Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής σύμφωνα με την 207/26-10-2018 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ:7Μ7Α469Β7Ξ-ΓΒΑ) για την προμήθεια i) ποικίλου εξοπλισμού, ii) Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών Υπολογιστών, iii) εργαστηριακών ειδών iv) χημικών αναλωσίμων, v) επίπλων, για τις ανάγκες των Ακαδ. Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με τις αποφάσεις των με αριθμό 194/28-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΥΟ469Β7Ξ-81Ρ) και 196/11-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΣ3469Β7Ξ-ΠΣ5) συνεδριάσεων της Συγκλήτου σχετικές με την κατανομή της πίστωσης του KAE 4121 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, ποσού 206.669,10 € με Φ.Π.Α., ΚΑΕ 4122 ποσού 12.444,18 € με Φ.Π.Α. , ΚΑΕ 4129 ποσού 484,00 € με Φ.Π.Α., ΚΑΕ 4121-20 ποσού 11.470,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 231.067,28 € με Φ.Π.Α. 24% (186.344,58 χωρίς Φ.Π.Α.)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (47)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ποικίλος εξοπλισμός' ( 39300000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
39100000-3 Έπιπλα 2
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 2
42122000-0 Αντλίες 1
39224350-6 Φαράσια 1
42410000-3 Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης 1
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
24311400-1 Υδροχλώριο, ανόργανα οξέα, διοξείδιο του πυριτίου και διοξείδιο του θείου 1
33761000-2 Χαρτί υγείας 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
39811100-1 Αποσμητικά χώρου τύπου Air freshner 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
24455000-8 Απολυμαντικά 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
33771200-7 Βρεφικές πάνες 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
15713000-9 Τροφές για κατοικίδια ζώα 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
18410000-6 Ειδικά ενδύματα 1
85210000-3 Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων 1
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 1
30195000-2 Πίνακες 1
37520000-9 Παιδικά παιχνίδια 1
33691000-0 Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά 1
39143116-2 Παιδικά κρεβάτια 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
18141000-9 Γάντια εργασίας 1
45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
39143112-4 Στρώματα 1
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1
37524000-7 Παιχνίδια 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste