Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 63,7 χιλ. €
Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, παραγωγής έντυπου υλικού προβολής, διοργάνωσης εκθέσεων, συναντήσεων και θεματικών εργαστηρίων και εκπόνησης μελετών, για τις δράσεις του έργου BALKANET – BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR» στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 - MIS : 5013497(Κωδικός Έργου: BMP1/1.2/2469/2017, ΣΑΕΠ 601/6: 2017ΕΠ60160012), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των Εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (63.674,40 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

έως 63,7 χιλ. €
Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, παραγωγής έντυπου υλικού προβολής, διοργάνωσης εκθέσεων, συναντήσεων και θεματικών εργαστηρίων και εκπόνησης μελετών, για τις δράσεις του έργου BALKANET – BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR» στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 - MIS : 5013497(Κωδικός Έργου: BMP1/1.2/2469/2017, ΣΑΕΠ 601/6: 2017ΕΠ60160012), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των Εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (63.674,40 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

έως 6,5 χιλ. €
Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (29)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων' ( 79950000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 5
63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες 3
79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 2
79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 2
79960000-1 Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες 2
79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 2
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 2
72400000-4 Υπηρεσίες Διαδικτύου 2
79823000-9 Υπηρεσίες εκτύπωσης και παράδοσης 2
39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής 2
80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 2
30196100-0 Οργανωτές συναντήσεων 1
79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 1
64216200-5 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης 1
22140000-3 Ενημερωτικά έντυπα 1
79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης 1
22472000-9 Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης 1
80521000-2 Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης 1
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 1
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 1
92311000-4 Έργα τέχνης 1
92521100-0 Υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων 1
39154100-7 Περίπτερα εκθέσεων 1
55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας 1
79416000-3 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων 1
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 1
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 1
22120000-7 Δημοσιεύσεις 1
98300000-6 Διάφορες υπηρεσίες 1

ΦΟΡΕΙΣ (29)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων' (CPV: 79950000-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste