Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (150)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Καύσιμα' ( 091 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 542
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 472
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 371
09100000-0 Καύσιμα 246
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 172
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 107
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 51
09132000-3 Βενζίνη 32
24951100-6 Λιπαντικά 31
09211100-2 Έλαια κινητήρων 30
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 25
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 20
09210000-4 Λιπαντικά παρασκευάσματα 19
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 18
09130000-9 Πετρέλαιο και αποστάγματα 17
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 15
09123000-7 Φυσικό αέριο 14
09211650-2 Υγρά φρένων 14
09133000-0 Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) 13
09134220-5 Καύσιμα ντίζελ (EN 590) 9
09112200-9 Τύρφη 8
09122000-0 Προπάνιο και βουτάνιο 8
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 8
09131100-7 Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 7
14212400-4 Χώμα 7
24951310-1 Αποπαγωτικά υγρά 5
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 5
03451000-6 Φυτά 5
09135000-4 Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης 5
24951200-7 Πρόσθετα για ορυκτέλαια 5
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 5
39525800-6 Πανιά καθαρισμού 5
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 4
09211610-0 Υγρά υδραυλικών συστημάτων 4
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 4
34928210-3 Ξύλινοι πάσσαλοι 4
09211800-9 Πετρελαϊκά έλαια και παρασκευάσματα 4
09211820-5 Ορυκτέλαια 4
24452000-7 Εντομοκτόνα 4
24455000-8 Απολυμαντικά 3
09134230-8 Βιοντίζελ 3
18424000-7 Γάντια 3
03452000-3 Δένδρα 3
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 3
09111400-4 Καύσιμα με βάση το ξύλο 3
24450000-3 Αγροχημικά προϊόντα 3
09211500-6 Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού 3
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 3
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 3
24322500-2 Οινόπνευμα 3
33711900-6 Σαπούνι 2
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 2
03117200-6 Σπόροι φυτών που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς 2
18141000-9 Γάντια εργασίας 2
09120000-6 Αέρια καύσιμα 2
39224200-0 Βούρτσες 2
39299200-6 Γυαλί ασφαλείας 2
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 2
39224000-8 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων 2
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 2
14211100-4 Φυσική άμμος 2
03451300-9 Θάμνοι 2
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 2
31440000-2 Μπαταρίες 2
24316000-2 Απεσταγμένο νερό 2
09122100-1 Αέριο προπάνιο 2
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 2
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 2
39224310-4 Βούρτσες αποχωρητηρίου 2
39224100-9 Σκούπες 2
39532000-0 Χαλάκια (ψάθες) 2
39224320-7 Σφουγγάρια 2
09111200-2 Καύσιμα με βάση τον άνθρακα 2
39831600-2 Καθαριστικά τουαλέτας 2
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 2
44333000-3 Σύρμα 2
33700000-7 Προϊόντα ατομικής περιποίησης 2
03121000-5 Φυτοκομικά προϊόντα 2
09211630-6 Αντιδιαβρωτικά έλαια 2
44423000-1 Διάφορα είδη 2
09000000-3 Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας 2
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2
33761000-2 Χαρτί υγείας 2
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 1
24570000-0 Ρητίνες ουρίας σε πρωτογενείς μορφές 1
15119000-5 Διάφορα κρέατα 1
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 1
24311400-1 Υδροχλώριο, ανόργανα οξέα, διοξείδιο του πυριτίου και διοξείδιο του θείου 1
33751000-9 Χάρτινα τραπεζομάντιλα μιας χρήσης 1
16150000-1 Κύλινδροι χλοοτάπητα ή αθλητικών γηπέδων 1
44111500-6 Μονωτές και εξαρτήματα μόνωσης 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
24457000-2 Μυκητοκτόνα 1
15982100-6 Φρουτοχυμοί 1
15871110-8 Ξίδι ή ισοδύναμο 1
24453000-4 Ζιζανιοκτόνα 1
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 1
33711520-8 Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
33771200-7 Βρεφικές πάνες 1
18444100-4 Κράνη ασφαλείας 1
24400000-8 Λιπάσματα και ενώσεις του αζώτου 1
15811000-6 Προϊόντα άρτου 1
33711610-6 Σαμπουάν 1
09134210-2 Καύσιμα ντίζελ (0,2) 1
15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 1
03450000-9 Προϊόντα φυτωρίων δέντρων 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 1
24951300-8 Υδραυλικά υγρά 1
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 1
15411100-3 Φυτικά έλαια 1
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 1
71351914-3 Αρχαιολογικές υπηρεσίες 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
33741300-9 Απολυμαντικά χεριών 1
03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 1
09222000-1 Ειδικά αποστάγματα 1
44411750-6 Καζανάκια αποχωρητηρίου 1
09110000-3 Στερεά καύσιμα 1
39221123-5 Ποτήρια 1
39831200-8 Απορρυπαντικά 1
24960000-1 Ποικίλα χημικά προϊόντα 1
37823000-3 Λαδόχαρτο και άλλα είδη χαρτιού 1
39833000-0 Προϊόντα για το ξεσκόνισμα 1
09122200-2 Αέριο βουτάνιο 1
03413000-8 Καυσόξυλα 1
09121000-3 Φωταέριο, αέριο μέσω αγωγών ή παρόμοια αέρια 1
09132200-5 Μολυβδούχος βενζίνη 1
33750000-2 Προϊόντα βρεφικής περιποίησης 1
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
14721000-1 Αλουμίνιο 1
24963000-2 Αντιδιαβρωτικά προϊόντα 1
09122210-5 Υγροποιημένο βουτάνιο 1
39224330-0 Κουβάδες 1
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
09310000-5 Ηλεκτρισμός 1
39525100-9 Ξεσκονόπανα 1
33741100-7 Προϊόντα καθαρισμού των χεριών 1
39265000-7 Άγκιστρα και κρίκοι 1
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 1
09111000-0 Άνθρακας και καύσιμα με βάση τον άνθρακα 1
03111000-2 Σπόροι 1
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 1

ΦΟΡΕΙΣ (200)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Καύσιμα' (CPV: 091)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 173
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 75
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 32
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 25
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 23
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 19
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 9
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 9
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 6
ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 6
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 5
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ' ΑΓ. ΚΟΣΜΑ' 4
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 3
ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3
ΙΚΑ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 3
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2
ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ 2
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 2
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 2
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε 2
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 2
ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 2
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste