Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 370,1 χιλ. €
Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

Τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ. συστ: 71434) με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και προϋπολογισμού τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων και εξήντα ευρώ (370.060,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (458.874,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με αντικείμενο «Διοργάνωση Ταξιδιών Εξοικείωσης» στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής και προώθησης της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και B2C κανάλια» που θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Προώθησης και Προβολής της Αθήνας 2018-2020 και της Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση.

έως 370,1 χιλ. €
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Προκήρυξη Τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ. συστ: 71434) με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και προϋπολογισμού τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων και εξήντα ευρώ (370.060,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (458.874,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με αντικείμενο «Διοργάνωση Ταξιδιών Εξοικείωσης» στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής και προώθησης της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και B2C κανάλια» που θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Προώθησης και Προβολής της Αθήνας 2018-2020 και της Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (36)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων' ( 79950000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 6
79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 3
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 3
63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες 3
72400000-4 Υπηρεσίες Διαδικτύου 2
79823000-9 Υπηρεσίες εκτύπωσης και παράδοσης 2
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 2
79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 2
39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής 2
79960000-1 Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες 2
80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 2
73200000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης 1
55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας 1
64216200-5 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης 1
22140000-3 Ενημερωτικά έντυπα 1
79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης 1
22472000-9 Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης 1
80521000-2 Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης 1
79933000-3 Υπηρεσίες υποστήριξης στον τομέα του σχεδιασμού 1
30196100-0 Οργανωτές συναντήσεων 1
73110000-6 Υπηρεσίες έρευνας 1
79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 1
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1
39154100-7 Περίπτερα εκθέσεων 1
79315000-5 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών 1
79314000-8 Μελέτη σκοπιμότητας 1
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 1
92311000-4 Έργα τέχνης 1
79956000-0 Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων 1
79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 1
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1
92521100-0 Υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων 1
73100000-3 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 1
22120000-7 Δημοσιεύσεις 1
98300000-6 Διάφορες υπηρεσίες 1

ΦΟΡΕΙΣ (31)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων' (CPV: 79950000-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 5
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 2
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste