
45231210-0 Κατασκευαστικές εργασίες για πετρελαιαγωγούς 1
45233144-0 Κατασκευαστικές εργασίες για άνω διαβάσεις 1
45243200-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κυματοθραύστες 1
45216126-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια ακτοφυλακής 1
45234113-1 Αποξήλωση σιδηροδρομικών γραμμών 1
45213200-5 Κατασκευαστικές εργασίες για αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια 1
45233127-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κόμβους τύπου Τ 1
45213313-0 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς οδικής εξυπηρέτησης 1
45232300-5 Κατασκευαστικές εργασίες και επικουρικά έργα για γραμμές τηλεφώνου και επικοινωνιών 1
45223821-7 Προκατασκευασμένες μονάδες 1
45261400-8 Τοποθέτηση ελασμάτων 1
45213240-7 Κατασκευαστικές εργασίες για γεωργικά κτίρια 1
45223700-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους εξυπηρέτησης 1
45261200-6 Εργασίες επικάλυψης και βαφής στεγών 1

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού' ( 452 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
45233120-6 Έργα οδοποιίας 801
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 493
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 240
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 192
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 185
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 165
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 143
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 91
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 90
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 79
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 74
45233260-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους 70
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 60
45233140-2 Οδικά έργα 58
45214210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 57
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 55
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 53
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 52
45233000-9 Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς 46
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 45
45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής 43
45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 40
45214100-1 Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς 39
45232120-9 Αρδευτικά έργα 37
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 35
45223500-1 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 34
45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 32
45236210-5 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς 32
45233252-0 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος δρόμων 29
45262300-4 Εργασίες σκυροδέματος 27
45262310-7 Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος 27
45262640-9 Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος 27
45236119-7 Εργασίες επισκευής γηπέδων αθλητισμού 27
45212221-1 Κατασκευαστικές εργασίες κατασκευών για γήπεδο αθλοπαιδιών 27
45232150-8 Εργασίες σχετιζόμενες με τους αγωγούς διανομής νερού 26
45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης 26
45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού 26
45233220-7 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος οδών 25
45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια 24
45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 22
45216200-6 Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 22
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 21
45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης 21
45232440-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 20
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 20
45212130-6 Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας 19
45241000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια 19
45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 18
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 18
45233250-6 Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις 17
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 17
45233139-3 Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών 17
45222000-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις 16
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 15
45262510-9 Λιθοκατασκευές 14
45262522-6 Εργασίες τοιχοποιίας 14
45236110-4 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού 14
45233262-3 Κατασκευαστικές εργασίες για ζώνη πεζοδρόμου 14
45261420-4 Εργασίες υδατοστεγάνωσης 14
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 13
45214400-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου 13
45259100-8 Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων 12
45212361-4 Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες 12
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 12
45247270-3 Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής 12
45262700-8 Εργασίες μετατροπής κτιρίου 12
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 12
45215400-1 Νεκροταφείο 12
45212410-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στέγασης 11
45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία 11
45262330-3 Εργασίες επισκευής κατασκευών σκυροδέματος 11
45211350-7 Κατασκευαστικές εργασίες για πολυλειτουργικά κτίρια 11
45232100-3 Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης 10
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 10
45261210-9 Εργασίες κάλυψης στέγης 10
45223300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης 10
45234100-7 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους 10
45233290-8 Εγκατάσταση οδικών πινακίδων 10
45248000-7 Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών 10
45212300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια 10
45262690-4 Εργασίες ανακαίνισης υποβαθμισμένων κτιρίων 10
45261410-1 Εργασίες μόνωσης στέγης 9
45222200-1 Τεχνικά έργα για στρατιωτικές εγκαταστάσεις 9
45216111-5 Κατασκευαστικές εργασίες για αστυνομικά τμήματα 9
45233121-3 Κατασκευαστικά έργα σε κύριες οδούς 9
34928300-1 Στηθαία ασφαλείας 9
45262360-2 Εργασίες με τσιμεντοκονίαμα 9
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 9
45233229-0 Συντήρησης ερεισμάτων 8
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 8
45112400-9 Εργασίες εκσκαφών 8
45247130-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία 8
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 8
45232421-9 Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων 8
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων 8
45232151-5 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση κεντρικών αγωγών νερού 8
45243510-0 Εργασίες επιχωμάτωσης 8
45215222-9 Κατασκευαστικές εργασίες για δημοτικά κέντρα 8
45215100-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας 8
45212350-4 Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον 8
45262320-0 Εργασίες επικάλυψης δαπέδων 7
45236100-1 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης 7
45223000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για δομικές κατασκευές 7
45215140-0 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις νοσοκομείου 7
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 7
45223210-1 Χαλύβδινες δομικές κατασκευές 7
45236290-9 Εργασίες επισκευής χώρων ψυχαγωγίας 7
45261910-6 Εργασίες επισκευής στέγης 7
45212000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων 7
45233294-6 Εγκατάσταση οδικών σημάτων 7
45232430-5 Εργασίες επεξεργασίας του νερού 7
45221119-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών 7
45232141-2 Εργασίες σε εγκαταστάσεις θέρμανσης 7
45233125-1 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους 7
45261000-4 Οικοδομικές και συναφείς εργασίες επικάλυψης στεγών και κατασκευής διαχωριστικών πλαισίων 7
45212220-4 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλών αθλημάτων 7
45216112-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια δικαστηρίου 7
45260000-7 Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 6
45221100-3 Κατασκευαστικές εργασίες σε γέφυρες 6
45442100-8 Εργασίες βαφής 6
45421130-4 Εγκατάσταση θυρών και παραθύρων 6
45247230-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αντιπλημμυρικά αναχώματα 6
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 6
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 6
45233122-0 Κατασκευαστικές εργασίες για περιφερειακές οδούς 6
45221220-0 Οχετός 6
45232453-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις 6
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 6
45212212-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο 6
44114000-2 Σκυρόδεμα 6
45222110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 6
45255500-4 Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης 6
45233261-6 Κατασκευαστικές εργασίες για άνω διάβαση πεζών 5
45251141-1 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς γεωθερμικής ενέργειας 5
45315600-4 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης 5
45222100-0 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 5
45212312-6 Κατασκευαστικές εργασίες για εκθεσιακά κέντρα 5
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 5
45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών 5
45233292-2 Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας 5
45233124-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες 5
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 5
45214000-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας 5
45410000-4 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 5
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 5
45110000-1 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών 5
45440000-3 Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες 5
37535250-4 Τραμπάλες για παιδικές χαρές 5
45112711-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα 5
45233200-1 Διάφορες εργασίες επικάλυψης του οδοστρώματος 5
45431100-8 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδων 5
45212225-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση 5
45232410-9 Έργα σε υπονόμους 5
37535210-2 Κούνιες παιδικής χαράς 5
45233128-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους 5
34922000-6 Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών 5
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 5
45324000-4 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων 4
45332200-5 Υδραυλικά έργα 4
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 4
45213230-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σφαγεία 4
45243600-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κρηπιδότοιχους 4
45233162-2 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα 4
45252130-8 Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 4
45232431-2 Αντλιοστάσιο λυμάτων 4
34993000-4 Φωτιστικά οδών 4
45221000-2 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις 4
45261320-3 Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών 4
45246500-8 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους περιπάτου 4
45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 4
45220000-5 Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες 4
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 4
45233251-3 Εργασίες επαναδιάστρωσης 4
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 4
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 4
45233210-4 Επιφανειακές εργασίες του οδοστρώματος κεντρικών αρτηριών 4
45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων 4
45212100-7 Κατασκευή εγκαταστάσεων χώρων ψυχαγωγίας 4
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 4
45212170-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια ψυχαγωγίας 4
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 4
45340000-2 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας 4
45262350-9 Εργασίες μη οπλισμένου σκυροδέματος 3
45241600-4 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού λιμένα 3
45112000-5 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 3
45213312-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων 3
45247200-2 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων και παρόμοιων μόνιμων κατασκευών 3
45216113-9 Κατασκευαστικές εργασίες για φυλακές 3
45351000-2 Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων 3
43328000-8 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 3
45241300-1 Κατασκευαστικές εργασίες για προβλήτες 3
45261213-0 Εργασίες μεταλλικής κάλυψης οροφής 3
45221111-3 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες 3
45212224-2 Κατασκευαστικές εργασίες για στάδια 3
45212500-1 Μετατροπή κουζινών ή εστιατορίων 3
45262600-7 Διάφορες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 3
31216100-4 Εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας 3
45255400-3 Εργασίες κατασκευών 3
45431200-9 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων τοίχων 3
45262100-2 Εργασίες ικριωμάτων 3

ΦΟΡΕΙΣ (200)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού' (CPV: 452)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 202
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 162
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 118
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 109
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 92
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 80
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 70
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 61
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 58
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 55
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 53
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 53
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 46
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 42
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 39
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 39
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 38
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 37
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ 36
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 35
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 34
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 33
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 32
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 32
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 32
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 31
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 31
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 31
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 29
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 29
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 28
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 28
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 27
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 27
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 26
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 25
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 24
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 23
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 22
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 22
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 21
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 21
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 21
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 21
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 20
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 20
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 20
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 19
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 19
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 19
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 19
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 19
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 18
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 18
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 17
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 16
ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 16
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 16
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 16
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 16
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 16
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 16
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 15
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 15
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 14
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 14
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 14
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 14
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 14
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ 14
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 14
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 13
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 13
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 13
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 12
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 12
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 11
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 11
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 10
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 10
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 10
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 10
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 9
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 9
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 9
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 9
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 9
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 9
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 9