Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (35)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Τροχοφόροι φορτωτές' ( 34144710-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 4
43262100-8 Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς 4
34144431-8 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 4
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 3
34131000-4 Ημιφορτηγά 3
34114000-9 Ειδικά οχήματα 3
43260000-3 Αυτοκινούμενα μηχανικά πτύα, εκσκαφείς, πτυοφόροι φορτωτές και αυτοκινούμενα μηχανήματα ορυχείου 2
42415100-9 Ανυψωτικά οχήματα 2
34921100-0 Σάρωθρα οδικού καθαρισμού 2
34144430-1 Οχήματα οδικού καθαρισμού 1
34144511-3 Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων 1
42414000-1 Γερανοί, κινητά ανυψωτικά πλαίσια και γερανοφόρα οχήματα κατασκευών 1
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1
43240000-7 Αυτοκινούμενοι οδοστρωτήρες 1
16720000-8 Μεταχειρισμένοι ελκυστήρες 1
44613600-6 Τροχοφόροι κάδοι 1
43413000-1 Μηχανές ανάμειξης σκυροδέματος ή κονιαμάτων 1
44164200-9 Σωλήνες 1
42996110-8 Πολτοποιητές επεξεργασίας αποβλήτων 1
43810000-4 Εξοπλισμός κατεργασίας ξύλου 1
42131130-6 Ρυθμιστές θερμοκρασίας 1
42418300-2 Εξοπλισμός εκσκαφής με ειδικές αιχμές 1
34144420-8 Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού 1
43313100-1 Εκχιονιστήρες 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
44613800-8 Κάδοι αποβλήτων 1
43251000-7 Αυτοκινούμενοι πτυοφόροι φορτωτές πρόσθιας φόρτωσης με ανεστραμμένο πτύο 1
16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 1
38820000-9 Εξοπλισμός τηλεχειρισμού 1
42415110-2 Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα 1
34144000-8 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης 1
43411000-7 Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος 1
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 1
34133100-9 Βυτιοφόρα 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste