Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 27,9 χιλ. €
Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υλικού και Λογισμικού Server, Εξοπλισμού Η/Υ, Δικτύου Σταθμών παρατήρησης Ατμοσφαιρικών Ρύπων στα πλαίσια του έργου «Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools of Legislation (ECOPORTIL)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%), με κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 80750.Υλικού και Λογισμικού Server, Εξοπλισμού Η/Υ, Δικτύου Σταθμών παρατήρησης Ατμοσφαιρικών Ρύπων στα πλαίσια του έργου «Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools of Legislation (ECOPORTIL)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%), με κωδικό Ειδ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (3)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης' ( 38344000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

ΦΟΡΕΙΣ (4)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης' (CPV: 38344000-8)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste