Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Έγκριση τεύχους διακήρυξης καθώς και των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του Νο 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων

έως 42,7 χιλ. €
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
έως 52,7 χιλ. €
Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Περίληψη της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 193/10-01-2018 διακήρυξης, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Πρόγραμματος LIFE B2E4sustainable-WWTP, με Κ.Ε. 81552 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Π. Γκίκα

έως 62,4 χιλ. €
Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (29)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων' ( 42521000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 3
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 3
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 3
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 3
42122130-0 Αντλίες νερού 3
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 3
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 3
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 3
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 3
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 3
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 3
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 3
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 3
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 2
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 2
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
42664000-8 Εξοπλισμός τήξης 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
33191110-9 Αυτόκλειστα 1

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων' (CPV: 42521000-4)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste