Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (176)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Καύσιμα' ( 091 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 550
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 443
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 346
09100000-0 Καύσιμα 248
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 158
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 85
24951100-6 Λιπαντικά 39
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 39
09132000-3 Βενζίνη 31
09211100-2 Έλαια κινητήρων 27
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 21
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 19
09133000-0 Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) 18
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 18
09210000-4 Λιπαντικά παρασκευάσματα 17
09211650-2 Υγρά φρένων 17
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 16
09130000-9 Πετρέλαιο και αποστάγματα 15
09134220-5 Καύσιμα ντίζελ (EN 590) 12
09123000-7 Φυσικό αέριο 11
09211820-5 Ορυκτέλαια 10
09211610-0 Υγρά υδραυλικών συστημάτων 9
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 8
09112200-9 Τύρφη 6
09111200-2 Καύσιμα με βάση τον άνθρακα 6
09131100-7 Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 6
24316000-2 Απεσταγμένο νερό 5
09122000-0 Προπάνιο και βουτάνιο 4
24951310-1 Αποπαγωτικά υγρά 4
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 3
09211630-6 Αντιδιαβρωτικά έλαια 3
14212400-4 Χώμα 3
09122100-1 Αέριο προπάνιο 3
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 3
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 3
09211500-6 Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού 3
09000000-3 Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας 3
42676000-5 Μέρη εργαλείων χειρός 3
44511000-5 Εργαλεία χειρός 3
24951200-7 Πρόσθετα για ορυκτέλαια 3
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 3
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 3
03419000-0 Ξυλεία 3
09135000-4 Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης 3
09134230-8 Βιοντίζελ 3
39525800-6 Πανιά καθαρισμού 3
44140000-3 Προϊόντα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά 3
39224100-9 Σκούπες 2
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 2
39224310-4 Βούρτσες αποχωρητηρίου 2
03451000-6 Φυτά 2
39224320-7 Σφουγγάρια 2
18424000-7 Γάντια 2
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2
39532000-0 Χαλάκια (ψάθες) 2
39224200-0 Βούρτσες 2
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2
18141000-9 Γάντια εργασίας 2
33711900-6 Σαπούνι 2
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 2
03111000-2 Σπόροι 2
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 2
14211100-4 Φυσική άμμος 2
03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 2
39299200-6 Γυαλί ασφαλείας 2
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 2
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 2
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 2
43132300-0 Τρυπάνια 2
09310000-5 Ηλεκτρισμός 2
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 2
34928210-3 Ξύλινοι πάσσαλοι 2
39831600-2 Καθαριστικά τουαλέτας 2
44423000-1 Διάφορα είδη 2
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 2
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 2
44333000-3 Σύρμα 2
14212410-7 Χώμα επιφανείας 2
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 2
09111400-4 Καύσιμα με βάση το ξύλο 2
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2
24453000-4 Ζιζανιοκτόνα 2
24455000-8 Απολυμαντικά 2
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 2
33700000-7 Προϊόντα ατομικής περιποίησης 2
24570000-0 Ρητίνες ουρίας σε πρωτογενείς μορφές 2
30192700-8 Γραφική ύλη 2
44212510-7 Γωνίες 1
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 1
44111500-6 Μονωτές και εξαρτήματα μόνωσης 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
44424300-1 Ανακλαστικές ταινίες 1
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 1
44512500-7 Ρυθμιζόμενα κλειδιά 1
03121000-5 Φυτοκομικά προϊόντα 1
44532200-0 Ροδέλες 1
42131000-6 Στρόφιγγες, κρουνοί και δικλείδες 1
24457000-2 Μυκητοκτόνα 1
44423750-3 Καλύμματα υπονόμων 1
31340000-1 Εξαρτήματα καλωδίων, μονωμένα 1
18444100-4 Κράνη ασφαλείας 1
24951300-8 Υδραυλικά υγρά 1
44220000-8 Είδη ξυλουργικής για χρήση σε οικοδομικές εργασίες 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
44424200-0 Κολλητική ταινία 1
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη 1
44831300-7 Στόκος 1
09121000-3 Φωταέριο, αέριο μέσω αγωγών ή παρόμοια αέρια 1
44820000-4 Βερνίκια 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
03413000-8 Καυσόξυλα 1
39224000-8 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων 1
24450000-3 Αγροχημικά προϊόντα 1
24910000-6 Κόλλες 1
44192200-4 Καρφιά 1
15871110-8 Ξίδι ή ισοδύναμο 1
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 1
71351914-3 Αρχαιολογικές υπηρεσίες 1
03452000-3 Δένδρα 1
44191000-5 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά από ξύλο 1
44832100-2 Μέσα αφαίρεσης χρώματος 1
16150000-1 Κύλινδροι χλοοτάπητα ή αθλητικών γηπέδων 1
44532000-8 Μη κοχλιωτοί συνδετήρες 1
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 1
31650000-7 Μονωτικά εξαρτήματα 1
39833000-0 Προϊόντα για το ξεσκόνισμα 1
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1
38425100-1 Μανόμετρα 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
24963000-2 Αντιδιαβρωτικά προϊόντα 1
09122210-5 Υγροποιημένο βουτάνιο 1
42997000-1 Εξοπλισμός δικτύου αγωγών 1
44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 1
44532100-9 Πριτσίνια 1
44523300-5 Εξαρτήματα 1
03451300-9 Θάμνοι 1
44411750-6 Καζανάκια αποχωρητηρίου 1
24322500-2 Οινόπνευμα 1
44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 1
39265000-7 Άγκιστρα και κρίκοι 1
44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 1
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 1
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 1
44540000-7 Αλυσίδες 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
44316300-1 Εσχάρες 1
09120000-6 Αέρια καύσιμα 1
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1
09121100-4 Φωταέριο ή παρόμοια αέρια 1
44531100-2 Ξυλόβιδες 1
03117200-6 Σπόροι φυτών που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
37823300-6 Υαλόχαρτο 1
39157000-7 Μέρη επίπλων 1
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 1
39525100-9 Ξεσκονόπανα 1
39224330-0 Κουβάδες 1
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 1
09111000-0 Άνθρακας και καύσιμα με βάση τον άνθρακα 1
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 1
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 1
18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 1
24400000-8 Λιπάσματα και ενώσεις του αζώτου 1
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 1
44832000-1 Διαλύτες 1
44831200-6 Υλικά πλήρωσης 1
24422000-8 Φωσφορικά χημικά λιπάσματα 1
09200000-1 Πετρέλαιο, άνθρακας και πετρελαιοειδή 1
44315200-3 Υλικά συγκόλλησης 1
30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου 1
44812210-0 Λαδομπογιές 1
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 1
09121200-5 Αέριο μέσω αγωγών 1
44316500-3 Υλικά σιδηρουργού 1

ΦΟΡΕΙΣ (200)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Καύσιμα' (CPV: 091)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 80
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 71
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 56
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 39
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 22
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 21
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 18
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 15
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 13
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 11
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 6
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 5
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 5
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 5
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ' ΑΓ. ΚΟΣΜΑ' 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4
ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 4
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 4
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 4
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 3
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 3
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2
ΠΑΝΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 2
ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ «ΣΥΝ ΠΑ» 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.ΑΣ) 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) 2
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 2
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste